Når Faktisk.no gir rødt kort

20
Faktisk knytter seg til Facebook og Facebook knytter seg til den psykologiske krigføringa til Atlantic Council.
Eva Thomassen

Av Eva Thomassen.

Faktisk.no har nå i februar 2020 forsøkt å begå karakterdrap på en av initiativtakerne av facebookgruppa «Folkeopprøret mot klimahysteriet». En gruppa med 160 000 medlemmer. Statsminister Erna Solberg brukte faktisk.nos karakterdrap på denne  personen til å begå karakterdrap  på alle de 160 000 medlemmene da hun fikk spørsmål om gruppa.

Jeg ble nysgjerrig på denne virksomheten til faktisk.no og gikk tilbake til min egen «dom» i 2017. Jeg ble opptatt av hvorfor legger faktisk.no ned så mye arbeid i å ta vanlige mennesker som ikke gjør annet enn å benytte ytringsfriheten og har facebook som eneste medieplattform. Hva brukes rapportene til og hvor oppbevares de.

I 2017 forsøkte faktisk.no å begå karakterdrap på meg. Jeg ble «dømt» av faktisk.no for en påstand jeg kommer med om at norske bistandsorganisasjoner ikke kan redegjøre for hvor milliardene av norske bistandskroner tar vegen i Syria. (2020: 13.5. milliarder kroner).

I 2017 var det fortsatt  innafor å raljere over nordmenn som hadde et annet syn på krigen mot Syria enn det som var det rådende narrativet. Det ble da også gjort.  Journalist i faktisk.no Tore Bergsaker, var så fornøyd med utfallet av faktasjekken at han like så godt feiret det på egen facebookside med å raljere ikke bare over meg, men alle «Assad-vennene på ytre høyre og venstre side».  

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Min artikkel som ble faktasjekket stod publisert i Herland Report på facebook.

«Dommen» ble slått stort opp i blant annet VG. VG er en av sponsorene til faktisk.no. VG ville ikke publisere mitt tilsvar

Norsk bistand til Syria

Hva var det nå jeg påsto som ga meg «rødt kort»?

Kort fortalt er min påstand at norske såkalte bistandsorganisasjonene  ikke kan redegjøre for hvor de 13.5. milliarder bistandskroner (pr. 2020) de har fått i tilskudd fra UD har tatt vegen i Syria. Hvem som er sluttmottakeren. Min påstand er derfor at Norge ikke har kontroll med om disse milliardene har gått til terrorfinansiering.  Siden over 97% av den syriske befolkningen, inkl. Internt fordrevne, bor i regjeringskontrollerte områder  og siden disse ikke mottar fem øre av 13.5. milliarder norske bistandskroner, hvem får da pengene? Hvor brukes milliardene og til hva? Pengene går  til områder kontrollert av terrorgrupper. Det er områder ingen NGO er eller har kontroll over.

https://www.faktisk.no/faktasjekker/GRG/norske-hjelpeorganisasjoner-i-syria-vil-ikke-redegjore-for-hvem-som-er-mottakere-av-norske-skattepen

UDs tilskuddsportal over bistand til Syria

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Rødt kort og svartelisting

Jeg ble dømt og fikk «rødt kort».

Hva gjør faktisk.no med rapporten om meg?

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Jeg går inn på siden til faktisk.no. Der dukker navnet mitt opp sammen med navnene på alle faktisk.no har faktasjekket.

Ved siden av navnet mitt står det «røde kortet». Trykker man på navnet mitt eller det «røde kortet» kommer faktisk.nos rapport om meg opp:

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Siden min artikkel stod publisert på facebook og siden faktisk.no samarbeider med facebook gikk jeg inn for å se på dette samarbeidet.

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Jeg bladde videre og fant at faktisk.no i samarbeid med facebook kan styre min trafikk på facebook. Og, ikke bare meg, men alle som er interessert i det jeg har skrevet og leser det. De får først en advarsel om meg og blir så ført videre til faktisk.no rapport om meg. Siden jeg fikk «rødt kort» vil det jeg skriver bli prioritert ned i nyhetsstrømmen av facebook. Videre skriver faktisk.no at Facebook kan redusere synligheten til nettsteder som gjentatte ganger har fått innhold. faktasjekket til «Faktisk helt feil»  (rødt kort ).

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Faktisk.no eies og finansieres av

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Fra hjemmesiden til faktisk.no

Mottar Faktisk.no penger fra Facebook?

Ja, som en del av samarbeidet gir Facebook støtte til Faktisk.no. Vi publiserer hele tiden hvor mye penger vi får fra Facebook her. Det er Facebook selv som regner ut støtten basert på hvor mange artikler eller faktasjekker vi produserer, og som legges inn i verktøyet. Konklusjonene på faktasjekkene har ingenting å si for pengestøtten. Hvordan virker det?

Facebook lar brukere gi tilbakemelding om uriktig innhold. Faktisk.no får tilgang til oversikter over hvilket innhold Facebook og brukerne mistenker kan være feilinformasjon.

Denne listen gir oss innspill til hva vi kan faktasjekke, men Faktisk.no står helt fritt til å velge hvilke påstander vi ettergår.

Faktisk.no kan også legge inn artikler, poster, bilder og videoer vi selv oppdager i verktøyet til Facebook. Alt vi legger inn i verktøyet må knyttes til en faktasjekk eller en artikkel publisert på Faktisk.no.

NB!

Selv om en viktig del av Faktisk.nos arbeid er å faktasjekke påstander fra politikere, har Facebook bestemt at påstander fra sentrale politikere ikke skal legges inn i verktøyet.

https://www.faktisk.no/om-oss/facebook

Men, hvem bestilte faktisk.no sin faktasjekk av meg? Var det UD? Var det bistandsorganisasjonene som ikke ville jeg skulle avsløre hva de bruker milliardene til i Syria.  Var det facebook?

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Bistandsorganisasjonene bruker «Det røde kortet» mot meg hver gang jeg stiller dem spørsmål de ikke vil eller kan  svare på.

Politistat?

Jeg visste ikke at jeg sto listeført i en statistikk faktisk.no fører og som ligger åpent for alle. Denne listen er jo en fin oversikt over hvilke personer og hvilke meninger som ikke skal komme til orde i mediene som faktisk.no eies av. Heller ikke på facebook. Ens kredibilitet er forseglet for alltid. Det «røde kortet» er heller ikke en vinnersak på CVen om man skulle søke jobber innen bistandsindustrien.

Mitt spørsmål: Er det lov å lage offentlig tilgjengelige lister over enkeltpersoner som er blitt vurdert av et organ som faktisk.no som selektivt velger ut saker og personer i tett samarbeid med facebook? Som har tilgang på facebook sine verktøy? Som kan styre folks tilgang på informasjon avhengig av hvilken «dom» du har fått av faktisk.no?

En annen sak er at faktisk.no ikke kan tilbakevise min påstand. For hvert område som blir befridd i Syria styrkes min påstand om at norske bistandsmidler går til terrorgruppers infrastruktur. Men, vi får nok ikke oppleve at faktisk.no faktasjekker seg selv. Da måtte de ha reist til områder i Syria som er kontrollert av terrorgrupper og bedt om kvittering fra den sluttmottakeren NGO påstår pengene går til.


Kommentar:

Den svartelista som Faktisk.no opererer med reiser en del prinsipielle spørsmål. Antakelig er den i strid med norsk lov, og den er sannsynligvis også i strid med Vær varsom-plakaten. Det bør reises et krav overfor Sivilombudsmannen og Pressens faglige utvalg om at denne svartelista fjernes. I den sammenhengen bør det også pekes på at Faktisk.no driver en organisert angivervirksomhet som får konsekvenser for dem de svartelister i sosiale medier og i andre sammenhenger i et uvisst antall år framover.

steigan.no har én oppføring på svartelista til Faktisk.no. Det var en artikkel vi korrigerte samme dag som vi så at det var gjort en feil. Halvannet år etterpå oppdaget Faktisk.no den og lagde en sak. De tok ikke med at vi hadde rettet feilen samme dag, og det er definitivt ikke opplyst om dette på svartelista. Vi vet at Faktisk.no følger steigan.no hver eneste dag. Når de ikke har klart å finne mer enn én feil blant våre 8.400 artikler, så er jo det interessant, om ikke annet, særlig når det var en feil vi sjøl hadde rettet.

Det østtyske Stasi ville ha elsket Faktisk.no. Små mennesker som bruker en liten maktposisjon til å angi naboen.

Red.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Mari Mari says:

  Vi vet jo alle at sannheten skal forties og sannhetssøkere skal ødelegges. Bare se på hva de gjør mot Assange.
  Bare fortsett som dere gjør Eva! Et eller annet sted her på Steigan leste jeg et sitat som gikk slik:
  You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.
  Og det er jo sant men jo oftere sannheten blir uttalt jo flere vil endelig høre den. Dere på Steigan gjør en fantastisk jobb. Skulle ønske jeg hadde oppdaget dere før.

 2. Dersom dette ikkje er forbudt og vert stoppa av datatilsynet, er det jo berre å setja i gang ei liknande side for ulike andre grupper som burde kunna kikkast i korta. (Sakshandsamarar i NAV skulle jo vera ei sjølvsagt liste.)
  Det er ikkje grenser for kva som er lov for å halda nede sanninga når den strid mot norsk politikk. Det har jo vist seg i debatten rundt Syria her på steigan.no. Pål vert kalla høgre-ekstremist! Eg er ikkje einig med redaktøren i ett og allt, men han står stødig politisk på trygg grunn, langt unna den grumsete hengemyra på ytre høgre.
  Eva Thomassen seier det same om Syria som dei syrerane eg har blitt kjent med. Som henne opplever dei og at dei vert anklaga for ikkje å vita kva som skjer. Ein fekk vita at den marsjen han hadde delteke i til støtte for Assad, eigentleg var MOT statsministeren. Då min venn nekta og prøvte å fortelja korleis det eigentleg var, vart han skjelt ut og kalla dei nedrigaste ting. Ein må ikkje koma direkte frå Syria og fortelja korleis det er der! Det veit jo vestlege kjelder best, dei som aldri har latt meiningane og ideala sine verta påverka av sanning og fakta.
  Stå på Eva! Eg les alle dine artiklar. Eg høyrer dei som har flykta frå denne konflikten sei det same som deg, og dei er glad for at nokon faktisk prøver å få fram sanninga.
  Takk frå mine syriske vener og meg!

 3. Sitatet er fra A. Lincoln. Makta har tatt det som ei utfordring, ikkje ei sanning.

 4. Avatar for Mari Mari says:

  Takk for oppklaringen. Husker ikke hvem det var som skrev det her på Steigan men den tok taket på meg for sin dybde. Ja, jeg er enig at eliten ser ut til å ha tatt den som en utfordring og dessverre ser de ut til å klare det. Det er jo derfor vi trenger folk som Steigan, Eva og alle de flotte folk Steigan har med seg. Som jeg sa, jeg skulle ønske jeg hadde oppdaget Steigan for lenge siden. Det er nok ikke merkelig at sannhetssøkere blir angrepet på denne måten. De utsatte jo Kari for samme. Eliten vil nok helst se at Steigan.no forsvinner. La oss håpe at flere oppdager Steigan isteden.
  Eva er en av favorittene mine her på Steigan, forresten.

 5. Faktisk.no faktasjeket gruppa Folkeopprøret mot klimahysteriet, det var det de svarte meg da jeg spurte hva de holder på med her.
  Jeg gikk da til denne motgruppa og så hvem som var medlem der .
  Der har de flere artige folk som er med
  Vår gruppe er blitt faktasjekket av disse fra Faktisk.no
  De er jo veldig objektiv og upartisk i sin jobb Silje S. Skiphamn som er Redaksjonssjef i Faktisk.no hun er med i Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet . Sammen med venninna MDG dama som sier hun er fra Høyre, Lene Camilla Westgaard-Halle
  Videre er jo han tidligere stortingspolitikeren fra Høyre med der, du vet som måtte gi seg da politiet arresterte han for hasj bruk inne på tinget
  Videre en kriminell som har sittet flere år for bla knivstikking og en som satt inne for å tenne på biler (de var i alle fall medlemmer der )
  Det er nå bare de jeg har fått med meg
  Men mest artig er det jo med disse fakta folkene som melder seg inn i denne gruppa og så faktasjekker oss , det er objektivitet det Ha ha ha
  Noen jeg kjenner kaller de for [Fake.no]

 6. Avatar for Mari Mari says:

  Jeg er enig med første delen av din kommentar men ikke siste setning. Steigan er ikke til salgs. Karen har moralen i behold.

 7. Avatar for Mari Mari says:

  Tusen takk! Så ikke den før du lenket til den :heart:

 8. Avatar for Mari Mari says:

  Det er sant som du sier men som alltid finnes det unntak som bekrefter regelen. Når du leser hva teamet på Steigan gjør, så er det tydelig at dette er folk som bryr seg mer om rettferdighet og sannhet enn om penger. Hva med Wikileak? De jobber iherdig men jeg tviler på at de lever på gull og grønne skoger.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

12 flere kommentarer

Deltakere