Stadig stadig større deler av norsk forsvar overtas av utlendinger

5
"The Battle of Oppdal" fant sted i Oppdal kommune. Den spanske bataljon forsvarte bygda, med hjelp av soldater fra innsatsstyrke Archery, mens US Marines angrep bygden, med hjelp fra innsatsstyrke Rype. Foto: Forsvaret

Dette er en oversikt over utenlandsk militær virksomhet i Norge på grunnlag av hva som er funnet i aviser og tidsskrifter. Derfor kan den utenlandske militære aktiviteten være større enn hva som her beskrives.  

Av oberstløytnant Einar Magnus Ødegaard.

Lagring av materiell for det amerikanske marinekorps i Trøndelag

Stortinget vedtok på slutten av 1970-tallet at USA kunne få lagre materiell for en brigadestyrke av US Marine Corps i Trøndelag. Pr. 2019 lagres det etter opplysninger i aviser tungt materiell for 16000 soldater som betyr det samme som en motorisert infanteridivisjon i andre land. Styrken kan kjempe i tretti døgn uten etterforsyninger.

Det er bygd fem fjellhaller for materiell og forsyninger, tre haller for ammunisjon, en dypvannskai for de amerikanske forsyningsskipene og et teknisk verksted. Om drivstoffanlegg er intet opplyst. Hvem som har dekket anleggskostnadene er ikke oppgitt, vedlikeholdskostnadene under lagringen deles likt mellom Norge og USA som til stadighet erstatter eldre materiell med nytt.  

USA flytter materiell fra lagrene til andre land der de driver militær virksomhet.

Amerikansk personell ved Vardøradaren

Det er kjent at amerikansk personell er blitt bosatt i Vardø, og at noen av disse er i tjeneste ved det store radaranlegget der.        

300 soldater fra USMC stasjonert i Trøndelag  

I januar 2019 kom tre hundre soldater i tynne bomullsuniformer og med ørkenstøvler på beina til Værnes med kuldegrader.  Regjeringen Solberg hadde invitert styrken til å drive trening i Trøndelag i tre måneder, for at den skal bli erstattet av en ny gruppe USMC. Regjeringen kaller dette for ‘rotasjon’ en latterlig bortforklaring av fast stasjonering.  

400 soldater fra USMC stasjonert i Indre Troms

Overraskende kunne et tidsskrift for norske soldatveteraner opplyse at våren 2019 hadde fire hundre soldater fra USMC rykket inn i kaserner i Setermoen leir i Bardu, i Indre Troms. De skal slik som styrken i Trøndelag oppholde seg der i tre måneder for umiddelbart etter å bli erstattet av en ny kontingent.    

1000 soldater fra det britiske marinekorps ‘North of the Arctic Circle

I 2019 inngikk norske og britiske myndigheter en tiårig avtale om at hvert år skal ett tusen soldater fra det britiske marinekorps RM drive vintertrening nord for polarsirkelen. Opplysninger om øvingsområder og tid er ikke oppgitt. Det virker som om avtalen er uten faste holdepunkter, noe som er typisk britisk. 

Ny leir for 1000 utenlandske soldater i Målselv kommune

I januar 2020 ble en nybygd leir for utenlandske soldater åpnet på Maukstadmoen iMåselv. Tilstede var de hollandske og norske forsvarsministre. Det må bety at hollandske styrker skal øve der. Ytterligere informasjon om dette er ikke kjent. Heller ikke er det opplyst om andre lands avdelinger skal forlegges der. 

Britisk helikopteravdeling øver vinterstider på Bardufoss

I mange år har briter vinterstid drevet flyging med flere typer helikoptre fra Bardufoss Flystasjon i Målselv. Alt tyder på at virksomheten skal fortsette.

F-35, med amerikansk personell på Ørland og Evenes Flystasjoner

Etter hvert er det lekket ut at på grunn av det store hemmeligholdet av F-35 som Norge kjøper, skal det stasjoneres omkring to hundre amerikanske tjenestemenn på Ørland Flystasjon for på ivareta de særskilte sikkerhetsbehov som F-35 krever av amerikanerne. På Evenes Flystasjon skal det til en hver tid stå fire F-35 for avskjæringsoppdrag. Hvor mange amerikanere som skal stasjoneres der på grunn av sikkerhet er ikke kjent.

Amerikansk personell i P-8 under tokt over havet

Som for F-35 og sikkerheten, er det omsider blitt kjent at det ombord på de nye maritime rekognoseringsflyene P-8 befinner seg en eller flere sensorer som ene og alene betjenes av amerikansk personell. Selv om amerikanerne naturlig nok må bli en del av mannskapet på flyet, vil nordmenn ikke få adgang til den amerikanske enklaven der. Hva de hemmelige amerikanske sensorene oppfatter av informasjon skal heller ikke bli kjent for norske myndigheter, fordi de innsamlede data skal sendes direkte til USA. 

Hvor stor den amerikanske personellstyrken blir der P-8 skal stasjoneres er ukjent.

4 bunkere for F-22 på Rygge Flystasjon

USA har planlagt å bygge fire fulltreffsikre bunkere for F-22 på Rygge Flystasjon. Det som ikke opplyses er at ved midlertidig stasjonering av fly må det følge med en ledelse og teknisk personell som har tilgang på reservedeler. Slik må stasjoneringen av fire F-22 føre med seg betydelig militær virksomhet i tillegg til flyene.

NATO-styrker øver i Finnmark

Vinterøvelsen 2020 som kalles ‘Cold Respons’ skal foregå i Finnmark og Troms med to tusen deltakende soldater dra flere land. Forsvaret har opplyst at i Finnmark skal britiske landstridskrefter delta sammen med norsk avdelinger. Fly som angriper bakkemål skal bli et vesentlig øvingsmoment. Hva som ikke er opplyst er hvilke nasjonaliteter angrepsflyene skal ha. I hvilke områder flyangrepene skal forgå er ikke opplyst.

Amerikanske fly på Jan Mayen

En amerikansk rekognoseringsgruppe har vært på Jan Mayen for å se om flyplassen der er tjenlig i overvåkingen av de nordlige atlantiske havområder. Det norske luftforsvaret mangler transportkapasitet på grunn av oppdraget i Mali, som bevirker at et amerikansk fly må foreta en rutinemessig forsyningstransport til det norske personellet som er stasjonert på øya.

Etterretningstjenestens fremste ‘samarbeidende tjeneste’

Med absolutt sannsynlighet opererer representanter for CIA i tett samarbeid med den norske etterretningstjenesten i Norge. En indikasjon på det er at under et søk etter en russisk U-båt ble funnet meldt fra Andøya til USA uten at det operative hovedkvarter på Reitan samtidig var blitt varslet.

Som reaksjon på den utenlandske militære virksomheten i Norge har Russland varslet tester med raketter i et havområde utenfor Helgeland i tiden 5. – 7. februar.  Som kommentar fra norsk side har etterretningssjef Morten Haga Lunde uttalt at russerne er misfornøyde med norsk NATO-medlemskap.  

Vi vet at alle militære sjefer bare kan uttale forsvarsdepartementets mening. Haga Lundes ord er løgn og politisk propaganda, fordi Russland og tidligere Sovjetsamveldet godtar norsk NATO-medlemskap. Forutsetningen er at baseerklæringen av 1949 overholdes, og at utenlandsk militær virksomhet i Norge holdes på det lavmål som i den kalde krigens tid. 

Den utenlandske militære virksomheten i Norge som er kommet i regjeringen Solbergs tid er et typisk eksempel på militær salamitaktikk: Etabler først et fotfeste, og øk virksomheten der litt ad gangen slik at ingen vil legge merke til forandringen. Dette er åpenbart den grunnleggende årsak til at Russland bruker en militær øvelse for å signalere til regjeringen Solberg sin misnøye om norsk forsvarspolitikk.

Den utløsende årsak til rakettprøvene er at utenlandske styrker både på land og i luften skal drive øvelser i Russlands nærområde Finnmark.  Det er et stort brudd på tidligere tradisjoner da regelen var at i Finnmark skal bare norske avdelinger øve.

Det vil ikke overraske om russerne under øvelse ‘Cold Respons’ i Finnmark vil sende sterkere politiske signaler i form av andre militære øvelser.  

Oberstløytnant Einar Magnus Ødegaard

Denne artikkelen ble først publisert av Derimot.no

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for tjatta tjatta says:

  Ikke bare forsvaret (mot oss selv?)

 2. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Det er viktig å sørge for at soldatene som skal holde kontrollen på deg, ikke føler mer tilknytning til deg, enn de gjør til karakterer i video-spill. Derfor sendes nordmenn ut og vi får roterende amerikanere i stdete.

 3. Skal arktiske strøk bli et nytt Midtøsten i kampen for kontroll over de rike naturressursene og sjøveier, blir Norge med Jan Mayen og Svalbard militært strategisk meget viktige for USA. Da kan en regne med at USA vil ha militærbaser på Svalbard og Jan Mayen med tilhørende sikkerhetssoner. Svalbardtraktaten kan brytes under press fra USA. Den norske fiskeflåten må kanskje ha tillatelse fra USA for å fiske i Norges egne fiskerisoner rundt øyene.

  Kan en tenke seg et scenario med amerikanske militærbaser på Jan Mayen og Svalbard, som høyre og AP regjeringer høyst sannsynlig vil gi tillatelse til, kan det også bli en kolossal oppbygging og utvidelser av eksisterende amerikanske militærbaser på fastlands-Norge, spesielt i Nord-Norge.

  Skjer dette, har AP og Solberg regjeringene med sikkerhet sørget for at Norge blir slagmark i en eventuell storkrig i Arktis, for amerikanske baser i Norge vil bli mål for russiske gjengjeldelsesangrep.

 4. Avatar for Slangen Slangen says:

  Norge er militært okkupert av USA. Norge er ikkje eit fritt land.
  NATO står for krig, ikkje fred. Russland ønsker å vere i fred.

  Dei fattige amerikanske soldatane som okkuperer landet skal aldri forsvare Norge, men vere rakettmål den dagen USA angrip Russland.

  I fattige USA tener halvparten under 18000 dollar i året og evnar ikkje å framskaffe 400 dollar for ei uforutsett utgift.

  Militæret er gjennomkorrupt og udugeleg og mest opptatt av å selge elendige våpen til ukunnige og puslete vasallregimer som Norge og Saudi-Arabia.

 5. Northern Light: Det er galt å gjøre bare AP og Solberg-regjeringen ansvarlig for Norge som slagmark i storkrigen mot Russland.
  Det som har vært normen på “venstresida” de siste årene,har vært å markedsføre synspunkter fra Nato-tanken NUPI og Nato-offiserer. Ett tema i Klassekampen har vært: kan vi stole på USA når Norge blir angrepet fra Russland? heh!
  Med rette da spurte Hans Ebbing 27 juni 2019: “Hvor er fredsbevegelsen og antiimperialistene i SV og Rødt?”
  Det eneste tema som Klassekampen/venstresida har hatt noen pasjon for er Kurdistanprosjektet - “den viktigste krafta for fred og demokrati i Nord-Syria.”(Mari Eifring 9 oktober 2019)
  fakta viser heller til at Kurdistan-prosjektet fra 2014 har vært det aller viktigste Nato-satsingsprosjekt kanskje overhodet. Alle Nato-stater har vært tilstede og utdannet hele 45 000 kurdiske Peshmergastyrker. (kurdistan24.net/en)
  USA bygger ytterligere tre baser i Kurdistan,en ved Halabja bare få mil fra Irangrensa.
  Meningen med dette er ikke vanskelig å forstå: den påkostede Peshmergahæren skal brukes både i krigen mot Iran, og oppdelingen av Irak og Syria. Nato-generalene bruker ikke milliarder av Euro og dollar for “fred og demokrati”.
  Og dette med Kurdistan er den eneste saken Klassekampen har kjørt som en slags anti-imperialistisk flaggsak mens avisa står åpen for all kritikk av Syria og Iran som visselig befinner seg i krig mot Vesten. USA okkuperer oljekildene i Syria.
  Ødegaard leverer dokumentasjon som bare bekrefter det mange av oss har påpekt over ti år: Norge skal være et sentralt oppmarsjområde i krigen mot Russland.
  faktisk kan denne krigen bryte ut i aller nærmeste framtid for Nato-øvelsen “defender 2020” i polen-Baltikum er så omfattende at den ligner på et angrep i seg selv. Og legg merke til det: verken SV eller Rødt protesterer mot norsk deltagelse.
  Den tredje verdenskrig er nå på trappene. Bortsett fra bruk av taktiske atomvåpen av typen W76-2 vil vi igjen få mye Biologisk krigføring med virus spredning. Den tredje verdenskrig vil ikke bli som den andre verdenskrig.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere