Prisen for å være Tangens moralske alibi er på en million kroner

0
Illustrasjon: Shutterstock. Innfelt omslaget til Henriks Syses moralfilosofiske bok: Måtehold i grådighetens tid.

Av Øyvind Andresen.

Så sprakk det til slutt. 21/4 skriver Dagens Næringsliv en artikkel med overskrift:  «Henrik Syse har over ti år fått betalt over én million av Nicolai Tangen for å sitte i styret for Cayman-selskaper».

Henrik Syse har i alle år vært Nicolai Tangens moralske alibi. Han var dessuten Tangens referanse til jobben som sjef for Oljefondet.

DN skriver:

Overfor DN bekrefter Syse at han har sittet i styret for Ako-fondene siden 2008 og har fått 150.000 kroner i honorar årlig.

– Jeg ble spurt av Tangen om å sitte i styret blant annet fordi jeg hadde arbeidet med etikk og samfunnsansvar. Det var en kompetanse han gjerne ville ha med, sier Syse. Han er forsker ved Institutt for fredsforskning, medlem av Nobelkomiteen og har vært etikkrådgiver for Oljefondet.

– Ser du noe etisk betenkelig med denne selskapsstrukturen i et skatteparadis som Cayman?

– Dette har ikke noe med skatteparadis-delen å gjøre, men fondet er etablert der fordi store stiftelser og institusjoner som har pengene sine i Tangens fond, foretrekker den type registrering. Det er ingen som unndrar seg skatt eller forsøker å holde noe skjult. Vi mener derfor dette er fullt ut etisk forsvarlig, og så er det samtidig noe vi hele tiden diskuterer i styret for å sikre oss at vi følger de beste etiske og juridiske standarder. Et stort antall fond er registrert slik, selvsagt uten at dette anses av britiske eller andre finansmyndigheter som skatteunndragelse.»

Allerede for fire år siden skrev jeg dette i et innlegg i Fædrelandsvennen (9. mai 2016):

«Syse er her i en merkelig dobbeltrolle. Han får sin del av profitten fra fondene samtidig som han er et etisk alibi for deres spekulative virksomhet. Han er oppført som styremedlem i minst fire datterselskaper, alle hedgefond, lokalisert i «Skammens hus». Etikk har tydeligvis en pris»

Dagens Næringsliv i dag avslører prisen: Den er på en million kroner.

( «Skammens hus» er det Obama kalte Ugland House med 19 000 postboksselskaper på Grand Cayman på Cayman Islands)

Eliten i Norge forsvarer bruk av skatteparadis

Syses forsvar av skatteparadis er av en slik karakter at man mister munn og mæle. Men jeg skal prøve å gi en kort repetisjon: Financial Secrecy Index er verdens mest omfattende måling av finansielt hemmelighold og omfatter 133 land. I år har Cayman Islands inntatt den lite ærefulle førsteplassen blant verdens verste og største skatteparadis til tross for at øyene bare har 68.000 innbyggere. De er nå også svartelista av EU.

Skatteparadisene er en trussel mot liv, velferd og helse for folk over hele verden – og at de fortsetter å vokse. Det er gjemt unna 62 000 000 000 000 kr. i skatteparadis globalt sett, skreiv Aftenposten 5 november 2017. 

Dette tilsvarer 50 norske statsbudsjett. Disse verdiene kunne ha utrydda fattigdommen i verden. Et typisk trekk ved kapitalismen i dag er sammensmeltinga av svart og hvit kapital, og skatteparadisene er smiene i denne prosessen. Den vellykka globale integrasjonen skjer altså ikke i EU, men i den globale kapitalismens sammenføyning av penger fra kriminell sektor (fra narko, sexhandel, menneskesmugling og skatteunndragelse osv.)  med penger fra legal sektor.

Men enda verre er det at sentralbanksjef Øystein Olsen også forsvarer og godtar Tangens bruk av skatteparadis. At Tangen nå skal bli oljefondsjef, er et uttrykk for en uhyggelig utvikling av det norske samfunnet. 

Om Syse

Syse har en lang merittliste. Gjennomgående har han arbeida med spørsmål om etikk, moral og  toleranse. Han var sekretær i Verdikommisjonen, har leda arbeidet med etikk i Forsvaret og Oljefondet, var vinner av Bibelprisen i 2011, holdt andakter i NRK og vært søndagsskolelærer. Han er nå forsker ved Institutt for fredsforskning og medlem av Nobelkomiteen.

I 2013 ga Syse ut boka «Måtehold i grådighetens tid».

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Øyvind Andresen.

PS: Henrik Syse sier nå til E24 at «– Jeg har bistått Ako-fondene som styremedlem og rådgiver i enkeltsaker over en periode på 11 år, og på den tiden har jeg personlig, uten nå å ha finregnet, grovt sett mottatt 1,5 millioner kroner fordelt over rundt 11 år, hvorav hver eneste krone har blitt rapportert til norske skattemyndigheter.»

Les også (2016): Søndagsskolelærer Syse på veg til Paradiset

Øyvind Andresen har fulgt Nicolai Tangen og hans manipulasjoner gjennom flere år. Les Andresens artikler på steigan.no her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.