Bill Gates’ milde gaver til hvem?

17
Jordbruket i Afrika drives i stor grad av kvinnene, men er virksomheten til Bill & Melinda Gates Foundation til fordel for dem? Foto: Shutterstock

Datagründer og multimilliardær Bill Gates blir mottatt som en kongelig eller en statsleder når man kommer til Norge og bekrefter enda en gang ordene til Edvard Munch som sa: «Rikfolk stjeler fra samfunnet. Den rike som gir almisser, stjeler dobbelt. Han stjeler hjerter også.» Etter at Bill og Melinda Gates ga store deler av formuen sin til en stiftelse (de selv kontrollerer) har de skaffet seg et ry som store velgjørere. Men hvor sant er bildet?


Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i 2014. Vi har bare kontrollert og oppdatert lenkene i denne nyutgivelsen.


Verdens største veldedige stiftelse

Bill and Melinda Gates Foundation må være verdens største veldedige stiftelse med en stifteseskapital på 40 milliarder dollar. Den består stort sett av gaver fra Gates-paret og deres milliardærvenn Warren Buffet. Stiftelsen er en av verdens største bidragsytere til landbruk og passerte sommeren 2014 en totalsum på 3 milliarder dollar, eller ca. 20 milliarder kroner. Totalt har stiftelsen gitt bort gaver på i alt 30 milliarder dollar siden stiftelsen i 2000. Flesteparten av stiftelsens gaver har Afrika som mål. De sier sjøl at deres mål er å «bringe innovasjon innen helse og opplæring til folk over hele verden».

Avisa LA Times gjorde i 2007 en sånn skikkelig journalistisk jobb som man skulle ønske at mange aviser gjorde. De gikk bak den vakre fasaden til Gates-stiftelsen og fant et langt mindre flatterende bilde. (Oversikt over alle artiklene her.) I en av artiklene gikk de tett på situasjonen i Nigeria, der Gates-stiftelsen har gitt mange penger til vaksinasjoner. Det de fant var at det var ikke mangel på vaksine som var det store helseproblemet for folk i Niger-deltaet, men de giftige utslippene fra oljeselskapenes anlegg. Og så viser det seg at samtidig med at stiftelsen investerer $218 million i vaksineprogrammer, som blant annet går til Nigeria, investerer den $423 millioner i Eni, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. og Total – selskaper som er ansvarlig for mesteparten av den faklinga som dekker Niger-deltaet med forurensning.

Det samme gjentar seg i Durban, Sør-Afrika der Gates Foundation driver et helseprogram. Der lider barn av pusteproblemer på grunn av utslippene fra papirfabrikken Mondi og oljeraffineriet Sapref. Gates Foundation er en av hovedaksjonærene i de selskapene som eier disse fabrikkene med $295 millioner i BP og $35 millioner i Royal Dutch Shell som eier Sapref sammen med BP. Stiftelsen har også en eierandel på $39 millioner i Anglo American som eier Mondi-fabrikken.

Kritikere sier at Gates Foundation bruker penger for å fremme en politisk agenda i Afrika, og beskylder stiftelsen for å investere direkte i svært kontroversielle saker som genmanipulerte arter.

Profitt på helseskadelig produksjon og rovdrift

Organisasjonen GRAIN er en liten non-profit-organisasjon som sier at den jobber for å støtte småbrukere og sosiale bevegelser som kjemper for at lokalsamfunnene skal kontrollere matproduksjon som er basert på biodiversitet. De har gjennomført en større undersøkelse av investeringene til Gates Foundation, og her er noe av det de har funnet ut:

Omtrent halvparten av gavene til landbruk gikk til fire store grupperinger; CGIARs globale forskningsnettverk, internasjonale organisasjoner (Verdensbanke, FN-byråer osv.), AGRA (som er opprettet av Gates sjøl og African Agricultural Technology Foundation (AATF) med blant annet Rockefeller Foundation, USAID og Pepsico blant sine investorer. Den andre halvparten gikk til hundrevis av organisasjoner over hele verden. Blant dem gikk 80% av gavene til organisasjoner i USA og Europa, 10% til Afrika.

Investeringene til Gates Foundation
Investeringene til Gates Foundation

Gates Foundation gir til forskere og ikke til bønder, og helt spesielt gir de til forskning som legger grunnlaget for agro-business.

CGIAR er et slikt nettverk for «grønn revolusjon»-forskning. Med pengene fra Gates har nettverket fått en ny vår og nå i direkte partnerskap med frøfirmaene og produsentene av plantevernmidler.

Investerer i å smøre politikere og endre lands politikk

AGRA går direkte inn i politiske prosesser og driver fram endringer av landbrukspolitikk og reguleringsbestemmelser. I Ghana skrev AGRAs Seed Policy Action Node endringene av landets frøpolitikk. Noe liknende skjedde i Mosambik og Tanzania.

African Agricultural Technology Foundation (AATF) som langt på vei kontrolleres av Gates har fått $95 millioner til å fremme hybridmais og hybridris. De bruker også penger fra Gates til «positiv endring av folks oppfatninger» om GMO og for å drive lobbyvirksomhet for å øke bruken av GMO-produkter i Afrika. Denne påvirkninga drives særlig gjennom Open Forum on Agricultural Biotechnology.

Cola, burgere og Monsanto

Gates Foundation hevder at de jobber for å gi folk tilgang til «variert, næringsrik mat som er grunnleggende for god helse», men i praksis går svært mye av deres investeringer til fast food-industrien. Hele $3,1 millarder gikk til selskaper som Coca Cola, McDonald’s, Pepsico, Burger King, og KFC (Kentucky Fried Chicken). Stiftelsen har investert en milliard dollar i verdens største supermarkedskjede, Walmart, som er en hovedkraft i å drive bort de små jorbruksenhetene til fordel for de største.

Dermed vil jeg ikke ha påstått at det blant de 5% av gavene som faktisk går til Afrika ikke finnes en del positive eksempler som faktisk virker slik reklamen sier. Men det store bildet er et helt annet og ganske forskjellig fra det Gates gir i intervjuer.

gates invest

Og i Norge mottas Bill Gates som en kongelig

Dette viser at gavene fra Gates ikke er så milde som de gir inntrykk av. For det første har han gitt bort pengene til en stiftelse han sjøl kontrollerer, og så bruker han 95% av stiftelsens penger til formål som gir stiftelsen profitt og styrker noen av verdens kapitalistiske verstinger. Gavene bruker han i stor grad på å fremme agrobusiness, drive politisk påvirkning og legge til rette for GMO. Det han gir til virkelig eksisterende bønder blir for skillemynt å regne.

Men i Norge mottas han som en kongelig av kronprins Haakon og av statsministrene Stoltenberg og Solberg, og han på sin side er smart nok til å rose dem, slik at de blir enda lettere å bruke. – Jeg ble veldig godt kjent med Jens Stoltenberg. Han har vært fantastisk å jobbe med. Uansett hvem som styrer i Norge, ønsker vi å ha et veldig sterkt partnerskap, sier Gates.

Og så var det skattefritaket da…

De milliardene Gates gir til sin egen stiftelse er skattefrie, så da kan man begynne å diskutere om det i det hele tatt er gitt noen gave, eller om han har flyttet pengene fra en lomme til en annen.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Mari Mari says:

  Nettopp! Han og kona er av det tyvaktige og kyniske slag.

 2. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Pål Steigan under den politiske bias lupen

  Det har blitt nødvendig å konfrontere Steigan med hans eget snevre og stereotype kommunistiske perspektiv.

  Han hevder å ville formidle fakta og analyser om maktforhold i samfunnet, men bommer alt for ofte på akkurat det. Stadig oftere har jeg merket meg et ensidig og særs smalt politisk bias perspektiv. Som om alt i samfunnet handler om klassekamp, og kan defineres fullt og helt kun via det perspektivet.

  Som gul vest er jeg mest opptatt av demokratiet. Et demokrati som evner å formidle folkets mangfoldige perspektiv. Kun det kan kalles folkets demokrati, og kun det kan favne samfunnets virkelighet mht. fakta og maktfordelingen i samfunnet.

  Jeg har sett meg lei på at ytre venstre og ytre høyre skal ha definisjonsmakt på hva som er folkets store bilde av virkeligheten. Det er langt fra en virkelighet hvor det kun finnes valget mellom kapitalisme og kommunisme.

  Det er i tillegg langt flere strategier for å utvikle folkets demokrati enn via kommunismens snevre klassekamp perspektiv, hvor alle rike er fiender med skumle motiv, og at arbeidere er den eneste part med gode motiv. Det blir en strategi forankret i identitets politikk som kun er egnet til forvirring og splittelse.

  Faktum er at blant arbeidere er det minst like mange kapitalistiske egoister som lar seg styre kun av egne økonomiske vinnings hensikt motiver, som det finnes blant de rike. Slik er det nødt til å være ettersom velgerne stemmer slik at kapitalismens politiske lakeier dominerer den norske regjering og det norske Storting gjennom årtier, og det er temmelig likt i det meste av den vestlige verden.

  Venstresiden har lenge vært splittet og avsporet, og ytre venstre er medvirkende til den splittelsen, hvilket kapitalismens klasse tjener på. Følgelig blir Steigans journalistiske arbeid reaksjonært og motvirker hva han selv tror på, når perspektivet så ofte blir stereotypt og fiendebilde orientert.

  Det politiske perspektivet må være slik at man ser alle saker og hendelser fra minst tre vinkler. Uten det får man ikke noe i nærheten av det riktige bildet. Hverken av fakta eller maktforhold i samfunnet.

  Jeg har inkludert en illustrasjon som demonstrer behovet for minst tre perspektiv, og ber om at man forestiller seg ytre venstres verdensbilde som rundt, og ytre høyre verdensbildet som firkantet. Legger man til ett perspektiv til, så ser man at begge tar feil.

  Dette er ikke vanskelig, men det krever at man klarer å fjerne de partipolitiske ideologiske skylapper når man analyserer og beskriver fakta og maktforhold i samfunnet.

  Pål Steigan
  Perspektiv

 3. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Når Pål Steigan går til direkte angrep på Bill Gates, og de organisasjoner, som faktisk gjør mye viktig arbeid for verdens fattige og de underutviklede landene i verden mht. helsetjenester, tilgjengelighet av vaksiner, og beredskap mot epidemier og pandemier, så gjør Pål Steigan verdens fattige en bjørnetjeneste. Det Pål Steigan her gjør er å føre klassekamp mot verdens fattigste befolkninger.

  Pål Steigan lar seg lede av de globaliserte politiske krefters propaganda som er innrettet mot å sverte Bill Gates, WHO og FN, ved å bruke deres konspirasjons teorier. Slik som eksemplet brukt her om hvordan penger finansierer forskning på de helsetjenester og produkt som gjøres tilgjengelig for landene som betjenes av bl.a. Gavi Alliansen.

  At forskningen foregår hovedsakelig i Europa og vestlige land er fordi det er der de aktuelle kompetansesentra og forskningsinstitusjoner ligger. Det er ikke mange av dem i de områder som betjenes av Gavi Alliansen. Det er ikke noe kritikkverdig eller skjulte motiver med dette. Det er kun en nødvendig og praktisk organisatorisk bruk av nødvendige kompetanse ressurser der hvor de finnes.

  Pål Steigan burde balansert ved å vise til landene Gavi Alliansen betjener, og de resultater de har der. 990 millioner fattige har blitt gitt bedre helsetjenester, vaksiner og opplæring i prevensjon mot sykdommer som f.eks. HIV. Dødeligheten har falt betydelig i disse befolkninger, og det er beregnet at ca. 90 millioner liv har blitt spart. Samtidig som antallet barn per familie synker. Samme effekt som vi kjenner fra vesten der bedre helsetjenester, vaksine og prevensjon ble tilgjengelig.

  Lenken her under viser landene som mottar hjelp fra Gabi Alliansen. Der vil man se at det er ikke mange Europeiske eller vestlige land som mottar midler fra disse partene. Fokus er på landene som behøver dette tilbudet mest;

  Min aktelse for Pål Steigan har fått en knekk ved denne kampanje Pål Steigan nå synes å ha iverksatt mot Bill Gates. Det er et ideologisk blindspor som kommer til å svekke hele venstresiden, og især ytre venstre.

  Det synd at Pål Steigan lar seg lede til en slik sverte kampanje som dette, uten å ha annet underlag enn konspirasjons teorier. Det han må gjøre er å gå inn i det arbeidet som dem han kritiserer faktisk gjør og de resultater de kan vise til. Bill Gates reiser penger fra noen av de rikeste i verden, og fra rike land, for å hjelpe dem som har lite her i verden. Hva er så fryktelig galt med det herr Steigan?

  Uten det arbeid WHO gjør ville nasjonale regjeringer ikke agert tidligere. De ville knapt visst om hva som var på vei før mange startet å dø på norske sykehus.

  WHO har en viktig rolle i å overvåke og koordinere informasjon fra hele verden. Slik at verdens nasjoner kan varsles og holdes løpende oppdatert når epidemier og mulige pandemier oppstår.

  WHO utfører i tillegg enn viktig funksjon i arbeidet med å bygge global beredskap for å håndtere slike hendelser. Inkludert å gjøre vaksine tilgjengelig der det er behov for det. Dette er et viktig samarbeid som skjer mellom WHO, FN og andre parter.

 4. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Problemet er at i denne artikkelen er det knapt med reelle etterrettelige fakta. Det er tvert imot en lang rekke påstander, insinuasjoner og koplinger brukt for å lede leserne til å akseptere et fiendebilde bygget over en politisk konspirasjons teoretisk lest. Det er brukt kun dette ensidige politiske perspektiv, og ikke f.eks. det motsatte perspektiv som er hva Bill Gates selv sier. Det er ikke vanskelig å også ta det perspektivet i bruk. Dernest kunne det journalistiske perspektiv i større grad være brukt, som skal balansere de to sider, og sikre at hver av partene blir hørt.

 5. Kan en tilsynelatende velgjører som en stiftelse, ha et janus-ansikt,
  eller prinsippiellt utgjøre et demokratisk problem ?

  Først vil jeg si at det var gjennom stiftelser at CIA etablerte starten på EU.
  The Cultural Cold War in Western Europe, 1945-1960

  s. 46 her:
  EU i tidlig fase.

  “Declassified American government documents have shown that the ACUE received foundation money it used to help fund of both the European Movement and the European Youth Campaign. The ACUE itself received funding from the Rockefeller and Ford foundations.”
  Den amerikanske komiteen for et forent Europa

  Så kan man eksempelvis spørre om stiftelsene Rockefeller og Ford gjennom å kanalisere penger til dannelsen av EU i tidlig fase, via fronter for CIA, har bidratt til demokratiske problem.

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Nei. Ødeleggelsene Coronachan vil påføre dagens elite vil gjøre at det ikke vil være mange som vil gidde å lese om mulige konspirasjoner om at dette var noe dagens elite planla for å skaffe seg selv mere makt og rikdom.

  Dette er fra Madrid.
  madrid
  Hadde dere vist god dømmekraft ved å klare å beskrive hva som faktisk er i ferd med å skje, så ville kanskje noe at lest det, men ingen av konspiranoiagjengen har klart det.

 7. Avatar for tjatta tjatta says:

  Dette er vel det valget folk må ta

 8. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Historien tilbake til CIA og amerikansk medvirkning til EU er godt kjent. Og du finner ingen støtte for EU hos meg. Jeg har stemt NEI to ganger, og vært motstander av EØS-avtalen siden den ble til.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

9 flere kommentarer

Deltakere