Utkastet til energiprogram for SV – lite å glede seg over

0
Skjermdump fra SVs nettsider

Av Odd Handegård.

Jeg viser til debatten sist fredag (22. mai 2020) om bl.a. utkastet til energi- og klimaprogram for SV. Mange er trolig mest interessert i disse ordene om vindkraftutbygging: «Vi trenger videre en storstilt satsing på utbygging av flytende havvind. Samtidig bør vi bygge ut noe mer vindkraft på land, men innenfor strenge kriterier for naturvern og hensyn til friluft, urfolks rettigheter og lokalbefolkningens ønsker».

Tilsvarende formuleringer finnes også et par andre steder i dokumentet («Vindkraft på land er i dag en av de billigste teknologiene for fornybar energi»!!?!). Teksten er klinkende klar – SV er dessverre like positiv til vindkraft som Frp, Ap og Høyre etc., til tross for at det ikke er behov for en eneste ny turbin i Norge. Og SV har like mange økonomiske illusjoner om lønnsomhet. Sitatene er ikke de eneste formuleringene som gjør programutkastet til et ufattelig makkverk som må ha vært skrevet av et eller flere av de mange utredningsfirmaer som har spesialisert seg på energipolitikk, uten å ha særlig peiling på vanlige folks interesser (s. 7).

Allerede på de to første sidene går det galt: Det skapes her nærmest inntrykk av at verdens klimaproblemer har oppstått i Norge, og at det er her i landet utfordringene må løses. Men dette er naturligvis ikke bare feil. I realiteten ligger Norge uendelig langt foran alle andre nasjoner i arbeidet med å erstatte fossil energi med fornybar energi. For å sitere meg selv, ville vi – om vi hadde snudd oss – ikke ha skimtet andre nasjoner, selv med den beste kikkert. – Først i aller siste kapittel (14) står det en halv setning om at «klimatrusselen er global». Forøvrig: Tallene SV gjengir for norsk bruk av fossil energi er meget diskutable.

Det er i kap. 7 vi finner de fleste forutsetninger som automatisk gjør hele SVs «energipolitikk» meningsløs. Her står det alt sammen: SVs mål er å «fjerne all bruk av fossil energi», og å ha «full elektrifisering av landet så snart som mulig». Fullelektrifisering skal kombineres med andre energikrevendre «klimareformer» som mer eksport av vannkraft («utveksling av balansekraft»), batteriproduksjon og datasentre m.m.

Har vi energi til alt dette? Statnett anslår et behov for 80 TWh om man skal fullelektrifisere Norge – ikke 30-50 TWh som SV skriver. SV har altså ingen peiling – dokumentet vakler mellom flere alternativer, men skriver samtidig at det ikke holder med oppgradering kun av vannkrafta og energieffektivisering av bygninger. Konklusjonen som kan skimtes – men som bare hviskes fram – er at Norge trenger inntil 10.000 nye vindturbiner i Norge, og som i SV-retorikken omskrives til at vi må «bygge ut noe mer vindkraft på land»!

Med andre ord: Energibehovet for SVs fullelektrifisering og eksport og til de nye arbeidsplassene innen batteriproduksjon, produksjon av solceller, datasentre, hydogenproduksjon m.m., viser at mengden av fornybar energi i Norge trolig må fordobles. Og når den tredje forutsetningen for SVs klimaløsninger er «økt strømpris» til folk flest, så skjønner vi at alt er galt. (SV støtter forslaget om en ny «effekttariff» som skal koples til de «smarte» strømmålerne (s. 57 og 60)). Utbygging av vindkraft i Norge, mer eksport av vannkraft til EU og dyrere strøm til de fleste av oss, er robbet for sosialistisk tankegods.

SVs programutkast er i alle viktige spørsmål identisk med de mange lurvete utredningene som ulike varianter av vindkraftnæringen har publisert de siste årene, enten det er Energi Norge, Statkraft/Statnett, de regionale kraftselskapene, NVE, NORWEA, ZERO og en haug med tvilsomme konsulentselskap som skriver det de blir bedt om å skrive. Dette er selskaper som tror de vil kunne tjene penger på vindkraft og eksport – ved at norske strømkunder, bl.a. SVs velgere, skal finansiere profitten. Hva er det som har gått av SV?

Det er åpenbart noe i veien med regneferdighetene til de som ha laget dette dokumentet for SV. Og det er står enda dårligere til med virkelighetsoppfatningen i SVs ledelse som åpenbart innbiller seg at man kan få stemmer fra den norske arbeiderklassen med en slik graut som meny. Som jeg konkluderte på fredag: Vanlige SV-medlemmer går en vanskelig jobb i møte, dersom dette utkastet til partiprogram skal kunne endres til noe mer forstandig.

Klimaspørsmålet blir av mange oppfattet som viktig, men det er nesten utenkelig at SV vil klare å karre seg over sperregrensa dersom overdrivelsene i dette dokumentet blir stående.

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.