Aserbajdsjans president: – Vi jager dem som hunder

16
Ødelagte boligområder i Stepanakert etter Aserbajdsjans bombing av byen.

Brutaliteten i krigen mellom Aserbajdsjan og Armenia ble uttrykt med få ord av Aserbajdsjans president Ilham Alijev da han sa at «de aseriske soldatene jager dem (armenerne) som hunder».

Alijev sa også at «Nagorno-Karabakh er Aserbajdsjans territorium, vi må ha det tilbake og vi skal ha det tilbake.» Uttalelsene kom kort etter at aserbajdsjanske styrker hadde bombet mål i enklavens hovedstad Stepanakert. Også boligområder ble rammet av bombene.

Alijev krever full armensk tilbaketrekning og har erklært at Aserbajdsjan ønsker å løse dette spørsmålet militært siden forhandlinger ikke har gitt noe resultat.

Dette kartet fra Southfront viser situasjonen i krigen per 4. oktober 2020.

Foreløpig har ingen av partene noe overtak i krigen. Armenia har bombet de framrykkende aserbajdsjanske styrkene og Aserbajdsjans nest største by, Ganja. I videoer fra Ganja kan man se soldater med tyrkiske merker på uniformene.

Lange linjer

Armenia har en svært lang historie og var et betydelig rike i antikken.

Kilde: By © Sémhur / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3376114

Armenerne var den største folkegruppa i det som i dag er den østlige delen av Tyrkia. De var for eksempel flere enn kurdene. Men under det som armenerne regner som det armenske folkemordet fra 1914 til 1923 ble 1,5 millioner armenere drept eller fordrevet av ottomanske styrker.

Det osmanske riket var blant taperne i den første verdenskrigen, og seierherrene sørget for å partere riket, og dels sikre seg biter av det sjøl, slik Frankrike og Storbritannia gjorde gjennom Versailles-avtalene. Dette gjorde det mulig for armenerne å erklære opprettelsen av republikken Armenia i 1918. Den hadde et landareal på 70.000 km² (men de ble lovet totalt 174,000 km² under Sèvres-avtalen).

Kilde: By Yerevanci – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27929331

Da Sovjetunionen gikk i oppløsning førte det til at mange av de tidligere sovjetrepublikkene erklærte seg som sjølstendige stater. Dette gjaldt både Armenia og Aserbajdsjan, og i mange tilfeller var det gamle sovjetpamper som tok kontrollen.

Som vi har pekt på tidligere åpnet Sovjetunionens sammenbrudd mulighetene for diverse imperialistmakter til å skaffe seg biter av skrotten.

Redselen for det tomme rom

I imperialismens tid har det hele tida vært en kamp mellom ulike stormakter. Kampen har dreid seg om markeder, tilgang til billig arbeidskraft, råvarer, energi, transportruter og militær kontroll. Og de imperialistiske landa deler opp verden seg i mellom etter styrkeforhold. Men de imperialistiske maktene utvikler seg ujamnt. England rådde en gang over hele verden, men ble tatt igjen og forbigått av USA, og på enkelte områder også av Tyskland. Denne ubalansen som da oppstår skaper grunnlag for en nyoppdeling av verden utfra det nye styrkeforholdet. Til sjuende og sist er krig den måten imperialismen bruker for å avgjøre hvordan denne nyoppdelinga skal bli.

Dersom et rike bryter sammen eller mister kontrollen over noen områder vil rivalene konkurrere om å fylle tomrommet. Imperialismen følger det prinsippet som Aristoteles i sin fysikk kalte horror vacui – redselen for det tomme rom.

Det skjedde etter første verdenskrig, etter andre verdenskrig og etter Sovjetunionens sammenbrudd.

Sovjetunionens oppløsning la grunnlaget for USAs Eurasia-strategi, som dreide seg om å sikre kontrollen over den veldige eurasiske kontinentet. Det er denne kampen for nyoppdeling til fordel for i første rekke USA, som har ligget til grunn for de fleste krigene siden 1990: Somalia, Irak-krigene, Balkan-krigene, Libya, Ukraina, Syria.

Nå som USAs posisjoner svekkes i hele denne regionen kommer de gamle konfliktene til overflaten, og et land som Tyrkia prøver å vinne tilbake en del av det som ble tapt av det osmanske riket. Denne nyosmanske aggresjonen har så langt ført til at Tyrkia fører krig i Syria og Libya, og er nå også deltaker i krigen mellom Armenia og Aserbajdsjan – og i dette tilfellet på samme side som Israel. Aserbajdsjan er sterkere i dag enn de var da de tapte krigen i Nagorno-Karabakh og prøver nå å endre kartet igjen.


KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Hei.
  Hvorfor opplyses det ikke at Armenie er 93% kristent og Aserbajdsjan er 97% muslimsk?
  Det vil nok gi mange en “Ahaa” opplevelse.

 2. Avatar for Olaf Olaf says:

  Aner jeg en form for religiøs rasisme her? At religion har påvirkning på konflikten, er vel kjent. Men hva så? Er det slik at det ene religiøse landet er krigshisser og det andre et “fromt” land? Neppe!
  Den osmanske krigsforbrytelsen mot Armenerne i 1915-16 omfattet ikke Azerbaijan. Og Armenernes okkupasjonen av Nagorno Karabakh var primært begrunnet i etniske forhold (selv om det i seg selv også er knyttet til religiøs tilhørighet).
  Uansett vil det være uansvarlig for omverdenen å skylde på religiøse forhold, men heller se på de realpolitiske begrunnelser (natur-rikdommer, internasjonale allianser, etc.).
  Og rent konkret bør land som Tyrkia og Russland holde seg for gode til å supportere partene med våpen og leiesoldater (som resten av verden nå gjør).
  Håpet ligger da i at partene med internasjonal hjelp kan sette seg til forhandlingsbordet.
  I Ukraina er det en stor diaspora både av Armenere (5. største) og Azerbaijanere (7. største). Her lever de i fredelig sameksistens. Og ressurser fra disse diasporaene deltok aktivt i Maidan mot den russiske trussel. Så: det går an!

 3. Avatar for Johnny Johnny says:

  Armenia var i sin tid et stort land, landområdet omfattet blant annet store deler av dagens Tyrkia, Aserbajdsjan, Iran og Georgia. De tidligere områdene i dagens Tyrkia blir i politisk sammenheng omtalt som Vest-Armenia. Armenere som bodde i Vest-Armenia hadde bodd der i 2000 år, og de ble ble enten utryddet eller deportert (folkemordet på armenerne). Dette markerte slutten på over 2000 år med armensk kultur i Vest-Armenia, og den armenske kulturen ble systematisk ødelagt av Tyrkia og regnes som et kulturelt folkemord, dvs Islam mot kristendom.

  Det er den vestlige eliten, Tyrkia, USA og Israel som fyrer oppunder konflikten.
  Jeg minner om denne fra den amerikanske tenketanken RAND:

  armennia

  :sweat_smile: :rofl: :joy:

 4. Avatar for Olav Olav says:

  Reports indicated Azerbaijan used the LORA missile, which was invented in Israel, last week. Jerusalem Post, 4 October 2020. Missile war of the cities in Armenia and Azerbaijan escalates - analysis

 5. Avatar for Margit Margit says:

  Aserbajdjan er største leverandør av olje til Israel, og det er vel noe av grunnen til at Israel engasjerer seg. Bare Italia importerer mer, og har for øvrig et nært forhold til Aserbaidjan som går langt ut over det EU ellers har. Gass fra A skal også etter hvert til Italia (samt Hellas og IAlbania) via den transadriatiske rørledningen.
  Tyrkia importerer også en del olje fra A, men mye mer fra Kasakhstan, som grenser til Kaspihavet, og som også sender olje gjennom den rørledningen som går fra Baku til Ceyhan i Tyrkia. Derfra blir oljen skipet til Europa og Israel. Rørledningen går gjennom Aserbaidsjan, men berører nesten et “hjørne” av Nagorno Karabakh, og ligger dermed litt utsatt til. Den ble til i et samarbeid mellom A og Tyrkia, og de to landene har inn gått en avtale om å støtte hverandre i tilfelle en av dem blir utsatt for militær aggresjon. “Azerbaijan and NATO member Turkey signed an Agreement on Strategic Partnership and Mutual support in 2010 under which both agree to support each other “using all possibilities” in the case of military aggression against either”. https://www.rferl.org/a/nagorno-karabakh-explainer-conflict-azerbaijan-armenia/27656158.html

 6. Avatar for Johnny Johnny says:

  For det første så var Josef Stalin ikke russer, han var fra Georgia.
  Stalin var født som Josef Dzjugasjvili, noe som viser at familien var av delvis jødisk opphav. Foreldrene til Josef Stalin snakket ikke russisk og Stalin lærte russisk først når han tok utdannelse!

  Josef fikk mye ufortjent juling/pryl som grenset til tortur i sin barndom, noe som preget han resten av livet. Josef var en dyktig student, han studerte på presteseminaret i Tbilisi, og etterhvert traff han på venstreorienterte ekstremister og han ble etterhvert radikalisert. Han tapte interessen for prestestudiene og med den forferdelige barndommen så var han iferd med å bli en svært farlig politiker. Josef Stalin drev også på med bankran for å finansiere bolsjevikpartiets virksomhet. Under et ran ble 40 personer drept, byttet var på minst 250 000 rubler og det så ikke ut som at Stalin brydde seg om ofrene. Stalin var en dyktig organisator, og gjennombrudd i den politiske karrièren hans kom når han ble medlem av partiets sentralkomité.

  Dette viser at det var en ødelagt og svært farlig mann som tilslutt fikk makten i Russland. Hungersnøden i Ukraina skyldes Stalins brutale kamp mot bøndene som nektet kollektivisering. Mellom september 1936 og desember 1938 ble anslagsvis 1,5 millioner mennesker henrettet, historikere strides om utrenskningenes drivkraft var en kynisk maktpolitikk, eller om den var et utslag av paranoide vrangforestillinger hos Stalin. Resultatet av utrenskningene var i alle fall at Stalin fra 1938 nøt uinnskrenket makt i landet. Historikere ser ingen tegn til at Josef Stalin prøvde å utrydde ukrainere, han drepte absolutt alle han trodde konspirerte mot han, og derfor defineres ikke utrenskningene som folkemord eller etnisk rensing!

 7. I tillegg er Armenia det første landet som etablerte kristendommen som sin statsreligion, datert til 301 e.Kr., da Tiridates III, kongen av Armenia, konvertere .
  I følge den anglo-saxiske krøniken, var det fra Armenia de første innbyggerne i England kom .

  " The first inhabitants were the Britons, who came from Armenia , and first peopled Britain southward."
  https://avalon.law.yale.edu/medieval/ang01.asp

  Her fra Araratfjellet og Vansjøen.

 8. Avatar for tjatta tjatta says:

  At de grenser til Iran som har en stor minoritet med azerier er sikkert en faktor også

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

8 flere kommentarer

Deltakere