Dagens Arbeiderpartiet representerer ikke folk flest

6
Mangemillionæren Jonas Gahr Støre har ikke noe i et arbeiderparti å gjøre, skriver artikkelforfatteren. Foto: Shutterstock

Tidligere leder i Drammen Arbeiderparti og sentral tillitsvalgt i LO slår fast.

Olav Boye

Av Olav Boye, tidligere generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon.

Det er både tragikomisk og historieløst når Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani i Drammens Tidende, påstår at Arbeiderpartiet i dag er mer arbeiderparti enn på flere tiår. Virkeligheten er det motsatte. Arbeiderpartiet er mindre opptatt av forholdene for de fagorganiserte og folk flest. Her er de på linje med andre såkalte sosialdemokratiske partier i EU, hvor markedsliberalisme er den politiske retningen, ikke folkestyre og sosialdemokrati – sosialisme.

Et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Høyre kunne vært mer aktuelt i dag. Det er lite som skiller de to partiene i dagens politiske virkelighet. Siden vi ble pådyttet EØS-avtalen i 1994, har de to partiene sammen godtatt mer enn 13.000 rettsakter. Det vil si direktiver, forordninger og dommer fra EU-domstolen. Det har svekket folkestyre på alle nivå, den norske Grunnloven og velferdsordninger. Det har aldri vært politisk strid mellom Høyre og Arbeiderpartiet, om å akseptere EØS-avtalen og tilpasningen til EUs vei for å bli en føderal statsdannelse.

Høyre og Arbeiderpartiet deler tydeligvis de politiske verdiene, som fører til større forskjeller og stadig angrep på velferdsordninger og faglige rettigheter. Gjennom tjuefem år med EØS-avtalen og nedbygging av arbeidsmiljøloven har vi fått en kraftig øking i uverdige arbeidsforhold, – det vi betegner som sosial dumping. Det er greit å skylde på borgerlige regjeringer, men Arbeiderpartiet og LO må ta sin del av ansvaret for denne negative utviklingen. Etter Blaalid-utvalget fikk vi fri etablering av bemanningsselskaper, feilaktig kalt for vikarbyråer. Folk fra LO og Arbeiderpartiet var representert i dette utvalget og gikk inn for denne reformen. Det var en strategi med sikte på å bryte ned stillingsvernet for å få flere midlertidige ansettelser, helst uten kollektive tariffavtaler.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant hevder at Jonas Gahr Støre, som leder av Arbeiderpartiet, har knyttet sterkere bånd til fagbevegelsen. Sterkere enn i Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli og Reiulf Steens ledertid? Odvar Nordli ledet LO-DNA-komiteen som la fram forslag til Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977. Det kunne aldri skjedd med Jonas Gahr Støre, – han er mangemillionær, erklært markedsliberalist, aksjespekulant og «krigsforbryter» etter NATO og Norges terrorbombing av Libya. Han skulle sjølsagt aldri vært leder, ikke engang medlem av Arbeiderpartiet. Det kunne ikke ha skjedd for noen tiår siden og viser klart forfallet i Arbeiderpartiet. Når Arbeiderpartiet går fram på meningsmålingene skyldes det ikke tillit til Arbeiderpartiets politikk, men at andre partier tabber seg ut. Jeg kjenner ingen faglige tillitsvalgte som hevder de har tillit til Jonas Gahr Støre som leder av Arbeiderpartiet.

Da Gro Harlem Brundtland tok makta i Arbeiderpartiet, skjedde det et brudd på tidligere tiders samarbeid mellom fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. Under Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støres lederskap har dette bare blitt verre. Det gjelder ikke bare forholdene i arbeidslivet, men også på alle andre politiske områder. De verste tilfellene er Norges deltakelse i NATO og deres angrep mot folk i andre land som har et lederskap som ikke aksepterer USAs imperialisme. Når Masud Gharahkhani forsøker å reinvaske Arbeiderpartiet ender han opp som en falsk propagandist. Vi som har levd en stund har sett en annen virkelighet og vet bedre.

Arbeiderpartiet og andre partier som hevder de representer folk flest må ta opp noen kampsaker som minimum for å kunne lykkes. Alle finansinstitusjoner, energiforsyning, kollektivtransport, inkludert jernbanedrift, vannforsyning, sykehusdrift, tele- og datakommunikasjon og undervisning skal være under folkevalgt styring til det best for folk og næringsliv. Det vil vise forskjellen på Arbeiderpartiet og Høyres politikk. Det vil gjenskape folkestyre.

De politiske partiene på venstresiden må foreta en sikkerlig opprydning i egne rekker, ved å kvitte seg med markedsliberalister, krigsforbrytere og andre høyrekrefter som seiler under falskt flagg. Det bli hevder at et sosialistisk program ikke er mulig i den globaliserte verden. Svaret er at det er folkets interesser som skal telle, ikke de flernasjonale selskapene og globale finansinstitusjoner. Vårt land skal styres av våre folkevalgte organer i henhold til den norske Grunnloven. 

Det første skrittet er å si opp EØS-avtalen og starte arbeidet med i å gjenoppbygge folkestyre og velferdssamfunnet. La oss ta debatten og skape en solid framtid for alle i vårt land. Kanskje vi kan bli politisk forbilde for andre land, hvor folk lever i større fattigdom og elendighet. Store samfunnsoppgaver kan ikke endres over natten, men vi må starte en prosess fram til noe bedre. Alternativet er at den negative utviklingen fortsetter. Vi må få folk til å tenke sjøl og ta initiativ til et bredt politisk engasjement. Det vil skape ny tillit til arbeiderbevegelsen. Da nytter det ikke med falsk propaganda. Hva sier du til det, stortingsrepresentant Masud Gharahkhani?

Denne artikkelen ble først publisert på Derimot.no.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. “Alle finansinstitusjoner, energiforsyning, kollektivtransport, inkludert jernbanedrift, vannforsyning, sykehusdrift, tele- og datakommunikasjon og undervisning skal være under folkevalgt styring til det best for folk og næringsliv”.

  Da må vi ut av EØS og ha en sterk nasjonalstat med ledelse som setter det norske folk og land først.

  Stoltenberg gjorde strømmen fra vannkraften om til et marked hvor spekulanter har fått enorm profitt til tross for at de ikke har tilført strømforsyningen med så mye som en kilowatt. De fleste husholdninger har intetanende betalt noen øre per kilowatt til spekulanter etter Stoltenbergs “reform” som kom kapitalen til gode.

  APS Barth-Eide brakte det som var under den norske stats kontroll og dermed det norske folks kontroll, nærmere overtakelse, kontroll og eierskap av global storkapital ved å legge vannkraften under ACER.

  AP stemte sammen med Høyre og andre borgerlige for at Finanstilsynet ble lagt inn under Brussel i fellesferien i 2016.

  AP vil inn i EU som fullt medlem, og EU-kommisjonen vil ha et privatisert helsevesen i alle EU/EØS land. Og da følger privatisering av alle andre sosiale rettigheter etter. EU er tuftet på Lisboa-traktaten av 2009, hvor markedsliberalisme skal være basis for EU.

  Private helseforsikringer og skolepenger har ikke arbeiderklassen og flere i lavere middelklasse råd til, og arbeiderklassen blir arbeidene fattige som i alle land med neo-liberal markedsøkonomi.

  Brundtland og hennes folk, agenter for global storkapital, inntok AP med hensikt å få Norge inn i EU. EØS-avtalen gjør at Norge uformelt blir EU-medlem ved at tusener av retts-akter har blitt godkjent av AP raskere enn land i EU gjør det. EØS-avtalen er ikke annet enn en overnasjonal avtale som er arbeidstakerfiendtlig, for EU styrer for fri flyt av arbeidskraft, og det tilsidesetter arbeidstaker-rettighetene som arbeiderklassen har kjempet seg til i 150 år.

  AP burde blitt dømt til å skifte navn, for arbeiderklassen og arbeidstakere representerer de ikke lenger, det er den globale storkapitalen og deres globalisme med fri flyt av kapital, arbeid, varer og tjenester i en verden uten landegrenser de representerer, ikke det norske folk og land.

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  De vil nok vente til Coca Cola har skiftet navn til Junkie Cola. Og hatt suksess med det

 3. Avatar for Mari Mari says:

  AP har ikke representert folkets interesser siden Brundtland.

 4. Bingo!

  Dette er faktisk aller første gang jeg har sett en oppfatning jeg har hatt i årevis uttrykt så eksplisitt - på et offentlig forum! . . . .

  Denne karakteren representerer på ingen måte ordinære norske lønnsmotttakere, i
  den sammenheng er han en vaskeekte Judas! . . . .

  judas g støre and broomhilda

 5. Avatar for Sigurd Sigurd says:

  Grei artikkel, men dette ble litt upresist. Drammens Tidene artikkelen sa mer arbeiderparti enn på flere tiår, som vil si mer arbeiderparti enn under Stoltenberg og Jagland.

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Men ledelsen i fagbevegelsen er nå politisk korrekte akademikere som vil gjøre karriære, mens medlemmene stort sett bare får tilbake billige forsikringer for pengene de betaler inn.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere