Hvorfor skal vi følge korona-tiltakene, Erna? Selv tror du jo ikke at korona er farlig

0

Av Bjørn Nistad.

Norske borgere må i dag tåle de mest omfattende inngrep i sine liv siden annen verdenskrig. Folk tvinges til å bruke munnbind på offentlige transportmidler. Det er innført begrensninger på hvor mange personer folk får møte i sine egne hjem. Offentlige massemøter er forbudt, i det minste dersom diverse smittevernstiltak ikke kan overholdes. Fotballkamper må skje uten publikum.

Titusener har blitt arbeidsledige som en følge av korona-tiltakene. Firmaer har gått konkurs. Folk klarer ikke å betale regningene sine.

Ytterligere tiltak er signalisert, for eksempel munnbindpåbud på kjøpesentre, forbud mot større familiesammenkomster og begrensninger på hvor mange utenfor ens egen husstand det er lov å møte. Trolig er det bare et tidsspørsmål før det blir innført et generelt munnbindpåbud med høye bøter for folk som bryter det.

En tilnærmet samlet befolkning støttet korona-tiltakene da korona var noe nytt og ukjent ingen kunne vite farlighetsgraden til. I dag begynner en stigende andel av befolkningen å stille seg tvilende til, eller endog å gjøre opprør mot, korona-tiltakene som virker urimelig strenge i en situasjon der nesten ingen dør eller blir alvorlig syke av korona, til tross for rapporter om stadig flere smittede.

I likhet med andre former for influensa har koronaen brent seg ut og blitt mindre farlig, er sannsynligvis menigmanns syn på korona i dag.

At myndighetene har et forklaringsproblem i forhold til korona-tiltakene kan det ikke være tvil om.

Det underlige er at myndighetene, anført av statsminister Erna Solberg, som insisterer på at korona er en alvorlig trussel som rettferdiggjør omfattende inngrep i folk liv, viser at de selv umulig kan betrakte korona som farlig.

I juni i år deltok, som mange vil huske, Saida Begum, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet og Høyres ordførerkandidat i Oslo i 2019, i en massedemonstrasjon mot politivold og rasisme. Det fikk ingen konsekvenser for Begum. Hun er fremdeles statssekretær.

Les ”Oslo Høyres ordførerkandidat viser finger’n til 350 000 arbeidsledige nordmenn”.

Statsminister Solberg, hvis det virkelig er slik at korona er en livsfarlig sykdom som vil kunne føre til tusener eller titusener av dødsfall, og som derfor må bekjempes med drastiske inngrep i folks livsutfoldelse og innskrenking av normal økonomisk aktivitet, hvordan kan da en person delta i en massedemonstrasjon under pandemien uten at det får noen følger for vedkommende?

Er det slik at korona spres når vanlige mennesker samles, men ikke når politikere deltar i masseaksjoner – omtrent som det ifølge de etablerte massemediene er fare for korona-spredning når Trump-tilhengere samles, men ikke når Black lives matter-aktivister gjennomfører masseaksjoner? Eller er det slik at korona var farlig i vår da du stengte ned samfunnet, men ble ufarlig i sommer da Begum deltok i massedemonstrasjonen uten at det fikk noen konsekvenser for henne, for så å bli farlig igjen denne høsten da du igjen vil stenge ned samfunnet?

Ser du ikke at du – og dermed også korona-tiltakene – har null troverdighet så lenge Saida Begum fremdeles er statssekretær? Ser du ikke at det er vanskelig å tro at du selv betrakter korona som farlig så lenge Begum er statssekretær?

Vi skal ikke glemme Begums deltakelse i massedemonstrasjonen under pandemien. Det har allerede blitt gjennomført en protestdemonstrasjon mot korona-tiltakene. Og nye protestdemonstrasjoner vil det utvilsomt bli. Trolig vil myndighetene ta i bruk diverse trusler og tiltak for å skremme folk til ikke å delta i slike protester, for eksempel munnbindplikt og lovpålagt karantene for deltakerne – flere av deltakerne under protestdemonstrasjonen mot korona-tiltakene var redde for å snakke med journalister fordi de fryktet straff fra myndighetene i form av karantenepåbud. Under massedemonstrasjonen Begum deltok i var det ikke noe krav om munnbind fra myndighetenes side, og deltakerne ble heller ikke pålagt karantene.

Hvorfor skal vanlige mennesker måtte finne seg i påbud om munnbind på buss, trikk, kjøpesentre og liknende eller dersom de deltar på demonstrasjoner og andre massearrangementer, når Begum og flere tusen andre kunne delta på en massedemonstrasjon under pandemien der det ikke var noe påbud om munnbind? Begum og andre av demonstrantene kan ha brukt munnbind, men det var i så fall frivillig og ikke noe de ble pålagt.

Eller hvorfor skal personer som i dag deltar i demonstrasjoner og andre massearrangementer, eller besøker en pub eller café der det er mistanke om at noen kan ha vært smittet, måtte regne med å bli straffet ved å bli pålagt karanteneplikt når Begum og alle de andre som deltok i protestdemonstrasjonen mot politivold og rasisme, ikke ble pålagt karantene, men bare ble oppfordret til å holde seg hjemme dersom de ble syke?

Det er nesten som vi ser dem, statsminister Solberg, helseminister Høie, statssekretær Begum og vennene deres, der de sitter i regjeringsbygget og smiler hånlig ned til de duknakkede massene som er tvunget til å bruke munnbind så sant de beveger seg utendørs. Dette er et samfunn vi ikke vil ha. Korona-tiltakene står ikke i forhold til trusselen korona utgjør, som regjeringen selv åpenbart ikke tror på siden Begum fremdeles er statssekretær, men dreier seg om myndighetenes ønske om å kontrollere og disiplinere befolkningen. Gjør opprør mot de hyklerske og diktatoriske korona-tiltakene!

Se min kommentar til korona-tiltakene under protestdemonstrasjonen ved Stortinget 25.10.2020 her.

Bjørn Nistad

Doktor i russisk historie

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.