Hvorfor skal vi følge korona-tiltakene, Erna? Selv tror du jo ikke at korona er farlig

21
Bjørn Nistad

Av Bjørn Nistad.

Norske borgere må i dag tåle de mest omfattende inngrep i sine liv siden annen verdenskrig. Folk tvinges til å bruke munnbind på offentlige transportmidler. Det er innført begrensninger på hvor mange personer folk får møte i sine egne hjem. Offentlige massemøter er forbudt, i det minste dersom diverse smittevernstiltak ikke kan overholdes. Fotballkamper må skje uten publikum.

Titusener har blitt arbeidsledige som en følge av korona-tiltakene. Firmaer har gått konkurs. Folk klarer ikke å betale regningene sine.

Ytterligere tiltak er signalisert, for eksempel munnbindpåbud på kjøpesentre, forbud mot større familiesammenkomster og begrensninger på hvor mange utenfor ens egen husstand det er lov å møte. Trolig er det bare et tidsspørsmål før det blir innført et generelt munnbindpåbud med høye bøter for folk som bryter det.

En tilnærmet samlet befolkning støttet korona-tiltakene da korona var noe nytt og ukjent ingen kunne vite farlighetsgraden til. I dag begynner en stigende andel av befolkningen å stille seg tvilende til, eller endog å gjøre opprør mot, korona-tiltakene som virker urimelig strenge i en situasjon der nesten ingen dør eller blir alvorlig syke av korona, til tross for rapporter om stadig flere smittede.

I likhet med andre former for influensa har koronaen brent seg ut og blitt mindre farlig, er sannsynligvis menigmanns syn på korona i dag.

At myndighetene har et forklaringsproblem i forhold til korona-tiltakene kan det ikke være tvil om.

Det underlige er at myndighetene, anført av statsminister Erna Solberg, som insisterer på at korona er en alvorlig trussel som rettferdiggjør omfattende inngrep i folk liv, viser at de selv umulig kan betrakte korona som farlig.

I juni i år deltok, som mange vil huske, Saida Begum, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet og Høyres ordførerkandidat i Oslo i 2019, i en massedemonstrasjon mot politivold og rasisme. Det fikk ingen konsekvenser for Begum. Hun er fremdeles statssekretær.

Les ”Oslo Høyres ordførerkandidat viser finger’n til 350 000 arbeidsledige nordmenn”.

Statsminister Solberg, hvis det virkelig er slik at korona er en livsfarlig sykdom som vil kunne føre til tusener eller titusener av dødsfall, og som derfor må bekjempes med drastiske inngrep i folks livsutfoldelse og innskrenking av normal økonomisk aktivitet, hvordan kan da en person delta i en massedemonstrasjon under pandemien uten at det får noen følger for vedkommende?

Er det slik at korona spres når vanlige mennesker samles, men ikke når politikere deltar i masseaksjoner – omtrent som det ifølge de etablerte massemediene er fare for korona-spredning når Trump-tilhengere samles, men ikke når Black lives matter-aktivister gjennomfører masseaksjoner? Eller er det slik at korona var farlig i vår da du stengte ned samfunnet, men ble ufarlig i sommer da Begum deltok i massedemonstrasjonen uten at det fikk noen konsekvenser for henne, for så å bli farlig igjen denne høsten da du igjen vil stenge ned samfunnet?

Ser du ikke at du – og dermed også korona-tiltakene – har null troverdighet så lenge Saida Begum fremdeles er statssekretær? Ser du ikke at det er vanskelig å tro at du selv betrakter korona som farlig så lenge Begum er statssekretær?

Vi skal ikke glemme Begums deltakelse i massedemonstrasjonen under pandemien. Det har allerede blitt gjennomført en protestdemonstrasjon mot korona-tiltakene. Og nye protestdemonstrasjoner vil det utvilsomt bli. Trolig vil myndighetene ta i bruk diverse trusler og tiltak for å skremme folk til ikke å delta i slike protester, for eksempel munnbindplikt og lovpålagt karantene for deltakerne – flere av deltakerne under protestdemonstrasjonen mot korona-tiltakene var redde for å snakke med journalister fordi de fryktet straff fra myndighetene i form av karantenepåbud. Under massedemonstrasjonen Begum deltok i var det ikke noe krav om munnbind fra myndighetenes side, og deltakerne ble heller ikke pålagt karantene.

Hvorfor skal vanlige mennesker måtte finne seg i påbud om munnbind på buss, trikk, kjøpesentre og liknende eller dersom de deltar på demonstrasjoner og andre massearrangementer, når Begum og flere tusen andre kunne delta på en massedemonstrasjon under pandemien der det ikke var noe påbud om munnbind? Begum og andre av demonstrantene kan ha brukt munnbind, men det var i så fall frivillig og ikke noe de ble pålagt.

Eller hvorfor skal personer som i dag deltar i demonstrasjoner og andre massearrangementer, eller besøker en pub eller café der det er mistanke om at noen kan ha vært smittet, måtte regne med å bli straffet ved å bli pålagt karanteneplikt når Begum og alle de andre som deltok i protestdemonstrasjonen mot politivold og rasisme, ikke ble pålagt karantene, men bare ble oppfordret til å holde seg hjemme dersom de ble syke?

Det er nesten som vi ser dem, statsminister Solberg, helseminister Høie, statssekretær Begum og vennene deres, der de sitter i regjeringsbygget og smiler hånlig ned til de duknakkede massene som er tvunget til å bruke munnbind så sant de beveger seg utendørs. Dette er et samfunn vi ikke vil ha. Korona-tiltakene står ikke i forhold til trusselen korona utgjør, som regjeringen selv åpenbart ikke tror på siden Begum fremdeles er statssekretær, men dreier seg om myndighetenes ønske om å kontrollere og disiplinere befolkningen. Gjør opprør mot de hyklerske og diktatoriske korona-tiltakene!

Se min kommentar til korona-tiltakene under protestdemonstrasjonen ved Stortinget 25.10.2020 her.

Bjørn Nistad

Doktor i russisk historie

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Sakte men sikkert blir tiltakene stadig strengere. Vi modnes i lang til forkant. Munnbind på kjøpesentre? Det er no brainer. Det er veldig få døde og innlagte. Det samme i Sverige. Det er ingen ny bølge. Behanlingen av syke er blitt bedre siden i vinter. Det et eneste som er forandret er at de har mangedoblet testingen. Det er den nye bølgen. Da er det logisk at antall smittede også øker. Vi går stadig tristere dager i møte.

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  119004446_763712814187716_1891581556557612544_o

  “Det siste politiske utspillet fra Solberg er dette; «Vi må stå sammen mot angrep på tankefrihet», hvoretter hennes modige tanker går til de etterlatte. Underlig, for før snakket hun om ytringsfrihet. Nå er det tankefriheten som skal vernes. Betyr dette at hun har gitt opp ytringsfriheten og at det fra nå av bare skal være lov til å tenke fritt, men etter de siste innstrammingene likevel ikke?”


  “- Om folk får problemer med Shariabegrepet, hvor man ser for seg avkuttede armer og lignende, er det ikke det vi snakker om. Da får vi heller kalle det Muslimsk familierådgivningsråd, eller noe nordmenn føler seg mer trygge på, sier Solberg”.

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  Jeg tror det er mer riktig å si at de forholder seg til BLM-demonstrasjonen som kommentariatet på Steigan. De vet at de kulørte ikke klarer å følge de krav som blir stilt til hvite mennesker, og de vet at det er rasistisk å påpeke dette, samtidig som at de vet at de ikke er forskjell på folk bortsett fra hudfarge. De vet også at årsaken til at de kulørte ikke klarer de samme krav som nordmenn, er fordi de blir undertrykket og utbyttet, og at man blir rasistisk ved å bli smittet av rasismeviruset.

  At alt dette er dobbeltekning Orwell ville blitt imponert over, vet nok også mange, men det behøver de ikke tenke ofte over, da media hjelper til slik at de ikke møter informasjon som utfordrer hjenevasken.
  violently_gathering cnn

  Dette tror jeg er riktig, men de vet også at de vil bli utestengt fra det gode selskap om de innrømmer det, så de fortsetter å ignorere langtidskonsekvensene for samfunnet fordi de personlige korttidskonsekvense er så store ved å si noe “rasistisk”
  progressives

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Solberg og gjengen mener ytringsfrihet er viktig, så viktig at den må beskyttes mot Islamofobi og fremmedhat.

  dalrymple

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Så om man ikke mener at “rase er en sosial konstruksjon fra kapitalistene for splitte arbeiderklassen langs forskjeller i hudfarge”, så er man høyrevridd?

  En god forklaring er at jeg er snekker av yrke, og at det er et forræderi mot arbeidsfolk om akademikerne får gjøre sosialismen til et sosialt spill hvor abstrakte rettferdighetsdogmer uten tilknytning til den virkeligheten vanlige folk opplever, er bestemmende.

 6. Avatar for Olav Olav says:

  Når Solberg meldte seg inn i Unge Høyre så var det på den tiden da Erling Norvik var blitt partileder og gjorde det tydelig nok at Høyre var et “liberalt” parti der konservatismen var helt på vei ut. Norvik markerte seg også offentlig med sitt “liberale” forhold til alkohol. Også det var, det er jeg rimelig sikker på, en del av den “pakken” som appellerte til Solberg - dvs akkurat den ukulturen som først ifm “metoo” i det hele tatt ble kritisert på noen som helst måte. Det kom jo ganske tydelig frem hvordan det har vært i Bergen Høyre der Solberg begynte sin kravling. “Liberaliteten” er forsåvidt noe som tok av i Høyre allerede rett etter den andre verdenskrigen da man ønsket å markere avstand til de nasjonalistiske strømningene som tross alt også fantes der før krigen - Hitler ble jo feks hyllet i Unge Høyres medlemsblad.Så etter krigen ble hele partiprogrammet omskrevet av Sjur Lindebrække, som egentlig var tilhenger av det “liberale” Venstre, men ble presset / nødet til å bli stortingsrepresentant for Høyre. Lindebrække var innflytter til Bergen. Men det var først med Norvik at det tok overhånd for partiet på landsplan og ble tydelig for “Gud og hvermann” at Høyre først og fremst var “liberalt”. Og da ble også en som Solberg tiltrukket. I Bergen Unge Høyre var det flere som lurte på hvorfor en som henne hadde blitt medlem - hun var jo først og fremst opptatt av “likestilling” og “uhjelp”. Men hun sanset rett og slett bedre hva Høyre var blitt, som en rotte værer en veltet søppeldunk bak et hjørne. Derfor blir det også feil å tro at denslags personer frykter for å bli “utestengt fra det gode selskap”. De har søkt det selskapet nettopp fordi de kunne sanse den stanken som passet deres egen forstyrrede, som regel sykelig narcissistiske personlighet. Og slik er det også med samtlige politikere i toppsjiktet av den generasjonen. I den grad Ap var et parti for arbeidere så begynte jo også det å gå i oppløsning fra den samme tiden på 1970-tallet.


  Erna kaster seg inn i afrikanske rytmer i Sør-Afrika
 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  Dette er jeg enig i, da folkestyre betyr at folket på et eller annet vis styrer, noe som fort blir en slags nytale når EU skal fremstilles som et demokrati, mens Ungarn behøver mere demokrati.

  Det sagt så var J.S Kill en klassisk liberalist.

  At folk ønsket frihet til å forbedre egne levekår uten at øvrigheta satte begrensninger på 17-1800 tallet har jeg all forståelse for, men at liberalisme i klassisk forstand skal kunne løse dagens problemer mye skap av samme ideologi, tror jeg ikke er mulig.

  https://www.youtube.com/watch?v=idAj6emiv9M
 8. Avatar for aford aford says:

  Ikke du som har mekka denne her, vel? Nei? :wolf: :heart: :pencil2:

  making memes

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

13 flere kommentarer

Deltakere