Svineinfluensaen i 1976: Epidemien som aldri fant sted

6
Foto: Shutterstock

Utbruddet av svineinfluensa i 1976 ble i ettertid kjent som «epidemien som aldri fant sted». Hendelsen førte til at flere hundre mennesker ble syke, men ikke av viruset. Dette skriver journalist Silje Robertsen i ABC Nyheter.

Det var en kald uke i januar 1976 at flere soldater på militærbasen Fort Dix i den amerikanske delstaten New Jersey begynte å føle seg syke. De slet med pustevansker, hoste og feber.

De fleste skulle vise seg å være smittet av vanlig sesonginfluensa, også kjent som Influensa B. Men to av prøvene ga utslag på noe annet, og ble sendt til Center for Disease and Control (CDC) for videre testing. Det skulle vise seg å være H1N1-viruset, også kjent som Influensavirus A. Myndighetene slo alarm, vel vitende om at H1N1-viruset hadde forårsaket Spanskesyken som hadde kostet mellom 50 og 100 millioner mennesker livet.

H1N1 forårsaket også Svineinfluensaen i 2009. I Norge førte den til 25 påviste dødsfall. Internasjonalt varierer tallene mellom 150.000 og 580.000.

I USA ble det gjennomført et vaksineprogram mot H1N1 i 1976. Totalt fikk 40 millioner vaksinen. Blant dem var president Gerald Ford. Men viruset brøt aldri ut slik myndighetene hadde fryktet, og ingen smittetilfeller ble registrert utenfor Fort Dix-basen i New Jersey.

Derimot begynte en del av de vaksinerte å utvikle symptomer på Guillain-Barrés syndrom som kan forårsake nerveskade, muskelsvakhet og lammelser. I USA utviklet flere hundre mennesker denne sjukdommen, men det er ikke klart hvor mange som fikk den av vaksinen. President Ford beordret stans i vaksineprogrammet og sjefen for CDC ble sparket.

Det gledelige var naturligvis at svineinfluensaen i 1976 ble epidemien som aldri fant sted.


KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Det er rart at slike rare sykdommer, har en tendens til å bryte ut blant de amerikanske militære.
  Det var slik i 1918 også, bare at fortet var Reiley.

 2. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Det er behov for endret fokus på vaksine debatten

  Det gjentas og gjentas en situasjonsbeskrivelse forankret i ulike konstruerte fiendebilder, som er ulike alt etter hvilket ideologisk perspektiv som det ytres fra. Det meste fungerer mest som avledning og avsporing fra den egentlige årsak.

  Det er behov for en langt grundigere analyse for å kartlegge de strukturelle og systematiske politiske årsaker til det som skjer.

  At økonomisk vinnings hensikt er medvirkende behøver man ikke tvile på. Men å bare anklage farmasøytisk industri og deres assosierte blir utilstrekkelig til å forklare den underliggende årsak til at brutal kapitalismens profitthensyn har blitt så dominerende.

  Helsevesen og helsetjenester er noe vi alle forventer at det offentlige skal håndtere, til like med det meste av hva vi omtaler som offentlige velferdstjenester. Det gjelder både for de enkelte lands nasjonale velferd, og for de internasjonale offentlige institusjoner såsom FN, WHO m.fl.

  Offentlige velferdstjenester forutsettes finansiert av fellesskapet via beskatning, og utført til selvkost i henhold til de budsjetter som vedtas fra år til år. Problemet vi ser stadig tydeligere, er at de offentlige velferdstjenester i stadig større grad privatiseres. Det gjelder både nasjonalt og internasjonalt.

  Når det offentlige “edruelige” selvkost-prinsipp erstattes av privat kapitalistisk grådighet for profitt får det flere virkninger;

  • Totalkostnadene øker dramatisk for skattebetalerne, fordi det nå introduseres en hær av private snyltere og parasitter i velferdssystemet i tillegg til de operative ressurser for å utføre velferdstjenestene. Den såkalte “verdikjeden” for de private blir en “kostnads-kjede” for det offentlige.

  forts. her under;

 3. Avatar for Geirijo Geirijo says:
  • I tillegg kommer kostnader til som det offentlige ikke behøver for egen drift. F.eks. PR/reklame og markedsføringen alle private bruker mye penger og ressurser på i sin interne konkurranse for offentlige oppdrag.

  • Betydelige kostnader kommer også i tillegg ved administrasjonen av “konkurranseutsetting” og anbudsprosessen. I denne prosessen fragmenteres ansvarsforhold for tap som oppstår ved mangler, skader, konkurser m.m.

  • Privat kapitalismens tilbøyelighet til å kutte hjørner for å senke egne kostnader medfører redusert sikkerhet, redusert kvalitet, korrupsjon og diverse andre negative konsekvenser.

  Den strukturelle og systematiske svikt vi opplever i forbindelse med Corona krisen er en konsekvens av at en betydelig privatisering har skjedd i alle ledd av de offentlige tjenester som forutsettes å ta ansvar for å løse krisen. Dette har skjedd både nasjonalt og internasjonalt.

  Korona krisen og vaksine hysteriet har grundig bevist hvor uegnet privat kapitalismen er til å håndtere kriser på vegne av det offentlige, hvilket er på vegne av befolkningene som forventer at det offentlige tar ansvar og løser problemene.

  Vi må bort fra den profitt drevne velferden. Den vil alltid utvikle seg i organisert kriminalitets retning. F.eks. hvor usikre vaksiner pushes unødvendig i økonomisk vinnings hensikt.

 4. Amerikanske soldater bor på 40 mannsrom på rekruttskolen, legg så til at de har en lege pr 200 mann, så har du optimale forhold for spredning samt oppdagelse

 5. Hvis man er slik anlagt at man tenker på at soldater brukes som prøvekaniner med etterfølgende milliarderstatninger til de som blir utsatt, så er nok hjernen ganske grumsete.

  Det hadde vært mye billigere å teste de ut på norske eller danske soldater, som ikke kan håpe noe mer enn lønn under sykdom…

  Forøvrig er det aldri blitt bevist at noen soldater i USA har vært utsatt for sånt, og de som har påstått noe lignende har som oftest påstått at de har vært utsatt for psykisk sykdom

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere