Kjønn er biologi, det er kjønnsroller som må utfordres

6
Illustrasjon: Shutterstock

En kan ikke definere seg vekk fra at det finnes to kjønn. Disse to kjønnene er utgangspunktet for praktisk talt all biologisk utvikling. Transpersoner skal ha rettigheter som alle andre. Noe annet er om de påberoper seg en «rett» som går på bekostning av rettigheter som kvinnebevegelsen har kjempet i generasjoner for å oppnå. Dette skriver nettmagasinet Revolusjon.


For materialister er det idealisme og metafysikk når noen insisterer på at det er deres subjektive virkelighetsoppfatning som bestemmer hvilket kjønn de er til enhver tid, helt uavhengig av objektive biologiske kjensgjerninger.

I lengre tid har noen ekstreme transaktivister nærmest tyrannisert dem som fastholder at det bare finnes to biologiske kjønn. Aggresjonen retter seg i hovedsak mot kvinner – og mot rettigheter som har vært viktige i kvinnekampen.

– Om lag 99.999 prosent av mennesker er født med enten eggstokker eller testikler, altså en sterk todeling. Kjønn er et biologisk fenomen, ikke en sosial konstruksjon, som lege og forsker Henrik Vogt ved Senter for medisinsk etikk og Glenn-Peter Sætre, professor i evolusjonsbiologi, begge fra Universitetet i Oslo, påpeker i et innlegg i Aftenposten 29. juni.

Kjønnsroller og kjønn er ikke samme sak

Ikke dermed sagt at det ikke kan være store variasjoner i hvordan menn og kvinner ser ut, agerer og hva de mentalt identifiserer seg med. Kjønnsroller og kjønn er ikke samme sak. For kommunister har det vært viktig å utvide kjønnsrollene og ikke snevre inn til stereotypier. Likevel er ikke hvilke kjønnsceller man har noe en subjektivt kan velge.

En kan ikke definere seg vekk fra at det finnes to kjønn. Disse to kjønnene er utgangspunktet for praktisk talt all biologisk utvikling. Enkelte amfibier skifter kjønn underveis i livet, som regel utvikler de seg fra hunkjønn til hankjønn. Men om vi ser bort fra mutasjoner og ulike former for tvekjønnethet, er regelen at et individ til enhver tid har et bestemt kjønn. Likevel er det de som påstår at menneskeheten i 2020 består av ikke mindre enn 112 kjønn (flere kommer sikkert på lista).

For folk flest framstår debatten som pågår som bisarr og uforståelig. Ikke desto mindre er det viktig å reagere på offensiven fra noen transseksuelle miljøer som påberoper seg en definisjonsmakt det ikke er grunn til å gi dem. Enkelte på venstresida har en tendens til å omfavne og jatte med enhver som hevder at de tilhører en undertrykt minoritet. En slik «undertrykt minoritet» er personer med mannlige kjønnsorganer som insisterer på at de mentalt er kvinner. Derfor krever de fri tilgang på dametoaletter og i kvinnegarderoben, og de blir fortørna over kvinner som vil nekte dem det.

Etter en lovendring i 2016 kan alle over 16 år fritt velge seg et juridisk kjønn, «basert på egen opplevelse av kjønn og kjønnsidentitet», helt uavhengig av om man har gjennomgått en kjønnsoperasjon eller ikke. Det er ingen krav om medisinsk undersøkelse eller diagnose.

Forsvar kvinners rettigheter

Sånne absurditeter nedfelt i lov er regelrette angrep på det vernet som kvinner har kjempet i årtier for å oppnå, som for eksempel egne toaletter og dusjanlegg for kvinnelige arbeidere på byggeplasser.

Transpersoner skal ha rettigheter som alle andre. Noe annet er om de påberoper seg en «rett» som går på bekostning av rettigheter som kvinnebevegelsen har kjempet i generasjoner for å oppnå.

Sosiale normer og fenomener er ikke uvesentlige. En liten minoritet finner seg ikke til rette med det kjønnet de er født med, av fysiologiske eller andre årsaker. For dem kan kjønnsskifte være en utvei. Andre snakker om et «mentalt kjønn» eller sosialt kjønn.

Men ikke noe av dette annullerer biologien. Det er nesten pinlig å måtte understreke at biologiske forskjeller ikke er et subjektivt valg, men et objektivt faktum. For materialister er det idealisme og metafysikk når noen insisterer på at det er deres subjektive virkelighetsoppfatning som bestemmer hva de er til enhver tid, helt uavhengig av objektive kjensgjerninger.

Denne kjønnsdebatten er en avart av postmodernismen og dens påstand om at det ikke finnes noen absolutte sannheter. Men alt er ikke relativt. Absolutte sannheter finnes. Jorda er rund, uansett hvor mye noen måtte insistere på at den er flat. Det er like sant og absolutt at mennesket som biologisk art er delt i to kjønn som at sola vår består av hydrogen og helium.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for FMD FMD says:

  “Kjønnsroller” er også bullshit, uvitenskapelig regelrett bullshit.
  Kvinner flest er innenfor rammene av det som omtales som kjønnsroller, det er naturlig atferd ikke en rolle.
  Propagandaen som har pågått i så mange tiår for å få kvinner til å være noe annet enn de er, har ført til farlig lave fødselstall og samfunn i forfall over hele vesten.
  Det er rett og slett kvinnefiendtlig, alt for å få flere slaver til storkapitalens herjinger.
  Traktorlesbene må innse at de er en minoritet, og at de andre kvinnene ikke er som dem. De må lukke kjeften sin for evig tid.

 2. Og LGBTQ bevegelsen har fått usedvanlig stor plass i MSM, og selv den mest saklige og forsiktige kritikk blir omgående stemplet som transfob. Selv saklig kritikk av at transbevegelsen henvender seg til barn på barns sosial medier, og gjort at mange flere 8-9-10 åringer nå tviler på sin kjønnsidentitet i forhold til tidligere, tåles ikke.

  Hvilke krefter er det som leder og organiserer LGBTQ og MeToo bevegelsen verden over? En kan få tanker om at det kan være elitens strategi med eugenics og befolkningskontroll som står bak. Er målet å ødelegge det generelle forholdet mellom kvinner og menn? Den seksuelle livsstilen i vestlige land gjør kvinner og menn kresne. En stor prosentandel vestlige av begge kjønn “blir ikke gift”, og fødselsraten blir negativ.

  Er det tilsiktet at feminismen i Vesten gjør at vi får en feminisering av gutter og menn og en maskulinisering av kvinner? Gjør det at de menn som ikke “finner sammen” med kvinner og omvendt lettere tar andre kjønnsidentiteter og seksuell orientering?

  Fødselsraten for vestlige i alle vestlige land, også de land som regnes som vestlige som Sør-Korea og Japan, er nå snart under 1,5 for alle. 2,1 må fødselsraten være for at befolkningsveksten skal være bærekraftig. En fødselsrate på 1,5 gjør at om bare 30 år er antallet vestlige kvinner over 67 år gamle fordoblet, og med det antallet er vestlige kvinner som er ufruktbare fordoblet om bare 30 år.

  Det ser ut som at elitenes ønske om en befolknings-utskiftning i vestlige land går i oppfyllelse med god hjelp fra LGBTQ og MeToo bevegelsene.

 3. Ja la oss bli enige om at kroppen er en særdeles viktig del av totalen. Når vi møter et annet menneske avleser vi deres kropp for å danne oss et inntrykk av hvem personen er og eventuelle intensjoner som vedkommende måtte ha. Vi kan tross alt normalt ikke lese folks tanker direkte. Det sanseapparatet vi benytter for avlesningen av den andre tilhører kroppen. Og for å kommunisere med vedkommende benytter vi kroppen, bevisst og underbevisst. Det er naturligvis dypt nedarvet i vår kroppslige natur å identifisere hvem som har testikler og hvem som har eggstokker. Med tanke på ytterste konsekvens av å ha et menneske med testikler i nærheten har jeg stor forståelse for at kvinner ikke uten videre aksepterer et individ med testikler i damegarderoben, uansett hva dette individet måtte mene at det er. Jada det finnes noen få avvik som bekrefter regelen. Og for alle praktiske formål er regelen at de fleste av oss enten er menn eller kvinner, og ikke noe midt imellom. Folk må gjerne mene at de er en katt, et annet oppkonstruert kjønn, eller noe annet. Jeg forholder meg til den fysikken jeg ser.

 4. Avatar for Johnny Johnny says:

  CIA brukte postmodernismen for å splitte venstresiden, og venstresiden lot seg lure, trill rundt, og selv i dag, lenge etter at dette ble kjent, følger idiotene på venstresiden retningen CIA staket ut for dem!

 5. Rolle er et begrep fra sosiologien, og er ment å skille det som er naturlig atferd (biologi), fra det som kreves for å oppfylle en rolle i sosial sammenheng - reell eller innbilt. Selv om jeg er sjeleglad for å være kvinne, betyr ikke det at jeg er synkron med forventningene jeg selv, eller andre har til mine ulike roller.
  Jeg er sikker på at dersom jeg kun var blitt målt som husmor, ville jeg ha falt som en stein.

 6. Avatar for tjatta tjatta says:

  Alle kan ikke være datter av en amtmann

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere