«Framtida er ikke som den pleide å være». Koronatiltakene har senket verdensøkonomien med 6 billioner dollar.

22
Fra omslaget til rapporten fra UNCTAD

Den siste rapporten fra United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) bør leses. Den er stappfull av data og statistikk om trender og utviklin i global produksjon, handel og investeringer. Men den inneholder også noen alvorlige kalddusjer av noen oppsummeringer som det er vel verdt å merke seg, som for eksempel:

«Den samlede sysselsettingspåvirkningen i år fra kombinasjonen av lockdown, midlertidig avlastning og tilbakevending til arbeid er vanskelig å måle. Likevel anslår ILO at mer enn 500 millioner jobber over hele verden har blitt satt i fare av krisa, hovedsakelig i utviklingslandene, og mens mange jobber vil komme tilbake etter endt nedleggelse av arbeidsplassen, vil noen gå tapt permanent; minst 100 millioner jobber vil ha forsvunnet fullstendig innen utgangen av året. Videre vil mellom 90 millioner og 120 millioner mennesker bli presset inn i ekstrem fattigdom i utviklingslandene, med sult og underernæring som følger, mens inntektsgap vil utvides overalt. Denne utviklingen peker mot en massiv økning i sykdom og død.» (Vår uth. red.)

Og videre:

«I kjølvannet av disse sjokkene vil verdensøkonomien trekke seg sammen anslagsvis 4,3 prosent i år, og senke den globale produksjonen ved årsskiftet med over $ 6 billioner (i nåværende amerikanske dollar) i forhold til hva økonomene hadde forventet å være før Covid-19 patogenet begynte å spre seg. Kort sagt, verden sliter med ekvivalenten til en fullstendig utslettelse av den brasilianske, indiske og meksikanske økonomien. Og etter hvert som innenlands aktivitet trekker seg sammen, går også den internasjonale økonomien; handel vil krympe med rundt en femtedel i år, direkte utenlandske investeringer vil synke opptil 40 prosent og pengeoverføringer vil falle med over 100 milliarder dollar.«

6 billioner dollar er 6.000 milliarder dollar eller 56.000 milliarder kroner.


Denne prognosen fra UNCTAD forutsetter en vekst i 2021 på over 4 prosent. Det kan være vel optimistisk, men sjøl om det skulle skje, vil altså verdensøkonomien ha tapt 6000 milliarder dollar, verdier som er tapt for alltid.
Kilde: CPB World Trade Monitor, July 2020.

Her ser man hvordan fallet i verdenshandelen har vært brattere og større enn selv under finanskrisa.

Lockdown-politikken har ført til ei krise som ikke har noe annet sidestykke enn den store depresjonen på 1930-tallet. UNCTAD mener at det er en stor fare for at utviklingslanda vil bli dratt ned i enda et «tapt tiår» og at alle muligheter for å oppnå de såkalte bærekraftsmålene for 2030 er blåst.

Den store lowndown 2020 har ødelagt produktivkrefter i en skala som eller bare en stor krig kan gjøre.

Dette har også fungert som en svært effektiv klassekamp fra finanskapitalens side. Arbeiderklassens andel av USAs økonomi er nå nede på nivå med hva den var på 1950-tallet. Fortsetter denne trenden, skriver Michael Roberts, vil arbeiderklassens andel være på randen av avgrunnen slik som på 1930-tallet.

Vi vil tilføye at det jo da er ironisk at partier som sier de representerer arbeiderklassen stort sett støtter en lockdownpolitikk som raserer arbeiderklassens livsgrunnlag.

Roberts argumenterer med at det er kapitalens profittkrise som er den underliggende faktoren. Han viser hvordan profittraten har falt, riktignok ujamnt, men helt tydelig:

Med denne tendensen ville profittraten i G7-landa falle til null før 2050. Roberts skriver:

Likevel, hva dette fallet i kapitalens lønnsomhet forteller deg, er at kapitalismens evne til å utvikle produktivkreftene og ta milliarder ut av fattigdom og mot en verden av overflod og harmoni med naturen er håpløst umulig. Kapitalismen som et system er allerede forbi salgsdatoen.

Vår kommentar: Det finansoligarkene kan håpe på er at lockdownpolitikken raserer så mange produktivkrefter, og driver lønninger og sosiale utgifter så langt ned som en krig ville gjøre at de kan starte på ny frisk med en høyere profittrate. Det er i deres interesse at denne politikken fortsetter så lenge at ødeleggelsene blir tilstrekkelige for å oppnå dette.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Jeg blir ikke kvitt følelsen av at dette er en nøye planlagt og kynisk iverksatt krise basert på forberedelser i et biologisk laboratorium. For å tvinge gjennom en klassisk kapitalistisk krise-syklus som gir finanskapitalens aktører anledning til å starte på ny frisk med forhøyet profittrate.

  Å tvinge frem en ny storkrig, når alternativet sannsynliggjør en atomkrig, ble ikke et attraktivt prosjekt. Dessuten har man nok av imperialistiske regimeskifte kriger gående til å holde det militære industrielle kompleks happy. Følgelig måtte et kapitalistisk sammenbrudd for produktivkreftene gjøres med andre midler for å skape ny vekst for finanskapitalens aktører.

  Det er jo bare de største finansaktører som tjener på dette krisescenarioet, og da blir det nærliggende å holde dem som mistenkte for å ha iverksatt dette. Det er dem som har alle virkemidler tilgjengelig for den krisemaksimering Corona krisen er sterkt preget av.

 2. Avatar for Mari Mari says:

  I anmarsj, ganske snart, The Great Reset. One World Government vil da være på plass.

 3. Avatar for FMD FMD says:

  “Verdensøkonomien” er globalisthoredritt, altså fullstendig verdiløs.
  Den baserer seg nesten utelukkende på spekulasjon og manipulasjon, reelle verdier blir bare sjeldnere og sjeldnere.
  Dollarens og dermed “verdensøkonomiens” fall var ikke mulig å unngå, uansett hvor mange desperate tiltak som ble satt i gang.
  Nå er den egentlige verdensøkonomien i ferd med å vende tilbake til start, gull og sølv-prisene som har vært manipulert så lenge kommer til å vende tilbake til det nivået som er naturlig.

 4. Økonomisk kollaps kommer snart, global hungersnød er allerede godt i gang, 2 nov vil de fake en asteroide og skape en kjempe tzunami med DEW som i Japan 3.11 2011. Store deler av USA blir oversvømt, dette vil bli utnyttet av Kina og Russland som angriper USA. Russland fra nord og Kina fra sør. Ut av verdenskaoset vil de så reise sitt NWO elle nye verdensorden om du vil og menneskeheten vil bli fattige viljeløse slaver for en liten super rik elite.

  Dette er ikke en teori, men bekreftet av Rothchilds.

  Sånn jeg ser det så har man hele oktober å hamstre på for 6< mnd fremover. de som ikke gjør det ryker først.

  https://www.youtube.com/watch?v=QRgPTz4yW9M https://www.youtube.com/watch?v=UzaNe01r0UY
 5. Avatar for Per1 Per1 says:

  Komplekst. På en måde er det jo konstruktivt, at verdensøkonomien, dvs. den kapitalistiske verdensøkonomi går i minusvækst, jo mere, jo bedre faktisk - set ud fra en genoprettelse af klimabalancens synspunkt. Hvem husker ikke hvor frisk luften hurtigt blev - også i Kina, som ellers er mere eller mindre permanent dækket af smog. Så det er jo ikke nogen løsning på klimaproblemet af vende tilbage til status quo, dvs. til genoprettelse af verdensøkonomien/ den kapitalistiske verdensøkonomi, som jeg fornemmer, at Steigan agiterer for.
  Men på den anden side er det jo rigtigt, som Steigan anfører, at det er de fattige, der betaler prisen for verdensøkonomiens minusvækst.

 6. Grunden til den økonomiske krise er ikke pandemien men staters nedlukning af økonomien ,love og regler som ødelægger arbejdspladser.
  Det er sådan det ser ud når USA imperiet vakler og mister sin magt, baseret på petrodollaren , militær magt , har USA været pådriveren af det kapitalistiske økonomiske system som har ødelagt millioner af menneskers liv i hele verden. Vi bevæger os imod en multipolar verden og ikke den enerådende supermagt position som USA fik efter Sovjetunionens fald. Et økonomisk system hvor mennesker udnytter andre menneskers arbejdskraft for at gøre en lille gruppe rig imens det store flertal lider er ved at kollapse. USA og vesten er kulturelt og ideogisk konkurs også, systemet er ved og kollapse og de har ingenting og erstatte det med, de værste elementerne i det nuværende samfund kommer blot til at blive forstærket, en indsnævret form for nationalisme, hvor landene trækker sig tilbage og isolere sig kommer til at blive normen .Alt fremmed kommer til at blive set på som noget farligt og med mistænksomhed. Stater som er vandt til at blive styret af diktater og agenter fra USA kommer til at sidde håbløs tilbage uden en ide om hvordan de skal styre landet. De kommer til at slå hårdere ned på befolkningen fordi de er bange for Kommunisme først og fremmest,fordi det eneste som kan erstatte denne dødsspiral vi er inde i er Kommunisme. Jo raskere USA imperiet forfalder jo bedre er det på langt sigt, næste skridt bliver dollar kollapsen så får vi se hvad som sker efter det…

 7. Avatar for tjatta tjatta says:

 8. Avatar for Mari Mari says:

  Erna kan hyt sæ te helvete

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

14 flere kommentarer

Deltakere