Hvem har makt over verdens helseorganisasjoner?

0
Illustrasjon: Shutterstock

Den som betaler måltidet bestemmer menyen. Dette er gammel visdom, og den er høyst aktuell når man ser på finansiering og kontroll i verdens helseorganisasjoner. En studie som ble publisert i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet viser at de siste tiårene har det vært en markant glidning vekk fra langsiktig finansiering og over til mer skjønnsmessig, problemorientert finansiering, og et svært slående trekk er hvor mye mer makt The Bill & Melinda Gates Foundation har fått over verdens helseorganisasjoner.

Hvem betaler for samarbeid i global helse?

Det selskapet som kaller seg Faktisk. no mente at de hadde tatt oss i en alvorlig feil da vi pekte på den kontrollerende posisjonen Gates-stiftelsen har fått over WHO, Gavi, Cepi, Unitaid og The Global Fund. Vi presenterte vår kritikk i artikkelen Erna Solberg gir 13 milliarder skattekroner til Gates-alliansen. Den ble møtt med en såkalt «faktasjekk» signert av filosofen og skribenten Morten Langfeldt Dahlback i oppslaget Bill Gates kontrollerer ikke vaksineorganisasjonene som får penger av Norge som ga oss karakteristikken helt feil.

Vi svarte på denne artikkelen her: Er Faktisk.no habile når de rykker ut til forsvar for Bill Gates? Og vår advokat Stian Hultin Oddbjørnsen, Kluge Advokatfirma, skrev et brev til ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no som vi har publisert her: Advokat: – Påstandene fra Faktisk.no mot steigan.no uholdbare. Foreløpig har ikke Egeberg svart.

I sitt brev til Faktisk.no viser advokat Oddbjørnsen til en interessant studie som ble publisert i forskningstidsskriftet The Lancet av Chelsea Clinton og Devi Sridhar i 2017. Who pays for cooperation in global health? A comparative analysis of WHO, the World Bank, the Global Fund to Fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria, and Gavi, the Vaccine Alliance.

Studien viser til at:

«Tre viktige trender innen global helsestyring de siste to tiårene har vært: mot mer skjønnsmessig finansiering og bort fra kjerne- eller langsiktig finansiering; mot styring fra flere interessenter og vekk fra tradisjonell regjeringssentrert representasjon og beslutningstaking; og mot smalere mandater eller problemfokuserte vertikale initiativer og vekk fra bredere systemiske mål etterspurt gjennom multilateralt samarbeid.«

Det betyr altså at den strategiske og langsiktige programstyringa som for eksempel Verdens helseorganisasjon har stått for er blitt mer og mer skiftet ut med smalere mandater og mer problemorienterte initiativer. Dette gjør at investorenes rolle er blitt vesentlig styrket:

«Disse endringene gjenspeiles i etableringen av partnerskap som Global Fund for bekjempelse av HIV / AIDS, TB og Malaria og Gavi, Vaccine Alliance, samt i de økte frivillige bidragene til WHO og Verdensbanken. Disse mekanismene lar givere finansiere og levere assistanse på måter de kan kontrollere og overvåke nærmere på alle trinn.«

Det er særlig én giver som stikker ut fram for alle andre private aktører:

«De siste tiårene har konsolideringen av innflytelse blitt delt i tre av våre fire casestudieinstitusjoner i rollene som USA, Storbritannia og Bill & Melinda Gates Foundation har hatt for finansiering. Til tross for en spredning av initiativer innen global helse, kommer mye av finansieringen for globalt samarbeid fra noen få kraftige givere. »

«Gavi er i stor grad avhengig av en konvensjonell bilateral giverliste og er enda mer avhengig av Gates Foundation enn det globale fondet er.» (Våre uthevinger.)

«Disse endringene gjenspeiles i etableringen av partnerskap som Global Fund for bekjempelse av HIV / AIDS, TB og Malaria og Gavi, Vaccine Alliance, samt i de økte frivillige bidragene til WHO og Verdensbanken. Disse mekanismene lar givere finansiere og gi assistanse på måter de kan kontrollere og overvåke nærmere på alle trinn.»

Den innflytelsen som Gates-stiftelsen har særlig i Gavi blir lite transparent fordi beslutningene og partenes synspunkter på dem ikke blir offentliggjort. Og som Clinton og Sridhar skriver «kan være på grunn av den sterke innflytelsen de utøver i det stille, eller fordi Gavi samsvarer med de synspunktene til giverne, særlig Gates Foundation, har.»

Når Gates-stiftelsen kan ha så stor innflytelse på Verdens helseorganisasjon, kommer det av at finansieringa av WHO er blitt mye svakere i den samme perioden. Hvis Donald Trump nå gjør alvor av å trekke ut USAs støtte til WHO vil altså det heller styrke og konsolidere Gates-stiftelsens innflytelse enn svekke den.

Clinton og Sridhar konkluderer med at deres casestudier viser at USA, Storbritannia og Gates-Stiftelsen «har fått en økt innflytelse gjennom finansiering.«

Annual Disbursements for the WHO, World Bank HNP, Gavi and the Global Fund 1995–2012.

Denne grafen viser at finansieringa av WHO og Verdensbanken er blitt svekket over tid, mens Gavi og Global Fund styrker seg betydelig. Studien viser videre hvordan innflytelsen er styrket:

Ved å bruke finansierings- og styringsmekanismer i de gamle institusjonene, samt ved å opprette nye byråer, kan giverne lettere oppnå sine mål av noen få grunner. For det første har de strukturelt justert målene til globale etater med sine egne mål.

For det andre har donorene skapt og håndhevet insentiver for ytelse. Som allerede nevnt, kan regjeringer og andre givere bruke budsjetter som belønning og straff i sine forsøk på å få internasjonale institusjoner til å oppnå spesielle resultater.

For det tredje har givere mer direkte redusert det tekniske kunnskapsgapet mellom seg selv og de globale helseinstitusjonene de støtter.

For det fjerde kan sentrale givere overvåke tettere hva globale organisasjoner gjør.

Dette var situasjonen fram til 2017 da denne studien ble skrevet. Siden da har Bill & Melinda Gates Foundation økt sin innflytelse betydelig, blant annet fordi de har fått store tilskudd fra Norge, men også ikke minst fordi de nå er utpekt av EU som den sentrale private aktøren i bekjempelsen av koronaviruset.

I en erklæring som er undertegnet av Italias statsminister Giuseppe Conte, Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands forbundskansler Angela Merkel, president i Det europeiske råd Charles Michel, EU-president Ursula von der Leyen og Norges statsminister Erna Solberg, heter det at de sammen vil ta et initiativ for å skaffe 7,5 milliarder euro for å utvikle en vaksine mot covid-19.

I denne erklæringa heter det i klartekst:

«Vi støtter WHO, og vi er glade for å gå sammen med erfarne organisasjoner som Bill og Melinda Gates Foundation og Wellcome Trust.

Hver eneste euro eller dollar som vi samler inn, kanaliseres først og fremst gjennom anerkjente globale helseorganisasjoner som CEPI, Gavi, the Vaccines Alliance, Global Fund og Unitaid til å utvikle og distribuere så raskt som mulig, for så mange som mulig, diagnostikk, behandlinger og vaksiner som vil hjelpe verden med å overvinne pandemien.
«

Å bli «adlet» på denne måten av EU forsterker naturligvis den makta som Bill & Melinda Gates Foundation har over verdens helseorganisasjoner og understreker ytterligere konklusjonene fra Lancet-artikkelen fra 2017. Bill & Melinda Gates Foundation er blitt en gjøkunge i reiret for organiseringa av verdens helse. Men er det slik vi vil ha det? Er norske velgere og skattebetalere tjent med at Norge så rundhåndet øser ut penger til en privat stiftelse, slik Erna Solberg gjør.

Det sies at Cepi er et norsk selskap der Gates ikke har noen styrerepresentasjon. Men Cepi ble grunnlagt i Davos av regjeringene i Norge og India, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust og World Economic Forum.

Gavi, the Vaccine Alliance, sier om seg sjøl at deres sentrale partnere er «the World Health Organization, UNICEF, the World Bank and the Bill & Melinda Gates Foundation».

Og når Cepi bevilger penger videre, slik de gjorde i januar 2020, går pengene særlig til to selskaper, Inovio og ModeRNA som begge er startet av Pentagon, og er stolte av sin forbindelse dit. I begge selskapene er de vanlige mistenkte Vanguard og BlackRock store aksjonærer.

Det er med andre ord all grunn til å sette et enda skarpere søkelys på hva som er i ferd med å skje når det gjelder makta over verdens helseorganisasjoner. Gjennom usaklig og dårlig begrunnet «faktasjekk» prøver riktignok Faktisk.no å hindre kritiske og gravende journalistikk rundt dette. Men det bare bekrefter at de de ikke er et nyhetsmedium, men jobber for Facebook og andre for å drive sensur. Facebooks hovedaksjonær og toppsjef Mark Zuckerberg er forresten en nær samarbeidspartner med Bill & Melinda Gates Foundation.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelFacebook har testet ut funksjon for å hindre fagorganisering
Neste artikkel– Norsk «Smittestopp» blant de mest inngripende i verden
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).