Ingen virkelig oppgang i USAs økonomi – rekordhøy arbeidsløshet fortsetter

2
Illustrasjon: Shutterstock

Etter at opptil 40 millioner mennesker hadde søkt om arbeidsløshetstrygd i USA ble det meldt om at økomomien hadde snudd og at arbeidsløsheten var på vei ned. Nye tall fra USAs myndigheter forteller at en million nye melder seg arbeidsløse hver uke.

Lockdown på grunn av koronakrisa har ført til den største eksplosjonen i arbeidsløshet i USAs historie. I alt 57 millioner lønnstakere har meldt seg arbeidsløse i løpet av noen få måneder, skriver Business Insider.

Det er riktig at etter det første enorme sjokket kom en del folk tilbake på jobb igjen, og i USA ble det snakket om en V-formet oppgang, altså en rask nedgang som skulle bli avløst av en rask oppgang tilbake mot normalen. Det har ikke skjedd. Det ser tvert i mot ut som om massearbeidsløsheten vil bite seg fast lenge – svært lenge.

Denne grafen fra USAs byrå for arbeidsmarkedsstatistikk viser hvor mange som har meldt seg arbeidsløse siden lockdown startet i mars 2020. Det er nå 28 millioner folk som mottar arbeidsløshetstrygd i USA, men tida renner ut og hva som vil skje når store mengder arbeidsløse ikke lenger får støtte samtidig som økonomien fortsetter å være stengt, er svært uklart.

For å få et bilde av hvordan denne arbeidsløsheten ser ut i forhold til tidligere resesjoner siden 1980 kan man se på denne grafen fra Alhambra Investments. Her er de første 11 ukene av lockdown tatt ut, slik at man bare har med de 11 ukene fra økonomien såkalt åpnet opp igjen:

Som en ser er det som har skjedd i 2020 i en helt annen divisjon enn selv de verste krisene den siste generasjonen. Selv «den store resesjonen» etter finanskrisa blir stilt fullstendig i skyggen. Beregninger viser at arbeidsløsheten i USA i august 2020 ligger på ca. 30 prosent når man også tar med alle dem som har gitt opp å søke arbeid. Framtidsutsiktene er ikke mye lystigere. USAs Internal Revenue Service (IRS) har beregnet at det vil være 37,2 millioner færre jobber i 2021 enn i 2020. Og enda verre, IRS tror ikke at arbeidsmarkedet vil komme seg fullstendig før i 2028. Alhambra har satt tallene til IRS inn i denne grafen:

Det sier seg sjøl at en prognose åtte år fram i tid ikke er noe mer enn et forsøk på å få et bilde av situasjonen. Men tallene forteller sitt tydelige språk om en massearbeidsløshet av historiske dimensjoner. Disse tallene betyr nød, sult og fattigdom i uoverskuelig tid framover. Og hva gjør folk når det ikke lenger er noe trygd å få, og det heller ikke finnes noen jobber?


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Limert Limert says:

  Det paradoksale er at denne krisen kunne vært fullstendig unngått dersom man hadde valgt å møte den på en mer rasjonell måte. Men istedenfor å redusere skadene på økonomien ved å hjelpe folket gjennom følgene av myndighetenes lockdown, valgte man å forsterke dem gjennom økonomisk fundamentalisme. Det er tabu å bruke visse økonomiske virkemidler, og de nyliberale ideologene har fortsatt full tillit til trickle down idéen; gi penger til folk som har mye penger fra før, så vet de best hvordan de kan investere dem slik at det kommer flest mulig til gode.

  Men de rike putter naturligvis bare pengene inn i aksjemarkedet. Dermed blir dette kunstig inflatert, og real-økonomien fortsetter utfor stupet i langsom kino. De forstår ikke at nyliberalismen har kommet til veis ende. Spillet er over. Jeff Bezos og en håndfull andre grådige milliardærer vant, og det finnes ingen måte å fortsette spillet på som både kan gjøre dem enda rikere, og samtidig gjøre forholdene bedre for det store flertallet. På tide å nullstille spillet og starte på nytt med et nytt sett med regler som forhindrer at et lite mindretall tilraner seg all rikdom og all makt over hvordan samfunnet blir styrt.

 2. FN går ut i dag og sier vi får en en hungersnød med bibelske proporsjoner nå, ikke bare i Afrika men over hele verden, også i Norge.
  Norsk fake news presse er mer moderate, de sier bare at vi får en ribbekrise til jul pga korona.

  Ultra globallistene bak WEF sitt kaos program skal kaste verden ut i det totale kaos og til jul så kollapser den globale økonomien, da blir det virkelig ille.

  Trøsten er at de vil servere oss en global diktator og selge han som en global redningsmann. For USA sin del så er løpet allerede kjørt. de som har noen kroner rømmer USA i stor fart og kun de lutfattige blir igjen for at de ikke har noe annet valg.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere