Den økonomiske covid-19 katastrofen i USA

11
Illustrasjon: Shutterstock

I mars 2020 skrev Imperial College i London at dersom ikke USA gjennomførte en stenging av samfunnet, ville omlag 2,2 millioner mennesker dø av covid-19 viruset. Dette går fram av denne rapporten publisert 16. mars 2020.

For å unngå dette ble det vedtatt å gjennomføre en massiv stengning av USAs økonomi. Per 6. september 2020 er det oppgitt at 192.000 mennesker har dødd av koronarelaterte årsaker i USA.

Hva har denne stenginga av USAs økonomi kostet? Tenketanken American Institute for Economic Research (AIER) har regnet på dette og har kommet fram til noen anslag på hva prisen kan komme til å bli. AIER er en tenketank som har en libertariansk holdning i den forstand at det er tilhenger av en bergrenset regjering, et fritt marked og stor individuell frihet.

De tar utgangspunkt i at Congressional Budget Office i mars 2020 hadde utarbeidet en prognose som sa at USAs økonomiske produkt for perioden 2020 til 2025 ville bli 120 trillioner dollar (120.000 milliarder). Fire måneder seinere er dette tallet justert ned med 10 trillioner på grunn av koronakrisa. Det tilsvarer å tilintetgjøre inntektene til 30 millioner amerikanske husholdninger hvert år i mer enn fem år, skriver AIER. De føyer til at koronakrisa har ført til 10 millioner ekstra arbeidsløse. (Vår merknad: Det er lavt regnet.)

Når AIER summerer utgiftene kommer de til at de totale kostnadene med koronakrisa når alt er tatt med vil tilsvare, justert for inflasjon, alle kostnadene til alle kriger USA har ført fra den amerikanske revolusjonen til krigen i Afghanistan.

En rapport fra Chambers of Commerce sier at rundt en tredjedel av de 240.000 småbedriftene i New York City vil gå konkurs på grunn av stengninga.

Hvis prognosene til Imperial College hadde vært riktige hadde prisen på hvert liv man eventuelt reddet gjennom stenginga vært 7 millioner dollar per person. Men AIER tviler på at disse prognosene var riktige. Svenske epidemiologer brukte modellen til Imperial College og kom til at for Sveriges vedkommende ville den tilsi 96.000 dødsfall hvis man ikke hadde gjort noenting og 81.600 hvis man fulgte den politikken som faktisk er blitt fulgt. Per 6. september 2020 er dødsfall av koronarelaterte årsaker i Sverige 5.800 ifølge Worldometers. Imperials prognose var altså 14 ganger for høy for Sveriges del.

Hvis man bruker den samme faktoren på USA skulle det tilsi at ikke 2,2 millioner ville ha dødd, men 157.000, eller 65.000 mer enn det som er oppgitt i dag. Kanskje det er hva man fikk ut av å påføre økonomien et så katastrofalt tap. AIER reiser spørsmålet om man ikke kunne ha fått til vesentlig bedre resultater til en vesentlig lavere kostnad ved å følge en annen kurs og konkludere med: «Våre politikere ødela vår økonomi til ingen nytte.»

Kommentar:

Det gjenstår å se hva det endelige regnskapet for koronakrisa blir, både når det gjelder faktiske dødsfall, økonomiske og sosiale tap og indirekte følger av stengninga slik som økt dødelighet som følge av sjølmord, overdoser, underbehandling av andre sjukdommer, konsekvenser av arbeidsløshet og så videre. At kostnadene vil bli enorme, er det ingen tvil om. Om et par år vil vi vite hvor enorme de er blitt.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for ABC ABC says:

  I land som Indien så kommer coronaviruset å spre seg raskt.

  Coronavirus Live Updates: Over 90,000 new cases reported in India; August sees fastest growth of infections in Maharashtra

 2. Avatar for Mari Mari says:

  Folk dør av sult og mister hjemmene sine for ingenting.

 3. Avatar for tjatta tjatta says:


  https://www.sarpsborg.com/aktuelt/-ingen-hadde-symptomer/#heading-h2-3
 4. Financial Times i India viste til en rapport fra indiske forskere, at 80 av 100 som ble smittet ikke fikk noen symptomer i det hele tatt, resten fikk milde symptomer og meget få ble alvorlig syke.

  1065 døde siste døgn, og totalt antatt antall døde fra Covid-19 over 70 000 høres dramatisk ut. Men India har en befolkning på 1,35 milliarder, og det nevnes ikke i artikkelen.

  “With 90,633 new cases, the infections in India crossed the 41 lakh (1 lakh er 100 000) mark. Of the 41,13,812 cases, 8,62,320 are active infections, while 31,80,866 patients have already been discharged. As many as 1065 deaths were reported in the past 24 hours, taking the casualties in the country to 70,626”.

  Tallene er altså ikke mye forskjellige fra andre land til tross for at India har mange storbyer med høy befolkningstetthet, dårlige sanitærforhold, dårlig vannkvalitet og stor fattigdom som gjør mange underernærte.

  Artikkelen nevnte ikke noe om de 1065 døde, som alder, om de hadde nedsatt immunforsvar på grunn av underliggende sykdommer osv. Men det er sannsynlig at risikogruppene er de samme som i andre land, og dermed folk i høy alder, og andre med nedsatt immunforsvar.

  MSMs dekning av “Covid-19 krisen” er skremsels-propaganda, den er vinklet og ubalansert. NRK kaller testede her med smitte for “korona-tilfeller” til tross for at 90% ikke vet de er smittet og ikke har noen symptomer.

  Et virus med lavere dødelighet enn et mildt sesonginfluensavirus er blitt media-overhypet av et MSM eid av den samme globale storkapitalen som har utnyttet dette for alt det er verdt for å konsolidere sin stilling, og utnyttet situasjonen med verdensomspennende kontrolltiltak innført av deres politikere, og dermed har storkapitalen tatt store steg forover til deres globaliserte verden.

 5. Avatar for ABC ABC says:

  Det er artikkelen nedenfor igjen med flere (linker i artikkelen) som får meg å fundere og ikke noen av oss er utdannet innom medisin eller er i sykvården med ironi. Men konsekvenser om vi tar feil kan resultere i mer smittende. Statistikk på gjennomsnittlig død er litt vanskeligere å tulle med. Og det er en ny sykdom så vi vet ikke mye enn vedrørende skader kontra syke. Utover at eldre er en høyrisiko gruppe. Men vi går konkurs med ironi så noen mer lock down er uaktuelt men er folk uforsiktige så kan det bli kjipt. Men i land som Indien så får de ikke stopp på coronaviruset så da ser vi hva som skjer.

  207,000 Missing Deaths:
  Tracking the True Toll of the Coronavirus Outbreak

  The economist Last updated on August 28th, 13:02

 6. Avatar for tjatta tjatta says:

  Men India har hatt en svært streng nedstengning i flere måneder? Jeg var i Goa når det første tilfellet ble oppdaget i Kerala

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere