Nå kommer «elektrifiseringen» av Norge for fullt

0
Vindindustri i Bjerkreim. Legg merke til personen nederst i bildet for å få et inntrykk av størrelsen. Foto: Motvind Norge / Per Inge Østmoen

Av Odd Handegård.

Diskusjonen om elektrifiseringen av Norge bør ta utgangspunkt i følgende enkle spørsmål: Hvor mye energi kan Norge disponere til arbeidet for å skifte ut fossil energi med fornybar energi – uten at vi bygger ut mer vindkraft i Norge. De utredningene som nå foreligger, ser bort fra dette spørsmålet og forutsetter at mye av den elektrisiteten som trengs, bør komme fra vindkraft. Her er noen av de viktigste opplysningene om kraftbehovet.

Utredningen «Kraft fra land til norsk sokkel» hevder at det trengs 5.1 TWh kraft for å elektrifisere sokkelen (i tillegg til det som allerede er gjort). Equinors tall er dobbelt så høye. Utredningen om «elektrifiseringen av landindustrien», (pdf) er delt i to: Dels trengs det 12 TWh for å elektrifisere sju av de største norske bedriftene, og dels antas det at det trengs ytterligere 10 TWh til «andre tiltak» i industrien, altså i alt 27 TWh fornybar kraft til eksisterende landindustri – det er omtrent det samme som alle norske husholdninger bruker om man også tar med behovet på sokkelen og i nye datasentre. Norsk eksport av kraft kommer i tillegg – summen kan bli betydelig når de to nye kablene til Tyskland og England snart settes i drift. – Skal vi derfor si at elektrifiseringen i alt vil trenge ca. 80 TWh årlig slik Statnett tidligere har antydet, altså mer enn halvparten av norsk fornybar energiproduksjon i dag?

Hvordan skal all denne energien skaffes til veie?

Jo, i stor grad gjennom utbygging av vindkraft. Riktignok skal mye av krafta angivelig komme fra flytende havvind, men her er det så langt fram før effektive prosjekter kan gjennomføres at det eneste realistiske – hvis elektrifiseringen skal fullføres – blir en kolossal utbygging av vindkraft i Norge. Det er beklagelig at både Industri Energi (Frode Alfheim) og SVs Lars Haltbrekken har kjøpt ideen om at det er behov for utbygging av norsk landvind (sammen med oppgradering av eksisterende kraftverk, og produksjon av hydrogen fra norsk naturgass), om en fullelektrifisering skal være mulig. Haltbrekken sier riktignok at vi (bare?) trenger «noe» mer vindkraft på land, og at dette må gjøres «på en måte som ikke skader naturen». Snakk om illusjoner…

Norge er allerede et av de land i verden som har gjort jobben best for å redusere klimagassutslipp. Dersom vi skulle gjøre en enda bedre jobb, burde de som er bekymret for klimautviklingen, gå inn for å redusere den norske oljeproduksjonen litt. I stedet foreslår regjeringen å «elektrifisere sokkelen», noe som betyr at vi (bare tilsynelatende) reduserer våre utslipp fra Norges klimaregnskap, ved å flytte utslippene til EUs klimaregnskap. Null betydning for klimaet.

Spørsmålet om norsk vindkraftutbygging vil de nærmeste årene framover virkelig bli satt på dagsorden av myndighetene. Men først vil utbyggingen likevel handle om noe helt annet, nemlig elektrifiseringen av Norge. Dersom elektrifiseringen blir smuglet gjennom uten at vi har tilstrekkelig kraft tilgjengelig, risikerer vi kraftmangel i Norge og at eksisterende motstand mot vindkraft vil svinne hen. Vindkraftmotstanderne bør derfor nå i større grad fokusere mer på unødvendige elektrifiseringstiltak.


Les mer om vindkraft her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.