Triste nyheter for Indre Oslofjord i ny rapport:

9
Noe er råttent i norsk fiskeripolitikk. Illustrasjon: horti peter Shutterstock

Av Elin Leer-Salvesen og Are Dammann.

Siste nummer av den årlige rapporten Contaminants in Coastal Waters of Norway, ble nylig lagt ut. Der kan vi bl.a. lese følgende:

Nivåene av kvikksølv i torskefilet er fortsatt over grenseverdiene for det barn, gravide og ammende har godt av.

Indre Oslofjord har i tillegg landets høyeste verdier for:
– PCB i torskelever.
– PBDE i torskelever
– HBCD i torskelever
– Siloksaner, D5 og D6 i torskelever
– Dekloraner i torskelever
– PCB7 i blåskjell
– PAH i blåskjell
– Antracen i blåskjell
– Fluoranten i blåskjell
– Benzo (a) antracen i blåskjell
Det er økende nivåer av PFAS og SCCP i torskelever og bly i blåskjell.

Elin Leer-Salvesen og Are Dammann.

Et underlig paradoks:

Mens Miljødirektoratet, Oslo Havn, NIVA og NGI gang på gang har dokumentert at sjøbunnoppryddingen var vellykket, dokumenterer rapportene at tilstanden i fjorden er verre enn noen gang: Torsken er nesten utryddet og fisk og sjødyr er fulle av miljøgifter.

Det eneste de ovennevnte er helt sikre på er at det høye miljøgiftinnholdet overhodet ikke kan ha noe å gjøre med at Oslo Havn KF gjennom flere år fikk tillatelse til å grave opp slam med høye konsentrasjoner av miljøgifter, bl.a. 2000 kg. kvikksølv med gravemaskin også i Akerselvas utløp.

Det var visst heller ikke noe problem at de 3km. lenger inn i fjorden spylte slammet i lekterne med store mengder vann og pumpet slamsuppa med trykk ned mot sjøbunnen ved Malmøykalven, på tross av at tillatelsen sa at det verken måtte tilsettes vann eller brukes trykk av hensyn til spredningsfaren. De brød seg rett og slett ikke om at tillatelsen ble brutt!

De brød seg heller ikke om advarslene fra professor i marinbiologi Stein Kaartvedt som hadde permanent ekkolodd stående på nedføringsenheten. Han sendte bekymringsmelding til Miljødirektoratet om to svært alvorlige brudd på forutsetningene. Begge var så alvorlige at det burde få alle varsellamper til å blinke rødt for alle som er bekymret for miljøgifter i fisken og fjorden og ikke minst for et Miljødirektorat som har som jobb å passe på miljøet og at vi ikke får for mye miljøgifter i oss.

For det første viste ekkoloddet at det «kokte med fisk» i deponiet. Dette var stikk i strid med en viktig forutsetning for at tillatelsen ble gitt: Det skulle være et oksygenfritt område uten liv som kan ta opp miljøgifter.

Det andre som ekkoloddet viste var at en stor slamsky steg 30-40 meter opp ved hver eneste nedføring og dro av gårde med strømmen. Dette var også stikk i strid med det som var beskrevet i Konsekvensutredningen, der det stod at slammet maksimalt ville stige 2 meter opp over sjøbunnen.

Professor Stein Kaartvedt syntes altså det han så på ekkoloddet var så alarmerende at han sendte bekymringsmelding. Hvordan reagerte så Miljødirektoratet på brevet fra Kaartvedt? De la det i skuffen! Da Kaartvedt søkte Miljødirektoratet om midler til å analysere miljøgiftinnholdet i fisk han hadde fanget i deponiet, fikk han avslag.

Miljødirektoratet brød seg heller ikke om at tildekkingen av deponiet foregikk helt i strid med forutsetningene. Slammet med miljøgifter (det som ikke var tatt av strømmen) skulle ligge i ro i ett år for at det skulle kunne synke sammen (pakke seg) til en fastere masse. Det var fordi man var redd de svært bløte massene kunne virvles opp om de umiddelbart ble truffet av tildekkingsmasser.

Dette ga Miljødirektoratet også blaffen i: Straks etter at siste lass var pumpet ned begynte man å «bombe» deponiet med lektere fulle av sand. Sanden som i henhold til tillatelsen skulle «strøs fint over slammet», ble tømt rett ned på noen få sekunder.

Det var visst også helt uproblematisk å tillate Kystverket å sprenge nesten 30 grunner fra Drøbak til Oslo havn med inntil 4 tonns ladninger, selv om Konsekvensutredningen viste at det var store konsentrasjoner av miljøgifter på mange av grunnene og at ladninger på bare 80 kilo kunne få ødeleggende effekt for fisk og sjødyr. Sprengningene ble av samme grunn som slamfjerningen i havna, primært utført for å kunne få inn flere og større cruiseskip til Oslo havn.

De enorme sprengladningene ble avfyrt midt i torskens gytetid tross sterke advarsler fra Havforskningsinstituttet som sa at dette kunne ha svært skadelige virkninger for en kritisk truet torskebestand.

I dag er torsken nesten utryddet, og både fisk og sjødyr inneholder helseskadelige nivåer av miljøgifter.

Det er nesten utrolig at det er våre miljøvernmyndigheter som har gitt tillatelse til, og for en stor del vært pådriver for, denne miljøkriminaliteten. På denne måten har de vist for alle og enhver at de er mer opptatt av å beskytte næringsvirksomhet og cruisetrafikk enn å beskytte naturen.


Hvis du vil støtte den uavhengige og kritiske journalistikken til steigan.no, kan du sende oss et bidrag på Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Trygve Trygve says:

  Det er nesten som om man kan mistenke at samtlige statlige departementer er kuppet av utenlandske etteretningsorganisasjoner eller noe…

 2. Avatar for aford aford says:

  Se torsken, se torsken, det var en ekte norsk én, osv, men nå er den snart utryddet. F**n, for kølsvarte. Cod-ocide.

 3. Tidligere pleide jeg å fiske hele sommerhalvåret langs med Oslofjorden fra land, det var nesten lettere å vinne 7 rette i lotto enn å få tilgang til en fin fiskeplass, nordmenn og utlendinger sto overalt, men de siste årene har jeg ikke fått så mye som et napp engang, fiskeplassene som før var fulle av folk fra tidlig om morgen til lang på kveld er tomme.

  Alt livet i Oslofjorden er utryddet og det med Miljøverndirektoratet og MDGs velsignelse, nå er det samme i ferd med å skje på land med vindmøllene.

  De grønne kommer ikke til å gi seg før de har utryddet alt det grønne i landet vårt, men hva gjør vel det når vi kan se Wallenberg-familien og Kardashian og Kims rompe på TV 24/7 . :slight_smile:

  Vi trenger ikke fisk i havet for det har dem nok av i butikken, samme med kjøtt, legg ned landbruket, det trenger vi ikke, mer enn nok kjøtt, brød og melk i butikken.

 4. Avatar for talfhild talfhild says:

  Dette har du jo helt rett i, bra innspill! Jeg kjøper også all min mat i butikken. De fleste store landbruksområder kunne nok hatt større nytte som f.eks vindmølleparker.

 5. Avatar for Olav Olav says:

  Helt unødvendig. Det holder i massevis at partiene ledes av psykopater og og ondsinnede narcissister. Og noe “kupp” er heller ikke nødvendig. Et massivt flertall av befolkningen støtter opp om dem nettopp fordi de ønsker at naturen skal utplyndres, forgiftes og generelt ødelegges på vegne av “næringslivet”. Det store flertallet av befolkningen har ganske enkelt et destruktivt, giftig forhold til naturen. Så det er logisk nok at partiene representerer dem på en tilsvarende måte uten å måtte “kuppe” noe som helst.

 6. Avatar for Appi Appi says:

  Dette kommer vel av at mange av de folkene som blir utdannet i dag/i går nettopp ender opp med å jobbe med dette. skolen er kuppet for lenge siden og de som tror de gjør noe nytte er jo ofte de mest hjernevaskede av oss. Gå inn på vindenergi.no og ta en titt på KIDZA som jobber der og fortell meg når og hvilken utdanning disse har fått. Om du lurer på hvor pensum kommer fra så er det en artikkel lengre opp på forsiden av steigan vedr. WEF, og du kan være ganske sikker på at disse har hatt hendene i utdanningsdepartementet i mange ti år. se for deg alle fest talene og all “Teambilding” disse har vært med på for å bli så sykt kort i nøtta. NPM (New public management) har tatt full kontroll i dette firmaet og champagnen ligger klar på kjøla,

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det går an å fokusere på den positive siden, som at de har stillt seg laglig til for hugg.

  Om vi ser på kommentarene her, så virker de ikke å forstå at gammel forurensning som blir rotet opp i vannmassene, vil synke igjen, selv den opprørte gamle forurensningen dreper fisken er periode.

  Når jeg leste om hvordan det bare var å ha edelkreps i en dam, for å forhindre at den bukket under for krepsepesten, ble jeg mildt sagt irritert, da det virker som at miljøvernere var mer opptatt av å bruke krepsedøden som brekkstang, enn å redde den.

 8. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Alle som har vært borti vann, vet at en kan ikke “rydde” i det, uten å virvle opp alt slam som er i området. Tipper det er årsaken. Bedre å la det ligge i ro, separert fra torsk og blåskjell.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere