Solberg med gavepakke til kryptodatasentre

10
Blockchain teknologi. Shutterstock

Datasentre som driver med kryptovaluta slipper likevel full elavgift. – Det er uheldig med en særnorsk regel som skaper usikkerhet og hindrer etablering av datasentre i Norge, sier digitaliseringsministeren. Dette skriver E24, som fortsetter:

Regjeringen foreslår at krypto-datasentre skal få slippe full elavgift.

Datasentre i Norge fikk redusert elavgift fra 2016, men i 2018 påla Stortinget full elavgift til de datasentrene som driver med blokkjedeteknologi. Nå mener regjeringen at det ga et uheldig signal til bransjen om norske rammevilkår.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier hun har lyttet til bransjen.

– I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å oppheve Stortingets vedtak om å innføre full elavgift til datasentre som driver med kryptovaluta, sier Helleland til E24.

Helleland påstår at dette vil gi arbeidsplasser i distriktsnorge. Det vil heller gi gavepakker til kryptoprofitørene.

– Noreg – eit paradis for kryptovaluta

I 2019 hadde NRK en svært interessant artikkel om hvordan Norge er blitt et paradis for kryptospekulanter. Vi har stabil og billig vannkraft, og det er nettopp det de er ute etter. Inger Sunde og hennes kolleger i NRK skrev:

Noreg har vore gode på fest. På oljefest. Men den siste tida har stemninga dalt litt. Regjeringa har leita etter nye, gjerne elleville, temafester.

Ideen om datasenter dukka opp. Noreg har grøn og billig kraft.Datasenter treng store mengder kraft. Kva med å toppe invitasjonen med sterkt redusert elavgift?

Kanskje Facebook, Google, Microsoft eller Amazon ville kome?

Regjeringa lanserte «Noreg som datasenternasjon». Det var tid for party!

NRK forteller om russere som kom til Alvdal og ville etablere datasenter og drive med Bitcoin-mining. Til det trengte de like mye strøm som det forbrukerne i Alvdal med sine 1100 husstander bruker. Men mens strøkundene betaler 16,58 øre per kWh i elavgift, betalte selskap som produserte kryptovaluta 0,48 øre. Da blir det party!

Og det er kommet investorer fra Singapore og Kina. Det har vært reine Klondyke-stemning i kraftkommunene, skriver NRK. Ole Sunnset i Ringeriks-Kraft på Hønefoss sier at det kommer investorer til dem hver uke og fra hele verden som vil etablere datasenter.

Martin Vik i NVE sier at datasentrene vil ete av kraftoverskuddet i Norge og at det vil bli forbrukerne som må betale.

NRK kaller det Klondyke-stemning. En kunne også si at det er noe Bør Børsonsk over det hele. Johan Falkbergets figur Bør Børson jr. er en bondegutt som blir stormannsgal og lærer seg å imitere fraser fra de fine inne i byen og slå om seg med sin nyrikdom. Falkberget skrev romanen som en satire over jobbetida og de oppkomlingene den skapte. Han kalte den epoken for «den verste tulltiden».

Odd Handegård har skrevet om denne «tulltiden» på steigan.no. Han skrev om Dagsrevyens sending 6. mai, og meldinga om at Lefdal Mine Datacenter i Nordfjord skal overtas av amerikanske og tyske eiere: Columbia Threadneedle Group og tyske Rittal. Handegård skriver:

Planen er at «anlegget skal bli størst i verden». For å klare det, trengs det svært mye energi. Anslaget er i underkant av 2 TWh årlig. Men 10 slike anlegg i Norge, noe som slett ikke er utenkelig dersom anarkiet får fortsette, er behovet 15-20 TWh pr. år før vi vet ordet av det.

Les: Slik skapes behovet for 10.000 vindturbiner i Norge

Ved å fortsette å subsidiere kryptodatasentrene legger Solberg-regjeringa opp til at multinasjonale selskaper skal få plyndre det norske arvesølvet mens forbrukerne skal få regninga. En ting må man si om Erna Solbergs regime: De vet hvilken klasse de skal tjene.


Les mer om datasentre her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Det er ganske fornøyelig at regjeringen subsidierer en bransje som bidrar til å fremme en økonomi som brukes av kjeltringer verden over i strid med offentlig ønske om transparens og sporbare betalinger. Dette må jo være å sage over den greinen man sitter på.

  Nå venter jeg bare på at regjeringen vil starte omfattende salg av narkotika fordi det her også er mye penger å tjene. Dette vil være helt i tråd med den aktive og målrettede nedbygging av samfunnet vi har sett de siste tjue årene.

 2. Da vil samlet forbruk i Norge overstige hva vannkraftverkene produserer, og vindkraftutbyggerne får et argument for videre utbygging av monstervindturbiner.

  Globalistisk politikk i sin reneste form. Multinasjonale selskaper får strømmen til 1/30 del av prisen norske husholdninger som er naboer til kryptodatasentrene må betale. Men i henhold FNs agenda 2030 skal jo befolkningen i rurale strøk tvinges til å flytte til metropoler allikevel.

  Argumentet at sentrene bringer arbeidsplasser holder ikke, det blir bare i anleggsperioden, og fast personale blir bare noen få for sikkerhet og vaktmesteroppgaver. Driften vil skje fra utlandet. Det enorme kraftbehovet tvinger vertlandene til å måtte bygge ut kraftproduksjonen, til enda mer utgifter til befolkningen og lite miljøvennlig.

  Når multinasjonale selskaper får strømmen til en liten brøkdel av prisen norske husholdninger må betale, blir det et nytt eksempel blant mange på at norske politikere representerer global storkapital og ikke folk og land, hvis det var noen tvil.

 3. Man kan jo også spørre seg om kraft som selges til utlandet belemres med nettleie på milliardkablene, eller om også DENNE regningen sendes til norske forbrukere.

 4. Har det noe med dette å gjøre ?


 5. Avatar for Slangen Slangen says:

  Norske politikarar er middels intelligente amatørar med dårlege rådgjevarar.
  Norske velgarar er truskuldige, lettlurte og likegyldige, og feilinformerte av media.
  Fredinga av alminnelege journalistar bør ta slutt.

 6. Avatar for tjatta tjatta says:

  Statoils fadese i USA er ikke et isolert tilfelle. Den har sprunget ut av en kultur av inkompetanse i alle ledd. Et uvesen som har fått vokse uhemmet pga for mye penger til å feie faresignalene under teppet. Selv nå hvor krisen syntes imminent er sjekkheftet det det ropes på

 7. Avatar for Flabb1 Flabb1 says:

  Datasentre og blockchain-teknologi som brukes bla i forbindelse med kyptovaluta, vil bli en del av fremtiden enten vi liker det eller ikke. Syns derfor det er positivt at det blir opprettet noen slike i Norge også.

  Noen påstår også at det bare er kjeltringer som bruker kryptovaluta, men det er selvsagt rent tøv. Det er de internasjonale bankkartellene som er de store kjeltringene. De har svindlet pensjonskasser, finansiert kriger, drevet hvitvasking, skatteunndragelser, plyndret fattige lands ressurser mm. I tillegg låser/stenger de kontoene til de som de ikke liker. Julian Assange sa at bitcoins var til stor hjelp da wikileaks fikk stengt sine kontoer. Så Steigan bør ikke føle seg for trygg med tanke på hva fremtiden vil bringe…

 8. Mens vi venter på restskatten…

  Ingen skatteinntekter til fellesskapet ?

  IOTA som tirsdag har en markedsverdi på 24,5 milliarder kroner, er drevet som en ideell organisasjon i form av en stiftelse registrert i Tyskland der mange kryptoselskaper holder til. I skrivende stund er kryptovalutaen den åttende største i verden målt i markedsverdi.


  "Ideelle virksomheter har altså en virksomhetsidé som strekker seg ut over selve tjenesteproduksjonen og er preget av idealisme ved at den driftes uten økonomisk motiv, for å avhjelpe sosiale behov i samfunnet eller for å hjelpe bestemte utsatte grupper. Organisasjonen bidrar eksempelvis til å forfølge et sosialt formål og arbeider for samfunnets beste.
  https://no.wikipedia.org/wiki/Ideell_organisasjon

  De er smarte, og når pengene begynner å rulle, kan de sette profesjonelle på saken :

  Skattefritak for organisasjoner
  Institusjoner, organisasjoner, selskap, foreninger og stiftelser mv. som ikke har erverv til formål er fritatt for formues- og inntektsskatt. Andre kan også komme inn under skattefritaket.
  https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/frivillige-og-ideelle-organisasjoner/skatt-for/skattefritak-for-organisasjoner/

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

2 flere kommentarer

Deltakere