Norge inngår milliardavtale med humanitære organisasjoner

3
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) skyfler milliarder over til organisasjoner som skal være påvirkningsagenter for staten. Foto: Shutterstock

Staten har inngått avtaler om partnerskap med en rekke humanitære organisasjoner for til sammen 6,8 milliarder kroner. Dette skriver NTB.

«– Avtalene vi nå inngår, vil gi forutsigbare og fleksible rammer for våre viktigste norske humanitære partnere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Flyktninghjelpen inkludert NORCAP, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Caritas Norge omfattes av den nye partnerskapsordningen, som gjelder for fire år og har en årlig ramme på 1,7 milliarder kroner.«

Redskaper for statens utenrikspolitikk

Dermed konsolideres disse organisasjonenes rolle som redskaper for Norges utenrikspolitikk, hvilket i de fleste sammenhenger vil si også NATOs politikk. Denne rollen ble først tydelig definert av den rødgrønne regjeringa i Storingsmelding 15 (2008–2009). Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering la opp til at de såkalte NGOene skulle spille en særlig rolle i gjennomføringa av norsk utenrikspolitikk:

«Mens man tidligere skilte mellom frivillige bistandsorganisasjoner og politiske organisasjoner som Amnesty International og Nei til Atomvåpen, er nå det store flertallet av frivillige organisasjoner (er nå) politiske operatører og påvirkningsagenter i tillegg til å være operasjonelle bistandsaktører. Innsam­lede midler anvendes i tett samarbeid med media og internasjonale mediepersonligheter for å maksi­mere synlighet og politisk innflytelse. Samtidig samarbeider de stadig tettere og oftere med myndighetsaktører og næringslivet. Globaliseringen, med tilhørende medie- og kommunikasjonsrevolu­sjon, har ført til en betraktelig økning i disse aktø­renes evne til nettverksbygging og politisk påvir­kningsarbeid på tvers av grenser og aktører.»

Det står faktisk svart på hvitt at disse organisasjonene er og skal være «politiske operatører og påvirkningsagenter». De skal drive «tett samarbeid med media og internasjonale mediepersonligheter for å maksi­mere synlighet og politisk innflytelse». Og dette skal de gjøre i «stadig tettere og oftere med myndighetsaktører og næringslivet».

Stort klarere går det ikke an å si det. Når Flyktninghjelpen, NORCAP, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Caritas Norge til sammen får 1,7 milliarder i året så er det nettopp for å være statens forlengede armer og jobbe som påvirkningsagenter for UD.

Videreført og perfeksjonert under Syria-krigen

Denne bruken av de «frivillige organisasjonene» som redskaper for den imperialistiske staten Norge er blitt ytterligere forsterket under Erna Solberg. Innenfor den USA-styrte alliansen for regimeendring i Syria tok Norge med sine oljepenger på seg angivelig å støtte oppbygginga av en sivil infrastruktur for det regimet som skulle komme etter Assad. Men i virkeligheten er de blitt brukt som en massiv støtte til terroristene, og har vært viktig for dem for å kunne fortsette krigen og terroren. Til dette ble de norske hjelpeorganisasjonene brukt. Det var de, og ikke den norske staten direkte, som sendte penger og bistand inn i de «opprører»-kontrollerte områdene i Syria. Dermed ble de, som vi har påvist flere ganger, instrumenter for en imperialistisk krig der mottakerne i den andre enden er leiehærer av jihadister som har som mål å skape en shariastat i Syria.

Mange folk gir personlige bidrag til disse organisasjonene, fordi de tradisjonelt har sett på dem som frivillige og humanitære organisasjoner. Glem det. Det er lenge siden de var det. Nå er de regjeringas ytre etat med spesielt oppdrag å være politiske aktører og påvirkningsagenter. Har du noen kroner å avse, bruk dem til noe annet. La staten lønne sine egne politiske aktører.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Kommentar til innholdet.

  Det er ikke riktig at det norske bidraget går til den sivile infrastrukturen etter “Assad- has gone”. 13.5. milliarder norske skattekroner går til terrorgruppenes infrastruktur (sykehus, lønninger, medisinsk utstyr- alt hva terrorgruppene trenger for å holde det gående på 9.året).

  Disse terrorgruppene har aldri vært ment å skulle overta Syria.

  Pengene går til å rive ned Syria. Norge sier eksplisitt at de ikke vil delta i gjenoppbyggingen av Syria.

  Og, om Assad blir styrtet finnes det ingen sivil infrastruktur klar. Det er heller ikke sikkert at planen var å skifte ut nåværende regjering med en ny.

  Det mest sannsynlige var å gjøre Syria til en failed state- som Libya, Afghanistan, Irak. Da er målet oppnådd. Israels plan kan gjennomføres, kurdernes det samme. Kontroll over oljen. Og, ikke minst- bryte aksen Iran, Irak, Syria og Libanon. Da blir også Russland en failed state. lett å få kontroll over Iran.

  NGOene og UD er gjensidig avhengig av hverandre- For å legitimere støtte til regimeskifte må noen på “bakken” informere om hvor fælt det står til på “bakken”. NGOene er på “bakken”. Dvs. De er ikke der selv, de har overlatt møkkajobben til lokalansatte som er betalt av UD for å lyve. (eks. White Helmets).

  For NGOene er ikke der i egenskap av seg selv. av å gi bistand til befolkningen. Hadde de vært det hadde de ikke støttet dødbringende sanksjoner. I tillegg samarbeidet med myndighetene:

  Ikke en eneste bistandsorganisasjon har tatt til orde for å oppheve sanksjonene mot Syria under denne koronaepidemien.

 2. Arbeidsdelingen var at Nasjonalkoalisjonen skulle være representanten for det syriske folket. Være Syrias nye regjering. Free Syrian Army skulle være det nye Syrias nasjonale hær. (FSA er en terrorgruppe )

  NGOene skulle bygge opp lokalsamfunn- være incubater- skape små kommuner så og si. Få sivilbefolkningen til å bli avhengig av dem. Det var også drømmen til skaperen av White Helmets. Det er politi, brannmann og andre nære ting folk skulle bli avhengige av.

  For som han sa _ folk bryr seg stort sett ikke om hvem som styrer landet. Denne modellen skulle passivisere den syriske befolkningen, men samtidig gjøre befolkningen avhengig av bistand. Separatistene blant kurderne har gjort akkurat det. Stat i staten- helt etter dreieboka.

  Befolkningen fikk fort merke at her kommer du til å bli drept av godt betalte terrorister om du ikke støtter denne “revolusjonen”. Eller drept av økonomisk terror. Denne planen fungerte ikke. Det ble ingen quiz fix som i Libya. Resten er historie.

  Det vesten etterhvert har erfart er at de ikke har en “etterpå-plan”- hva som vil skje etter de har styrtet nåværende regime.

  Her kommer den sivile infrastrukturen inn. Er ikke sykehus, skoler, politi etc. på plass så hjelper det lite med nytt regime. Da går landet i oppløsning. Da blir det div. terrorgrupper som tar over landet. Det var jo ikke meningen- Her kommer også bistandsorganisasjonenes rolle inn. Bistandsorganisasjonenes rolle under “revolusjonen” var å la folk få belønning om de vendte seg mot regimet. Etter et regimeskifte har NGOene gjort folk avhengig av dem- Folket trenger bistand- NGOene forblir i landet og vipps går politikk og bistand opp i en høyere enhet.

  Sånn ble det ikke - foreløpig…

 3. Det er ikke noe nytt nå at UD gir en pott med penger til disse 5 store NGoene for en femårsperiode av gangen. Disse NGOene får alltid tilskudd fra UD- Alle andre må søke- f.eks. hvis Steigan.no søker om tilskudd fra UD må han søke hvert år. Han vil aldri få en pott for de neste fem årene…

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere