Når Faktisk.no gir rødt kort

0
Faktisk knytter seg til Facebook og Facebook knytter seg til den psykologiske krigføringa til Atlantic Council.

Av Eva Thomassen.

Faktisk.no har nå i februar 2020 forsøkt å begå karakterdrap på en av initiativtakerne av facebookgruppa «Folkeopprøret mot klimahysteriet». En gruppa med 160 000 medlemmer. Statsminister Erna Solberg brukte faktisk.nos karakterdrap på denne  personen til å begå karakterdrap  på alle de 160 000 medlemmene da hun fikk spørsmål om gruppa.

Jeg ble nysgjerrig på denne virksomheten til faktisk.no og gikk tilbake til min egen «dom» i 2017. Jeg ble opptatt av hvorfor legger faktisk.no ned så mye arbeid i å ta vanlige mennesker som ikke gjør annet enn å benytte ytringsfriheten og har facebook som eneste medieplattform. Hva brukes rapportene til og hvor oppbevares de.

I 2017 forsøkte faktisk.no å begå karakterdrap på meg. Jeg ble «dømt» av faktisk.no for en påstand jeg kommer med om at norske bistandsorganisasjoner ikke kan redegjøre for hvor milliardene av norske bistandskroner tar vegen i Syria. (2020: 13.5. milliarder kroner).

I 2017 var det fortsatt  innafor å raljere over nordmenn som hadde et annet syn på krigen mot Syria enn det som var det rådende narrativet. Det ble da også gjort.  Journalist i faktisk.no Tore Bergsaker, var så fornøyd med utfallet av faktasjekken at han like så godt feiret det på egen facebookside med å raljere ikke bare over meg, men alle «Assad-vennene på ytre høyre og venstre side».  

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Min artikkel som ble faktasjekket stod publisert i Herland Report på facebook.

«Dommen» ble slått stort opp i blant annet VG. VG er en av sponsorene til faktisk.no. VG ville ikke publisere mitt tilsvar

Norsk bistand til Syria

Hva var det nå jeg påsto som ga meg «rødt kort»?

Kort fortalt er min påstand at norske såkalte bistandsorganisasjonene  ikke kan redegjøre for hvor de 13.5. milliarder bistandskroner (pr. 2020) de har fått i tilskudd fra UD har tatt vegen i Syria. Hvem som er sluttmottakeren. Min påstand er derfor at Norge ikke har kontroll med om disse milliardene har gått til terrorfinansiering.  Siden over 97% av den syriske befolkningen, inkl. Internt fordrevne, bor i regjeringskontrollerte områder  og siden disse ikke mottar fem øre av 13.5. milliarder norske bistandskroner, hvem får da pengene? Hvor brukes milliardene og til hva? Pengene går  til områder kontrollert av terrorgrupper. Det er områder ingen NGO er eller har kontroll over.

https://www.faktisk.no/faktasjekker/GRG/norske-hjelpeorganisasjoner-i-syria-vil-ikke-redegjore-for-hvem-som-er-mottakere-av-norske-skattepen

UDs tilskuddsportal over bistand til Syria

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Rødt kort og svartelisting

Jeg ble dømt og fikk «rødt kort».

Hva gjør faktisk.no med rapporten om meg?

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Jeg går inn på siden til faktisk.no. Der dukker navnet mitt opp sammen med navnene på alle faktisk.no har faktasjekket.

Ved siden av navnet mitt står det «røde kortet». Trykker man på navnet mitt eller det «røde kortet» kommer faktisk.nos rapport om meg opp:

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Siden min artikkel stod publisert på facebook og siden faktisk.no samarbeider med facebook gikk jeg inn for å se på dette samarbeidet.

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Jeg bladde videre og fant at faktisk.no i samarbeid med facebook kan styre min trafikk på facebook. Og, ikke bare meg, men alle som er interessert i det jeg har skrevet og leser det. De får først en advarsel om meg og blir så ført videre til faktisk.no rapport om meg. Siden jeg fikk «rødt kort» vil det jeg skriver bli prioritert ned i nyhetsstrømmen av facebook. Videre skriver faktisk.no at Facebook kan redusere synligheten til nettsteder som gjentatte ganger har fått innhold. faktasjekket til «Faktisk helt feil»  (rødt kort ).

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Faktisk.no eies og finansieres av

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Fra hjemmesiden til faktisk.no

Mottar Faktisk.no penger fra Facebook?

Ja, som en del av samarbeidet gir Facebook støtte til Faktisk.no. Vi publiserer hele tiden hvor mye penger vi får fra Facebook her. Det er Facebook selv som regner ut støtten basert på hvor mange artikler eller faktasjekker vi produserer, og som legges inn i verktøyet. Konklusjonene på faktasjekkene har ingenting å si for pengestøtten. Hvordan virker det?

Facebook lar brukere gi tilbakemelding om uriktig innhold. Faktisk.no får tilgang til oversikter over hvilket innhold Facebook og brukerne mistenker kan være feilinformasjon.

Denne listen gir oss innspill til hva vi kan faktasjekke, men Faktisk.no står helt fritt til å velge hvilke påstander vi ettergår.

Faktisk.no kan også legge inn artikler, poster, bilder og videoer vi selv oppdager i verktøyet til Facebook. Alt vi legger inn i verktøyet må knyttes til en faktasjekk eller en artikkel publisert på Faktisk.no.

NB!

Selv om en viktig del av Faktisk.nos arbeid er å faktasjekke påstander fra politikere, har Facebook bestemt at påstander fra sentrale politikere ikke skal legges inn i verktøyet.

https://www.faktisk.no/om-oss/facebook

Men, hvem bestilte faktisk.no sin faktasjekk av meg? Var det UD? Var det bistandsorganisasjonene som ikke ville jeg skulle avsløre hva de bruker milliardene til i Syria.  Var det facebook?

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Bistandsorganisasjonene bruker «Det røde kortet» mot meg hver gang jeg stiller dem spørsmål de ikke vil eller kan  svare på.

Politistat?

Jeg visste ikke at jeg sto listeført i en statistikk faktisk.no fører og som ligger åpent for alle. Denne listen er jo en fin oversikt over hvilke personer og hvilke meninger som ikke skal komme til orde i mediene som faktisk.no eies av. Heller ikke på facebook. Ens kredibilitet er forseglet for alltid. Det «røde kortet» er heller ikke en vinnersak på CVen om man skulle søke jobber innen bistandsindustrien.

Mitt spørsmål: Er det lov å lage offentlig tilgjengelige lister over enkeltpersoner som er blitt vurdert av et organ som faktisk.no som selektivt velger ut saker og personer i tett samarbeid med facebook? Som har tilgang på facebook sine verktøy? Som kan styre folks tilgang på informasjon avhengig av hvilken «dom» du har fått av faktisk.no?

En annen sak er at faktisk.no ikke kan tilbakevise min påstand. For hvert område som blir befridd i Syria styrkes min påstand om at norske bistandsmidler går til terrorgruppers infrastruktur. Men, vi får nok ikke oppleve at faktisk.no faktasjekker seg selv. Da måtte de ha reist til områder i Syria som er kontrollert av terrorgrupper og bedt om kvittering fra den sluttmottakeren NGO påstår pengene går til.


Kommentar:

Den svartelista som Faktisk.no opererer med reiser en del prinsipielle spørsmål. Antakelig er den i strid med norsk lov, og den er sannsynligvis også i strid med Vær varsom-plakaten. Det bør reises et krav overfor Sivilombudsmannen og Pressens faglige utvalg om at denne svartelista fjernes. I den sammenhengen bør det også pekes på at Faktisk.no driver en organisert angivervirksomhet som får konsekvenser for dem de svartelister i sosiale medier og i andre sammenhenger i et uvisst antall år framover.

steigan.no har én oppføring på svartelista til Faktisk.no. Det var en artikkel vi korrigerte samme dag som vi så at det var gjort en feil. Halvannet år etterpå oppdaget Faktisk.no den og lagde en sak. De tok ikke med at vi hadde rettet feilen samme dag, og det er definitivt ikke opplyst om dette på svartelista. Vi vet at Faktisk.no følger steigan.no hver eneste dag. Når de ikke har klart å finne mer enn én feil blant våre 8.400 artikler, så er jo det interessant, om ikke annet, særlig når det var en feil vi sjøl hadde rettet.

Det østtyske Stasi ville ha elsket Faktisk.no. Små mennesker som bruker en liten maktposisjon til å angi naboen.

Red.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelUSAs biologiske våpen
Neste artikkelFarlige tider for flyktninger og grekere