Den økonomiske covid-19 katastrofen i USA

0
Illustrasjon: Shutterstock

I mars 2020 skrev Imperial College i London at dersom ikke USA gjennomførte en stenging av samfunnet, ville omlag 2,2 millioner mennesker dø av covid-19 viruset. Dette går fram av denne rapporten publisert 16. mars 2020.

For å unngå dette ble det vedtatt å gjennomføre en massiv stengning av USAs økonomi. Per 6. september 2020 er det oppgitt at 192.000 mennesker har dødd av koronarelaterte årsaker i USA.

Hva har denne stenginga av USAs økonomi kostet? Tenketanken American Institute for Economic Research (AIER) har regnet på dette og har kommet fram til noen anslag på hva prisen kan komme til å bli. AIER er en tenketank som har en libertariansk holdning i den forstand at det er tilhenger av en bergrenset regjering, et fritt marked og stor individuell frihet.

De tar utgangspunkt i at Congressional Budget Office i mars 2020 hadde utarbeidet en prognose som sa at USAs økonomiske produkt for perioden 2020 til 2025 ville bli 120 trillioner dollar (120.000 milliarder). Fire måneder seinere er dette tallet justert ned med 10 trillioner på grunn av koronakrisa. Det tilsvarer å tilintetgjøre inntektene til 30 millioner amerikanske husholdninger hvert år i mer enn fem år, skriver AIER. De føyer til at koronakrisa har ført til 10 millioner ekstra arbeidsløse. (Vår merknad: Det er lavt regnet.)

Når AIER summerer utgiftene kommer de til at de totale kostnadene med koronakrisa når alt er tatt med vil tilsvare, justert for inflasjon, alle kostnadene til alle kriger USA har ført fra den amerikanske revolusjonen til krigen i Afghanistan.

En rapport fra Chambers of Commerce sier at rundt en tredjedel av de 240.000 småbedriftene i New York City vil gå konkurs på grunn av stengninga.

Hvis prognosene til Imperial College hadde vært riktige hadde prisen på hvert liv man eventuelt reddet gjennom stenginga vært 7 millioner dollar per person. Men AIER tviler på at disse prognosene var riktige. Svenske epidemiologer brukte modellen til Imperial College og kom til at for Sveriges vedkommende ville den tilsi 96.000 dødsfall hvis man ikke hadde gjort noenting og 81.600 hvis man fulgte den politikken som faktisk er blitt fulgt. Per 6. september 2020 er dødsfall av koronarelaterte årsaker i Sverige 5.800 ifølge Worldometers. Imperials prognose var altså 14 ganger for høy for Sveriges del.

Hvis man bruker den samme faktoren på USA skulle det tilsi at ikke 2,2 millioner ville ha dødd, men 157.000, eller 65.000 mer enn det som er oppgitt i dag. Kanskje det er hva man fikk ut av å påføre økonomien et så katastrofalt tap. AIER reiser spørsmålet om man ikke kunne ha fått til vesentlig bedre resultater til en vesentlig lavere kostnad ved å følge en annen kurs og konkludere med: «Våre politikere ødela vår økonomi til ingen nytte.»

Kommentar:

Det gjenstår å se hva det endelige regnskapet for koronakrisa blir, både når det gjelder faktiske dødsfall, økonomiske og sosiale tap og indirekte følger av stengninga slik som økt dødelighet som følge av sjølmord, overdoser, underbehandling av andre sjukdommer, konsekvenser av arbeidsløshet og så videre. At kostnadene vil bli enorme, er det ingen tvil om. Om et par år vil vi vite hvor enorme de er blitt.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.