Dansk rapport: Risikoen ved covid-19 langt lavere enn antatt

0
En skulptur av H.C. Andersen i Odense fikk også munnbind. Foto: Shutterstock

Forskere ved Statens Serum Institut i Danmark og forskergruppen PandemiX fra Roskilde Universitet har publisert en rapport, som kaster lys over mørketallet i forbindelse med coronapandemien, skriver Jyllands-Posten. Altså hvor mange mennesker, som antas å ha vært vært smittet – også uten at det er blitt registrert.

Rapporten skal gi forskerne og offentligheden et bedre bilde av, hvor dødelig og alvorlig covid-19 er, samt hvor mange som forventes å være immune. Forskerne sier at man ennå er langt fra å ha oppnådd immunitet.

Samtidig sier man også at dødeligheten av viruset har vært betydelig overvurdert, fordi man ikke har vært klar over hvor mange mennesker som har hatt viruset uten å ha vært i kontakt med helsevesenet.

«På bakgrunn av internasjonale og danske antistoffundersøkelser kan vi anta, at det for hvert bekreftet sjukdomstilfelle har vært langt flere smittede enn man har vært klar over. Det vil si, at både dødeligheten og risikoen for alvorlig sjukdom ved covid-19 er markant lavere, enn de første råtall fra Kina tydet på,» sig Robert Skov, som leder SSI’s modelleringsarbeid, i ei pressememelding.

I Danmark teller alle døde, som er avgått ved døden innen 30 dager efter at de er konstatert smittet med covid-19, med i statistikken. Mange af de døde er imidlertid i forveien svekket av andre sjukdommer, og derfor kan det være vanskelig å si med sikkerhet, om covid-19 er den primære dødsårsaken.

Det offisielle tallet på smittede i Danmark er 16.480 per 25. august 2020. Rapporten siterer imidlertid tall som tyder på at minst 87.000 dansker har vært smittet. Per samme dato er det 21 innlagte på sjukehus i Danmark, hvorav 3 på intensivaveling og av dem to i respirator. Fra begynnelsen av juni har det vært svært få dødsfall, slik denne grafen viser.

Vår kommentar: Med så lave tall på innleggelser og alvorlig sjuke, ville man i alle andre sammenhenger ha sagt at epidemien er over. Men i Danmark snakkes det om at bruk av masker er «den nye normalen».


Du trenger den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her for å være med på å styrke den, eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelSaudi-Arabia gjennomfører ett angrep hver tiende dag på Jemens helseinstitusjoner og vannforsyning
Neste artikkelArne Treholt om Hviterussland