Koronakrisa vil føre til tap av 195 millioner jobber på verdensbasis

3
Illustrasjon: Shutterstock

I en rapport fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO sies det at man regner med at koronakrisa vil føre til tap av 6,7 prosent av arbeidstimene i verden i annet kvartal 2020, tilsvarende 195 millioner heltidsjobber. Asia og Stillehavsområdet vil tape mest, sier ILO. Der vil 125 millioner fulltidsjobber gå tapt.

Krisa rammer veldig hardt i sektorer der det er mye deltidsarbeid og lav lønn. 1,25 milliarder mennesker jobber i de sektorene som er mest utsatt, så antallet mennesker som vil bli rammet er langt høyere enn de 195 millionene heltidsjobber. ILO bruker svært sterke ord i sin rapport og snakker om at virkningene av krisa er drastiske og utslettende.

ILOs generaldirektør Guy Ryder sier at dette er den verste krisa på 75 år, og det er ikke å ta for sterkt i. I virkeligheten er denne krisa på vei til å bli verre enn krisa på 1930-tallet hvis vi regner i antall mennesker som bli ofre for den.

Ryder sier i en kommentar at de valgene som blir tatt i dag vil påvirke livene til milliarder av mennesker, og at det trengs en systemforandring for å begrense skadevirkningene og lege de sårene som allerede er skapt.

«Vi må bygge nye systemer som er tryggere, rettferdigere og mer bærekraftig enn de som tillot en slik krise å utspille seg.»

Kommentar:

Det helt spesielle i dagens situasjon er at nærmere 200 millioner heltidsjobber går tapt nesten uten at det blir reist motstand. Det kommer naturligvis av at unntakstilstand i svært mange land har gjort det bortimot umulig å kjempe imot, i hvert fall på kort sikt. Arbeiderklassen er lammet og enhver masseprotest er forbudt. Dette har aldri hendt før.

Ingen har forløpig gjort noen forsøk på å beregne hvor mange menneskeliv som vil gå tapt på grunn av den økte fattigdommen, den økonomiske depresjonen og de sammenbruddene i de sosiale og økonomiske strukturene som hundrevis av millioner mennesker vil oppleve som følge av krisa. Det er dessverre grunn til å tro at det vil dreie seg om et rystende antall.

De systemene som har tillatt 195 millioner jobber i å gå tapt kalles den globale kapitalismen. Det er ingen grunn til å tro at den vil gjøre det bedre i framtida og skape den trygghete, rettferdigheten og bærekrafta som ILO-sjefen etterlyser.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Kanskje fordi de fleste jobber, faktisk er uproduktive tulle-jobber, som gjør mer skade enn gavn? At eneste grunnen til at de eksisterer er dagens idiotiske økonomiske system? Og den tankegangen det bringer med seg - jfr. kommenterte artikkel.

 2. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Jeg henter dette sitatet ut fra artikkelen: «Vi må bygge nye systemer som er tryggere, rettferdigere og mer bærekraftig enn de som tillot en slik krise å utspille seg.»

  Dette har allerede gule vester for lengst erkjent, og derfor et systemskifte det sentrale ved gule vesters visjon for både et politisk og økonomisk systemskifte.

  Det politiske systemskiftet må bygge på helt andre prinsipper enn valg av politiske partier og politiske ideologier. Det systemet har vist seg å ikke skape den nødvendige stabilitet, trygghet og rettferdighet. Politikere har ikke noe å gjøre i en nasjons administrasjon og ledelse, ettersom de alle og uten unntak representerer særinteresser økonomisk og ideologisk.

  Økonomisk må systemet fundamenteres i naturens fornybare produksjon av livets eksistensielle ressurser. Vekst kan ikke skje uten at naturens fornybare produksjon viser vekst. Det er kun et forbruk i balanse med naturens fornybare produksjon som er bærekraftig. Det innebærer et helt annet økonomisk system enn f.eks. kapitalismen.

 3. Avatar for FMD FMD says:

  Arbeidslivet har blitt rasert i flere tiår uten at det har blitt reist motstand, det er ingenting spesielt med dagens situasjon i den forbindelse.
  Folk har vært klar til å reise motstand hele den nevnte perioden, men det har blitt stukket kjepper i hjulene fra organisasjoner(AP/LO) som påstår at de representerer arbeidere men egentlig representerer den globale storkapitalen og globalismen.
  Beskjeden har vært klar, Globalismen kan ikke stoppes den er uunnværlig. De som snakker mot dette mantraet blir utsatt for massiv hets og står i fare for å miste sine posisjoner og fremtidige jobbmuligheter.
  Systemet er totalitært av natur, og viser sitt sanne ansikt i større og større grad for hver dag som går.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere