Overraskende fakta om koronadødsfall i USA

0
Covid-19 har lagt New York øde. Her Times Square i mars 2020. Foto: Shutterstock

Nye tall fra Centers for Disease Control (CDC) i USA viser at bare 6 prosent av de registrerte koronadødsfallene i USA er folk som utelukkende hadde dette som dødsårsak. I 94 prosent av dødsfallene hadde pasientene også andre sjukdommer.

CDC er de som følger koronasituasjonen fra dag til dag i USA, og de nye funnene er både overraskende og viktige. I rapporten fra 26. august 2020 heter det:

«For 6% av dødsfallene var covid-19 den eneste dødsårsaken som er oppgitt.» «For dødsfall der også andre årsaker er nevnt, var det i gjennomsnitt 2,6 andre årsaker.»

De vanligste andre sjukdommene som var knyttet til dødsfallene var influensa og lungebetennelse. Nettsidene til CDC inneholder mye informasjon om «medvirkende sjukdommer» og de advarer også om at det tar tid å få slått fast dødsårsaker, slik at tallene skal behandles med forsiktighet.

Grafen viser dødsfall i USA der covid-19 er oppgitt som dødsårsak. Tallene er foreløpige.Kilde: CDC

Dataene fra CDC er omtalt i en artikkel i Western Journal. De har også en annen artikkel som sier at forskere i USA mener at man i noen deler av landet allerede kan ha oppnådd flokkimmunitet.

En studie fra Proceedings of the National Academy of Sciences sier at ved slutten av den første bølgen i epidemien kan de hardest rammede områdene, slik som New York City, allerede være i nærheten av flokkimmunitet, noe som begrenser sårbarheten i forbindelse med en eventuell bølge nummer to. I New York City er mellom 20 og 30 prosent av innbyggerne smittet, og forskerne antyder at dette kan være tilstrekkelig til å oppnå flokkimmunitet.

Parallelt med og helt uavhengig av dette sier russiske forskere at man også har oppnådd flokkimmunitet i enkelte områder i Russland.

Dødstall og smittetall i forbindelse med koronaviruset er de mest politiserte noensinne. I de fleste land kringkastes disse tallene daglig morgen, middag og kveld og de brukes til å underbygge til dels drakoniske politiske tiltak som setter grunnlover og sivile rettigheter til side. Derfor er det viktig å få fram at tallene verken er hogd i stein eller så definitive som mediene og politikerne vil ha oss til å tro.


Vipps: 116916.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.