Egeberg snakker Faktisk usant til Klassekampen

0
Innfelt faksimile fra Klassekampens artikkel. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Til tross for at den artikkelen i Faktisk.no som stempler vår kritikk av Gates-stiftelsens kontrollerende posisjon i verdens helseorganisasjoner, er grundig tilbakevist, nekter redaktør Kristoffer Egeberg å endre noe som helst. Han er intervjuet i avisa Klassekampen og kommer der med noen merkelige og noen usanne uttalelser.

«I kontekst med alle disse konspirasjonsteoriene»

Egeberg påstår fortsatt at Faktisk har tilbakevist vår analyse av Gates-stiftelsens kontrollerende posisjon i verdens helseorganisasjoner. Vår analyse er grundig belyst blant annet i disse artiklene:

Er Faktisk.no habile når de rykker ut til forsvar for Bill Gates?

Advokat: – Påstandene fra Faktisk.no mot steigan.no uholdbare

Vi har også vist at også Chelsea Clinton og Devi Sridhar viste det samme i det medisinske tidsskriftet The Lancet i 2017. Who pays for cooperation in global health? A comparative analysis of WHO, the World Bank, the Global Fund to Fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria, and Gavi, the Vaccine Alliance.

De skriver at endringene i måten verdens helseorganisajoner finansieres på har gjort at investorenes rolle er blitt vesentlig styrket:

«Disse endringene gjenspeiles i etableringen av partnerskap som Global Fund for bekjempelse av HIV / AIDS, TB og Malaria og Gavi, Vaccine Alliance, samt i de økte frivillige bidragene til WHO og Verdensbanken. Disse mekanismene lar givere finansiere og levere assistanse på måter de kan kontrollere og overvåke nærmere på alle trinn.«

Det er særlig én giver som stikker ut fram for alle andre private aktører:

«De siste tiårene har konsolideringen av innflytelse blitt delt i tre av våre fire casestudieinstitusjoner i rollene som USA, Storbritannia og Bill & Melinda Gates Foundation har hatt for finansiering. Til tross for en spredning av initiativer innen global helse, kommer mye av finansieringen for globalt samarbeid fra noen få kraftige givere. »

«Gavi er i stor grad avhengig av en konvensjonell bilateral giverliste og er enda mer avhengig av Gates Foundation enn det globale fondet er.» (Våre uthevinger.)

«Disse endringene gjenspeiles i etableringen av partnerskap som Global Fund for bekjempelse av HIV / AIDS, TB og Malaria og Gavi, Vaccine Alliance, samt i de økte frivillige bidragene til WHO og Verdensbanken. Disse mekanismene lar givere finansiere og gi assistanse på måter de kan kontrollere og overvåke nærmere på alle trinn.»

Hvem har makt over verdens helseorganisasjoner?

Kristoffer Egeberg tar ikke inn over seg at Faktisk.no i sin artikkel lagde sin egen definisjon av hva «kontrollerende posisjon» er, nemlig styreflertall, og så slo de ned den påstanden, som vi aldri hadde framsatt. For i likhet med Clinton og Sridhar konsentrerte vi oss om reell kontroll, og vi påviste at de grepene Bill & Melinda Gates Foundation har gjort har plassert dem i en posisjon der de reelt kontrollerer disse institusjonene. Og dette analysen har Faktisk.no aldri tilbakevist.

Egeberg innser antakelig at de ikke har så mye saklige argumenter å komme med, så han tilføyer:

– Man bør også sette Steigans artikkel i kontekst med alle disse konspirasjonsteoriene som florerer om Bill Gates og hans stiftelse.

Hva er dette for noe? Skal vi hefte for hva andre måtte ha skrevet i et globalt ordskifte? Hvordan lar det seg gjøre å stemple vår artikkel som «Helt feil» i kontekst med noe som helst?

Egeberg fortsetter:

Vi tok for oss helheten i artikkelen, slik den var da den ble publisert. Han hadde full anledning til å svare på våre henvendelser, uten at dette ville endret på vår konklusjon, sier Egeberg.

Nei, Faktisk tok ikke for seg helheten i artikkelen. De gikk ikke inn på våre argumenter for den faktiske kontrollen til Gates-stiftelsen. De gikk ikke inn på det helt eksepsjonelle vedtaket fra EU-presidenten og en del europeiske statsledere, inkludert Erna Solberg, der det heter:

«Vi støtter WHO, og vi er glade for å gå sammen med erfarne organisasjoner som Bill og Melinda Gates Foundation og Wellcome Trust.

Hver eneste euro eller dollar som vi samler inn, kanaliseres først og fremst gjennom anerkjente globale helseorganisasjoner som CEPI, Gavi, the Vaccines Alliance, Global Fund og Unitaid til å utvikle og distribuere så raskt som mulig, for så mange som mulig, diagnostikk, behandlinger og vaksiner som vil hjelpe verden med å overvinne pandemien.«

Saklig sett er dette vedtaket i seg sjøl nok til å vise at vi hadde rett. Det har aldri før skjedd at en privat stiftelse er blitt plassert i en slik nøkkelposisjon som de europeiske lederen her tildeler Gates-stiftelsen. Men det har ikke Faktisk.no en gang kommentert.

Egeberg fortsetter å insistere på at vi hadde mulighet til å svare på henvendelser fra Faktisk.no. Det er godt mulig det ser sånn ut fra hans posisjon. Men min virkelighet var at jeg satt koronafast i Italia med dårlige kommunikasjonslinjer og først fikk lest mailene fra Faktisk et kvarter før deres deadline. Da varslet jeg redaksjonen om at jeg ville svare dagen etter. Men de fant ingen grunn til å gi meg utvidet frist.

Nå viser det seg at det ikke hadde spilt noen rolle heller, for som Egeberg sier: «Han hadde full anledning til å svare på våre henvendelser, uten at dette ville endret på vår konklusjon«. Så mye for den tilsvarsretten.

Egeberg snakker Faktisk usant

Klassekampen skriver:

Egeberg tilbakeviser også påstandene fra Steigan om at Faktisk bedriver en form for sensur av andre medier. Avtalen som Faktisk har inngått med Facebook, gir redaksjonen mulighet til å legge inn opplysninger om feilinformasjon og flagge artikler direkte i Facebook-systemet.

– Vi er ikke et myndighetsorgan som sensurer eller sletter artikler på Facebook. Vi er et privat selskap som publiserer på lik linje med andre medier. Vi har også et samarbeid med Facebook, slik mange andre mediehus har, sier Egeberg.

Faktisk er den eneste mediebedriften i Norge som har en slik avtale. Det går klart fram av nettsidene til Facebook. Facebook skriver:

Spørsmål: HVOR FINNER JEG GENERELL STØTTE FOR UTGIVERE PÅ FACEBOOK?

Svar: Du kan besøke startsiden til hjelpesenteret vårt for utgivere, som tar for seg vanlige spørsmål, støtteskjemaer og informasjon om kontoadministrering.

Bruk følgende e-postadresser for å kontakte de aktuelle eksterne faktasjekkorganisasjonene:

Og hvem er den eneste som er deres kontakt i Norge?

Egeberg nekter å godta at de stemplingene som Faktisk gir har noen konsekvenser for utgivere. Her snakker han Faktisk usant:

At en artikkel blir flagget på Facebook som delvis feil, får heller ingen konsekvenser for andre artikler fra samme avsender. Det framgår tydelig av Facebooks retningslinjer, sier Egeberg.

Vi kan vise til skjermdumper fra Facebook som viser nøyaktig det motsatte av det Egeberg påstår. En gruppeleder på Facebook har sendt oss følgende skjermdump:

Her truer altså Facebook denne gruppa med sanksjoner på bakgrunn av at de har delt innhold fra Pål Steigan, en person de hevder har «delt innhold som har fått vurderingen Delvis feil av en uavhengig faktasjekker.» Og som vi vet, er denne «uavhengige faktasjekkeren» ingen andre enn Faktisk.no. Egeberg sier at det ikke får noen konsekvenser. Facebook sier tydelig at det får konsekvenser. Hvem skal vi tro snakker sant?

I en annen trusselmelding fra Facebook går det helt klart fram at på grunn av stemplinga fra Faktisk, risikerer gruppa sanksjoner fra Facebook.

Økonomiske konsekvenser

Vi har også fått tilsendt en skjermdump fra en gruppeleder på Facebook der det går klart fram at den stemplinga Faktisk.no driver kan ramme utgivere økonomisk og distribusjonsmessig.

Dette er også det stikk motsatte av hva Egeberg sier, og vi tror Faktisk at det det er Facebook som snakker sant, og ikke Egeberg. Om Egeberg snakker usant fordi han ikke vet bedre, eller om han lyver bevisst, skal vi ikke ha uttalt oss om.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkel#UlovligPolitiaksjon
Neste artikkelFarlig konfrontasjon mellom atommaktene India og Kina
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).