Også Danmark vedtok drakoniske «koronalover»

0
Chistiansborg slott i København. Foto: Shutterstock

I en tilfeldighet som ser ut som en tanke har også det danske Folketinget vedtatt drakoniske, og man må si, ytterliggående innskrenkning av danskenes frihet, innskrenkinger som går langt ut over det som kan betegnes som smitteverntiltak. Den danske avisa Arbejderen skriver:

Straffe for «corona-forbrydelser» fordobles

Tyveri, grov forstyrrelse af den offentlige orden og brud på maskeringsforbuddet skal straffes dobbelt så hårdt, hvis lovovertrædelsen har baggrund i corona-epidemien. Det besluttede et flertal af Folketinget torsdag. Samtidig benyttede et flertal coronakrisen til at åbne for flere udvisninger af udlændinge.

Et flertal i Folketinget vedtog torsdag at fordoble – og i nogle tilfælde firedoble – straffene for en række lovovertrædelser, hvis de bliver begået med baggrund i corona-pandemien.

Eksempelvis skal straffen for tyveri af håndsprit og værnemidler hæves fra bødestraf til fængselsstraf.

Ideen er at skabe et problem oppe i folks hoveder og skabe en forbindelse mellem indvandrere og tyveri af værnemidler. Det er ulækkert.
Søren Søndergaard, Enhedslisten

LÆS OGSÅ: Corona-enighed i Folketinget slår sprækker over fængsel for tyveri af håndsprit

Straframmen blev også fordoblet for chikane af personer i offentlig tjeneste, for vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste, for fornærmende tiltale mod personer i offentlig tjeneste, for opløb der har til formål at udøve vold eller trusler, for grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, og for at bryde maskeringsforbuddet.

Justitsministeren forudser at der er «risiko for at myndighederne under covid-19-epidemien i Danmark vil kunne se optøjer mv. i gaderne, hvor der vil være behov for at sikre den offentlige orden og fred», skriver justitsministeren blandt andet i sit forslag om at stramme straffeloven.

Justitsministeren får også ret til at blokere for hjemmesider hvorfra der begås lovovertrædelser med baggrund i corona-pandemien.

– Man kan roligt sige at Folketinget har fundet den store hammer frem, og bruger den over for dem der snyder og svindler, lød det fra justitsminister Nick Hækkerup fra Folketingets talerstol få minutter før forslaget blev vedtaget.

Gør udlændinge til syndebukke

Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti fik i 11. time skrevet ind i hasteloven at udlændinge kan blive udvist uanset hvor lang tid de har boet i Danmark, hvis de idømmes ubetinget fængsel efter de nye corona-skærpelser i straffeloven.

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup betyder lovændringen at en udlænding uden familie, der har opholdt sig lovligt i Danmark de seneste seks år, kan blive udvist, hvis han sælger forfalsket håndsprit for 25.000 kroner. Han ville normalt blive idømt to måneders fængsel, men fremover kan han blive udvist.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige gik på skift på talerstolen for at takke Socialdemokratiet for at sikre en stramning af udlændingeloven.

– Vi har presset på for at udlændinge der begår corona-relateret kriminalitet naturligvis skal udvises. Vi vil simpelthen ikke finde os i, at kriminelle udlændinge misbruger danskernes tillid til at begå kriminalitet. Regeringen har været lydhøre, og der er nu flertal bag vores ændringsforslag. Det indskrivers derfor i loven at udlændinge – uanset hvor længe de har opholdt sig her i landet – kan udvises, hvis de idømmes en frihedsstraf efter de skærpede regler om corona-relateret kriminalitet, lød det fra Nye Borgerliges Pernille Vermund.

– Tak til Socialdemokratiet for at bakke op om Dansk Folkepartis og Nye Borgerliges ændringsforslag om at de udlændinge der begår den her grove kriminalitet nu også bliver udvist. Det er jeg glad for, lød det videre fra Pernille Vermund.

Den socialdemokratiske ordfører Jeppe Bruus nøjedes med, som svar, at nikke ned til Pernille Vermund.

Også Dansk Folkeparti og Venstre takkede Socialdemokratiet.

– Tak for Socialdemokratiet for at støtte forslaget fra Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Det er vigtigt at sende et kraftigt signal til borgere fra andre lande om at de skal opføre sig ordentligt, hvis de kommer til Danmark. Vi lægger meget vægt på at der bliver sendt et signal der ikke er til at misforstå, lød det fra Dansk Folkepartis ordfører Peter Skaarup.

– Udlændinge har en særlig forpligtelse til ikke at begå kriminalitet i Danmark. Derfor er det kun ret og rimeligt at der sker opstramninger, lød det fra Venstres udlændingeordfører Inger Støjberg.

Sprækker i enighed

For første gang er der ikke længere enighed om regeringens retspolitiske corona-stramninger. 

Både Enhedslisten, De Radikale og de fire løsgængerne, som tidligere var medlemmer af Alternativet, stemte nej til regeringens stramninger af straffeloven.

Partierne og løsgængerne er vrede over at regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Venstre pludselig har valgt at stramme udlændingelovgivningen.

– Dansk Folkeparti og Venstre ønsker at bruge enhver lejlighed til at udpege indvandrere som et problem. Selvom der ikke er nogen dokumenation for at indvandrere er et problem. Alligevel vælger man at lave et fokus på indvandrere, lød det fra Enhedslistens ordfører Søren Søndergaard.

Enhedslisten støtter strafskærpelserne af tyveri – men stemmer alligevel imod:

– Ideen er at skabe et problem oppe i folks hoveder og skabe en forbindelse mellem indvandrere og tyveri af værnemidler. Det er ulækkert. Vi har allerede set adoptivbørn fra Asien der er blevet råbt efter og chikaneret og gjort ansvarlige for coronakrisen. Hvorfor pludselig blande udlændingelovgivningen ind? Det eneste formål er at skabe splittelse. Det vil vi ikke deltage i, forklarede Søren Søndergaard.

De Radikale understreger, at Danmark står i en sundhedskrise – ikke i en kriminalitetskrise.

– Ud af de 4112 tyverianmeldelser der er sket i marts måned er de 12 coronarelaterede. Det vil sige 0,29 procent. Derfor mener Radikale Venstre at forslaget er overkill, lød det fra De Radikales ordfører, Katrine Robsøe.

Eksperter advarer mod hastelovgivning

Både Dommerforeningen og Advokatrådet advarer mod hastelovgivning og uklare strafskærpelser.

«Lovforslaget udfordrer imidlertid nogle vigtige principper for den danske retsstat. Ved en hastebehandling bliver organisationer og myndigheder ikke hørt i processen. Tid er afgørende for at kvalificere de forslag, der fremlægges, så fagfolk kan forholde sig til dem, og der kan blive en grundig drøftelse på baggrund af svarene. Lovforslag, der skal hastebehandles, bør derfor alene medtage de initiativer, der vurderes bydende nødvendige», skriver Advokatrådet blandt andet til Folketinget.

Det er i forvejen en skærpende omstændighed, hvis man begår kriminalitet der udsætter andre mennesker for fare. 

Ifølge Advokatrådet kan «domstolene allerede inden for den nuværende lovgivning utvivlsomt kan tillægge covid-19- relaterede forbrydelser skærpende omstændigheder, ligesom domstolene allerede i dag konkret kan idømme hårdere straffe end dem, som er anført i de i lovforslaget nævnte eksempler».

Advokatrådet advarer om, at det «kan blive vanskeligt at vurdere i den konkrete sag, som alt andet lige må forventes at være mere kompleks end de eksempler, der nævnes i lovforslaget. Det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, når en bestemmelse, som kan føre til minimum en fordobling af straffen, har et så bredt og uklart anvendelsesområde».

Institut for Menneskerettigheder opfordrer domstolene til besindighed:

– Hvis man fordobler eller firedobler en straf, kan mennesker stå med meget voldsomme straffe for mindre forseelser. Vi opfordrer derfor domstolene til at lade tvivlen komme den tiltalte til gode, hvis der er nogen som helst tvivl om, hvorvidt lovovertrædelsen har sammenhæng med pandemien, siger  konstitueret direktør for Institut for Menneskerettigheder Louise Holck.

Stramningen af straffeloven blev vedtaget med 75 stemmer for og 19 imod.

Hasteloven har en solnedgangsklausul, som betyder at den udløber automatisk efter et år – nærmere bestemt 1. marts 2021 – med mindre Folketinget vælger at forlænge den.

Sundhedsministeren får ret til at forbyde forsamlinger på mere end to personer
Lukkede grænser – men ikke for udenlandske arbejdere


Fra Folketingets nettsider henter vi oversikten over den vidtgående lovsamlinga:

Folketinget og coronasituationen

Her samles og opdateres information om Folketingets ageren i forbindelse med Coronavirus/covid-19.

Vi merker oss blant annet en svært vid lovendring rettet mot «hjemmesider»:

L 157 Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven.

Skærpet straf for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med covid-19 og blokering af hjemmesider, hvorfra der begås visse lovovertrædelser, som har baggrund i eller sammenhæng med covid-19.

De lovovertredelsene som nevnes i loven sier ikke noe vesentlig om hva slags innhold på hjemmesider som kan gi grunnlag for blokkering, bare at det kan ha «bakgrunn i eller sammenheng med covid-19». Dermed blir det overlatt til myndighetenes skjønn.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelKinas «Marshallhjelp» til EU har pågått lenge – nødhjelpen er bare toppen av kransekaka
Neste artikkelUtenriksminister Pompeo beordrer alle amerikanere til å komme hjem