USA trekker flere tusen soldater ut av Irak og Afghanistan

3
Spesialsoldater fra USA i Irak. Shutterstock

USA skal i løpet av september 2020 trekke 2.200 soldater ut av Irak, sier marinegeneral Frank McKenzie, som er toppkommandant for USAs styrker i Midtøsten. McKenzie sa seinere at USA vil redusere antall soldater i Afghanistan fra 8.600 til 4.500 innen utgangen av november.

Soldatene fra USA (og Norge) oppholder seg ulovlig i Irak i og med at Iraks parlament og regjering allered i januar 2020 fattet vedtak om at alle utenlandske soldater har å trekke seg ut av landet.

Det var 5. januar 2020 det irakiske parlamentet vedtok at USAs militære og alle andre lands styrker skulle trekkes ut av landet.

På Forsvarets nettsider heter det:

«Irak har bedt verdenssamfunnet om hjelp til å bekjempe terroristgruppen. Norge har sammen med 60 andre land sagt seg villig til å forhindre at ISIL vokser seg større.

Norske soldater bidrar med å gi råd til og trene opp soldater i Irak slik at disse blir bedre rustet til å bekjempe terroristene.»

Norge hadde altså rett til å ha soldater i Irak. Fra og med 5. januar 2020 har vi det ikke lenger. Nå er de 70 soldatene der ulovlig.

Om lag tre fjerdedeler av USAs velgere ønsker at landet skal trekke troppene sine tilbake fra Irak og Afghanistan. Det går fram av ei meningsmåling som YouGov har gjennomført for Charles Koch Institute. Dette skriver The Hill. Det betyr at tilbaketrekkinga nå antakelig vil bli godt tatt i mot og at Donald Trump vil bruke det i valgkampen.

USAs baser i Irak har blitt angrepet med raketter en rekke ganger i løpet av 2020. 6. september ble Bagdad internasjonale flyplass angrepet. Også hovedkvarteret til det britiske sikkerhetsselskapet G4S ble angrepet nylig.

Etter drapene på general Qassim Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis og andre irakiske og iranske militære ledere har ikke bare Iran, men også motstandsgrupper i Irak sverget hevn. Et slikt hevnangrep ble gjennomført 3. september da en av USA-koalisjonens konvoier ble angrepet.

En undersøkelse som ble publisert i MarketWatch 4. februar 2020 sier at de totale økonomiske kostnadene for Irak-krigen beløper seg til 2.000 milliarder dollar – og fortsetter å øke. I tillegg kommer kostnadene som er påført Irak samt de enorme tapene i menneskeliv.

Enorme kostnader

En rapport fra Watson Institute for International and Public Affairs ved Brown University som ble publisert 13. november 2019 sier at den såkalte «krigen mot terror», som ble lansert etter 11. september 2001, har kostet mellom 770.000 og 801.000 mennesker livet og 6.400 milliarder dollar.

Pengebeløpet begrenser seg til USAs kostnader, og der utgjør utgiftene til framtidige helsekostnader knyttet til veteraner og krigsinvalider minst 1000 milliarder dollar.

Hvis man også skulle ta med direkte, indirekte og framtidige kostnader som disse krigene har påført de landene og de menneskene den har rammet, er det ikke noen dristig antakelse å si at beløpet godt kan dobles.

Costs of War Project oppsummerer noen av sine funn slik:

 • 480.000 mennesker har dødd som direkte ofre for krigene.
 • Sannsynligvis har mange ganger flere dødd på grunn av konsekvensene av krigene: underernæring, sult, ødelagt infrastruktur og ødelagt og forgiftet miljø.
 • 244.000 sivile er blitt drept i tillegg.
 • Over 6.950 soldater fra USA har dødd i disse krigene.
 • Minst 7.800 av USAs militære kontraktører er blitt drept.
 • 21 millioner afghanere, irakere, pakistanere og syrere lever som flyktninger på grunn av disse krigene.
 • USA driver kontraterroroperasjoner i 80 land, noe som utvider denne krigen til nesten hele kloden.
 • «Krigen mot terror» har ført til innskrenkning av sivile rettigheter og menneskerettigheter i USA og i utlandet.
 • De menneskelige og økonomiske kostnadene av disse krigene i USA vil fortsette i flere tiår på grunn av de sårede veteranene.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. I det offisielle Norge er det en utbredt oppfatning at Trump trekker de amerikanske styrkene ut av krigssonene og “hjem” til USA. Slike ideer finnes i rikt monn på Trump-webbene document og resett naturligvis,men også på det mer kritiske Aftenposten.
  dette er en av de sentrale mislesninger av dagens geopolitikk. D a ingen leser USA og Natos militære blogger kan dette fortsette:
  Pompeo sier: Det Kinesiske Kommunistpartiet is the central threat of our times.
  De andre fiendene er Russland og Iran.
  Det USA-Nato driver på med er OMGRUPPERINGER av sine styrker. Romania og Svartehavet,Baltikum, samt hele SørKinaHavet settes i full krigsmodus og Norway er som vanlig med på alt sammen.
  Nobels fredspris til Trump fordi han laget “fred” mellom UAE(Emiratene) og Israel.
  Hele den islamsk-arabiske verden splitter seg i to fiendtlige og krigerske leire. En oppskrift for nye store kriger i Midtøsten.

 2. Enebak says:

  Dette handler ikke om tilbaketrekning i den grad at soldatene skal hjem til USA. Når US Marines først er på tur, drar de ikke hjem før de dør eller kontrakten utløper.
  Dette handler i beste fall om flytting. Hvor de skal flyttes er ikke godt å si, men de har det med å dukke opp igjen der det skal kriges litt.
  Soldater som er “trukket tilbake” fra Norge og Tyskland ser ut til på mirakuløst vis å dukke opp igjen i Baltikum, så vi kan jo bare gjette.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere