Norsk krigføring i Afghanistan er basert på løgn

14
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holder minnestale i Mazar-E-Sharif. Foto: Forsvaret
Terje Alnes

Av Terje Alnes.

Avsløringene om at USA har løyet om krigen i Afghanistan i 18 år slår tilbake på våre egne regjeringer. Norge har bidratt til krigen fra starten og bløffet om både motiv og resultater. Nå må vi hente soldatene hjem!

Forrige ukes avsløringer i Washington Post må være rystende lesning for de som har tillit til USA. Amerikanerne er rett og slett blitt foret med løgner om Afghanistankrigen i alle år. Det har vi også blitt, som amerikanernes allierte. Men skiftende norske regjeringer har et selvstendig ansvar, de har bidratt til å føre det norske folk bak lyset ved å skjule de egentlige motivene for norsk krigsdeltakelse. Nå må vi kreve at norske soldater hentes hjem snarest. Det skal være ca. 60 norske spesialsoldater i landet fremdeles.

Les: Afghanistan-papira bekreftar at USAs lengste krig er ei løgn

Kjell Magne Bondevik, Jens Stoltenberg og Erna Solberg har alle stilt seg bak amerikanernes versjon og solgt krigen inn nærmest som et nasjonsbyggingsprosjekt. Vi har fått høre at Norge bidrar til utvikling av det afghanske demokratiet, gir barn mulighet for skolegang og fremmer rettigheter for undertrykte kvinner. Vi blir fortalt at våre militære bidrar til «stabilisering» i Afghanistan. Dette er rett og slett ikke sant. Det eneste vårt militære nærvær har resultert i er å forlenge krigen og dermed øke lidelsene til det afghanske folket. Denne krigen kan aldri vinnes militært, en fredsavtale er eneste løsning.

I krig mot sannheten

Det som kalles «Afghanistan Papers» ble første gang omtalt i artikkelen «At War With the Truth» som sto på trykk i Washington Post 9. desember. «Afghanistanpapirene» er et sett med interne dokumenter fra «Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction» (SIGAR), innhentet av Washington Post gjennom en rettslig kamp som varte i tre år.

Papirene, over 2000 sider som aldri har vært ment for offentligheten, er basert på intervjuer med mer enn 400 personer. Soldater, diplomater, generaler og hjelpearbeidere i USAs operasjoner i Afghanistan er intervjuet, det er også afghanere ansatt i statsadministrasjonen.  Det er rystende lesning.

«Vi manglet helt en fundamental forståelse av Afghanistan – vi visste ikke hva vi gjorde».
– General Douglas Lute, «tsar» for Afghanistan i Det Hvite Hus

Nesten helt fra starten visste amerikanske tjenestemenn at det ikke var mulig å vinne krigen i Afghanistan og løy gjentatte ganger for publikum om dette og om andre viktige fakta. En general uttalte at amerikanske tjenestemenn var blottet for en grunnleggende forståelse av Afghanistan og at de ikke hadde peiling på hva som foregikk. Kort tid etter invasjonen i 2001 mistet amerikanerne målsettingen for krigen av syne. Det var ikke klart om USA var forpliktet til nasjonsbygging, beseire terrorister eller gi bistand. Dette førte til et uklart militært landskap der amerikanske tropper i kamp ofte ikke kunne skille venn fra fiende.

Les: Dokumentert: USA svindlet med statistikk om Afghanistan for å villede publikum

Papirene avslører at som en del av det mislykkede nasjonsbyggingsforsøket oversvømte USA landet med langt mer økonomisk hjelp enn det kunne absorbere, noe som førte til massekorrupsjon. USA klarte ikke å etablere et effektiv demokratisk styresett i Afghanistan, president Hamid Karzais regjering skal i 2006 ha utviklet seg til et «selvorganisert kleptokrati». Forsøk på å bygge opp en uavhengig afghansk hær var på samme måte skjebnesvangert. Militære tjenestemenn anklaget afghansk befal for tyveri og klaget over de uakseptable tapstallene, med 60.000 drepte afghanske soldater allerede i løpet av de første årene.

Dokumentene avslører at til tross for en høy grad av fiasko og forvirring, fantes det «eksplisitt og vedvarende arbeid … for å bevisst villede offentligheten» på høyeste regjeringsnivå. Forsvarsdepartementet under Donald Rumsfeld begynte å fremme en optimistisk fortelling i 2006 og «siden har amerikanske generaler nesten alltid forkynt at krigen går godt, uansett realitetene på slagmarken.»

Papirene viser at amerikanske tjenestemenn konsekvent feiltolket statistikk, inkludert tapstall, slik at den passet til fremstillingen av vedvarende amerikansk fremgang og suksess. Tjenestemenn klarte til og med å sette økte fiendtlige angrep i et positivt lys, og hevdet at de var tegn på at «Taliban begynner å bli desperat.»

All feilinformasjonen kan oppsummeres i et sitat fra en av strategene som sa at «tjenestemenn i feltet har brukt en overdreven mengde ressurser på å publisere fargekodede diagrammer som fremstilte positive resultater.»

En total fiasko

Sannheten om Afghanistankrigen er at den er en total fiasko og absolutt ikke et fredsprosjekt, slik noen vil innbille oss. Forholdene blir bare verre. Afghanistan er i dag verdens farligste krigssone, farligere enn både Syria og Jemen.

Minst 631 barn er drept og 1.830 er såret i løpet av de ni første månedene av 2019. I følge UNICEF er dette en økning på 11 prosent i forhold til 2018. Minst 6.500 barn er drept og 15.000 såret i løpet av de ti siste årene. Halvparten av Afghanistans barn går ikke på skole, langt mer enn halvparten av afghanske jenter får ingen utdanning. Minst 150.000 mennesker er drept i krigen, 40.000 av dem sivile. Minst 3,5 millioner afghanere har flyktet fra landet.

Til tross for at USA alene har sprøytet inn 1.220 milliarder kroner på ulike nasjonsbyggingsprosjekter – et større beløp enn hele Marshall-hjelpen til Europa etter 2. verdenskrig – er Taliban tilbake for fullt og kontrollerer nå halve landet. Alle pengene har gjort Afghanistan til et gjennomkorrupt samfunn. Etter at Norge har brukt 20 milliarder kroner i landet er det heller ikke lett å finne spor etter den norske innsatsen.

Så hvorfor fortsetter krigen? Hvorfor er det ikke et unisont krav i Norge om å hente soldatene hjem?

Lojaliteten til USA overstyrer alt

Sannheten om Norges krigføring i Afghanistan kom på bordet allerede i 2016, i form av en NOU med tittelen «En god alliert». Et offentlig utvalg ledet av Bjørn Tore Godal hadde sett på Norges bidrag i Afghanistan fra 2001 og frem til 2014.

Godal-utvalget fant ut at norske myndigheter har tre hovedmål for «engasjementet» i Afghanistan. Det første og viktigste er alliansedimensjonen; å støtte USA og bidra til å sikre NATOs relevans. Norge har vært en god alliert og har i stor grad oppnådd dette målet. Det andre målet er å bidra til internasjonal terrorbekjempelse, ved å hindre at Afghanistan igjen blir et arnested for terror. Dette målet er bare delvis nådd, ifølge Godal-utvalget. Det tredje hovedmålet er å bidra til å bygge en stabil og demokratisk afghansk stat gjennom langsiktig bistand og fredsdiplomati. Dette målet er definitivt ikke nådd.
Glem pratet om menneskerettigheter, likestilling og utdanning for barn; dette er realpolitikk. Godal-utvalget fordømmer rett og slett bruken av humanitær retorikk for å forklare Norges tilstedeværelse i Afghanistan.

Vårt «bidrag» er derfor av en rent egoistisk karakter; for å vise oss frem for USA som en alliert de kan stole på stiller opp når amerikanerne ber oss om det. I neste omgang skal USA stille opp for oss den dagen vi blir angrepet.

Kilder:

«En krig bygd på løgn», dagbladet.no 15.12.19, «Afghanistan Papers» vekker oppsikt: Mener USA har ført verden bak lyset i Afghanistan», aftenposten.no 17.12.19, «The Afghanistan Papers, Part 1: At War With the Truth», RealClearPublicAffairs.com 17.12.19, «Hver eneste dag blir ni barn drept eller såret i Afghanistan», Bergens Tidende 18.12.19, «En god alliert – Norge i Afghanistan 2001-2014», NOU 2016:8

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Terje Alnes.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Banner-Steigan-1024x546.png
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Mitt-innlegg-7-1024x1024.png
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Comrad Comrad says:

  Vi kan ikke fortsette å leke verdenspoliti, som redder nødstedte jomfruer i fremmede land, og det er på tide å legge fra seg eventyrboka. Hvis vi skal sikre all verdens folk undervisning, moderne helsevesen, vestlig rettspleie, likestilling osv. så vil det bety slutten for enhvet urfolk som finnes. Da vil imperialistene vil ha nådd sitt endelige mål og kun hva som er produktivt - for dem - vil ha verdi.

 2. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Holdningen at Norge skal oppføre seg slik -> verdenspoliti (du mente vel vi ikke skal være slik)
  Å sikre hele verden mat, helsestell og sikkerhet er greitt for meg. Det blir NWO. Michael Shellenberger forteller at når han var i Central Amerika lærte han at indianerne ønsket å flytte til byene for å unnslippe landbylivet.
  NWO får vi uansett.
  Tilbudet til kvinner på landsbygda i Kenya var
  -Teplantasjer til $2 per dag (det er korporasjoner som eier jorda der)
  -Hore til $3-4 per dag

  Kinesiske verktøy vil revolusjonere livet til indianerne også. I første omgang tilbys de Coca Cola og kjeks.
  Den store forskjellen jeg har merket siden barndom er at dengang var det kniv, øks og håndsag som verktøy. Nå er det borremaskin, motorsag, elektrisk høvel, elektrisk slipemaskin osv. En helt annen verden for hjemmesnekring av bolig. Produktiviteten 5-10 dobles.

 3. Dersom vi vil tilby undervisning og helsevesen til alle folk i verda, er statlege helse- og undervisningstiltak einaste vegen å gå. Og det beste dømet på at slikt fungerer, er Cuba. Der har dei ordna dette på eiga hand. Betre det enn å tvinge det på folk gjennom “humanitær intervensjon”.

 4. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Jeg er litt skeptisk til at mest mulige leger er løsningen
  Dødsrate
  Kuba: 8.9 (som Sverige)
  Ecuador: 5.1 (der er folkemedisin vanlig)
  Gaza: 3.0

  Vi skjønner alle sammen av legekontorene at folk er kronisk syke i Norge
  " The epidemic of chronic disease … "
  Vår medisin er i krise.

 5. Norge i Afghanistan har kun opphav fra den enorme løgnen vi ble foret med 9/11-2001.

  USA sin konstitusjon ble satt i alarmberedskap 9/11-2001 og det militær industrielle komplekset har nå kontroll – over konstitusjonen. The war on terror (neverending war), er satt opp slik at USA kan med sitt millitær industrielle kompleks, når som helst angripe – inntre i andre land og skylde på terrorister (ofte trent og finansiert av CIA/m.fl). Hele planeten er under konstant terror fra denne alarmberedskapen til USA som igjen gjør akkurat hva de vil, mot hvem de vil, med helt grunnløse påskudd for andres ulovligehet i fortid.

  Ingen har hittil foretatt en fullstendig “full forensic investigation” i restene på bakken etter «destruksjonen» av bygningene, slik det alltid skal gjøres ved steder hvor det er begått kriminelle handlinger. Områder skal sperres av og det skal graves i - undersøke alle objekter og ting man finner på krimstedet. I New York gjorde man motsatt; man ryddet unna det man kunne på rekordtid og snipp, snapp snute, ingen særlige beviser igjen.

  Professor Dr Judy Wood er den første som faktisk har foretatt en"full forensic investigation", og deretter saksøkt de selskapene som gav NIST og deretter 9/11 Commision falske rapporter om hva som faktisk hendte med alle 7 bygningene i WTC komplekset. Dette ble anmeldt som en Qui-Tam case (Whistleblower case). http://www.drjudywood.com/wp/court-case-qui-tam/

  Dr Judy Wood saksøkte de selskapene som var sterkest medskyldige i underslag (produksjon av bevisste falske rapporter som strider med masse naturlover og andre funn).

  Her er noen av selskapene, ta en grundig titt på hva de bedriver innen directed energy technology feltet (også så vidt omtalt på Steigan.no tidligere).

  https://www.ara.com/ https://saic.com/ http://www.boeing.com/defense/missile-defense/directed-energy/

  Den teknologien de legger frem «offisielt» er veldig gammel og de har kommet mye lengre siden safen til Nikola Tesla på Hotel New Yorker ble åpnet og innholdet konfiskert av det militære i 1943.

  Han advart oss at teknologien han forsket på ikke måtte komme i gale hender, da ville det bli farlig for menneskene på jorden. Dette har nok skjedd (Dr Wood viser mye av teknologien som ble benyttet i sin bok).

  Et annet interessant selskap som nå har fått navnet www.vizrt.com – før het det Peak Broadcast System AS. De har en meget interessant fortid innen sitt fagområde (som faktisk også inkluderer lasere Directed energy technology), nemlig hologrammer. www.vizrt.com har siden 1990 årene laget meget virkelighetstro hologrammer for Pentagon. De ble brukt i Irak og Afghanistan, samt i Pakistan. De lagde falske jagerfly hologrammer som faktisk styrkene på bakken skjøt etter (hologrammer i live bevegelse). Denne teknologien er de verdensledende på og 16 dager etter 9/11 laget de en oppvisning i Afghanistan som ble meget virkelighetstro den også. I dag er denne teknologien kommet ekstremt mye lengre. Merk dere AFGHANISTAN!! Norsk foretak med norske ledere!

  Vizrt har hovedkontor i Bergen og som du ofte er inne på Steigan, en del selskaper er eiet av noen som har ønske om å kontroller andre nå for tiden. Hvem visste om hva de gjorde i 2000 -2001 ?

  Utklipp fra kunngjøringer her:

  Litt om hva som faktisk skjedde med bygningene (tårnene) i New York:

  They were mostly turned to dust in free fall speed and did not make a thud when they hit the ground. Dette siste konkrete Dr Wood nevner er av stor betydning for hele bevisfremleggingen i hennes bok. Noen få stikkord:

  Beviser;

  Stål omgjort til støv UTEN termisk kjernespaltning (Hydrogenbombe).

  Det manglet ufattelige mengder materie etter at støvet hadde lagt seg / og eller blåst bort.

  Jordens magnetfelt endret seg under disse «eksplosjonene» 9/11-2001. Prøv å få til det med bare å sende noen forvokste Aluminiums Colabokser med vinger inn i noen bygninger!!

  Orkanen Erin som hadde retning rett mot New York ble «dysset ned» av alle fjernsynsstasjoner om morgenen 9/11. Hadde denne blitt omtalt, ville man måttet evakuere lower Manhattan og «avlyst» 9/11!

  Tesla / Hurricane magnetometer correlation. En orkan fungerer omtrent som en stor Tesla spole og lager ekstreme magnetfelt.

  Nedrivningen av de 7 bygningene lagde kun overflate skjelvs målt på 4 seismografiske målestasjoner. Hadde det vært en vanlig gravitasjons drevet kollaps ville det bli registrert jordskjelv av helt annen styrke og «The bathtub» hadde blitt skadet – Lower Manhattan og subways had been flooded.

  WTC Complex ble laget i et badekar ute i Hudson elven.

  Det var ingen sterk varem under «nedrivingen» av tårnene. Vitner som ble nedstøvet ble ikke skadet, ei heller papir eller frukt / grønnsaker liggende utendørs åpen foran butikker. De fikk et «snø lag» med støv oppå seg og var like hele. Hadde nedrivingen vært grunnet eksplosiver, hydrogenbomber eller annen termisk påvirkning, ja da ville massene ha vært ekstremt varme.

  Toasted Cars. 1400 biler, brannbiler og andre kjøretøy ble rapportert som toasted. Toasted betyr ikke knust/klemt, men delsmeltet og merkelig påvirket av annen energi. Selv om bilene stod parkert langt unna tårnene og kun ble truffet av støvskyene fra tårnene!

  Store og omfattende strømbrudd på Manhattan i kort tid FØR WTC 2 ble «omgjort til støv»

  Kjemiske reaksjoner under der hvor bygningene stod inntil 7 år etter «hendelsen»

  Magnetometer readings from 6 stations in Alaska recorded abrupt shifts in the earths magnetic field as each of the major destructive events unfolded at the WTC on 9/11 WHY? (måleresultatene er rapportert og bevist I boken).

  Biler ble snudd opp/ned i store avstander vekk fra bygningene (Hutchison / Tesla effect).

  Mer skade ble gjort på the bathtub ved manuell forsiktig nedriving av den 6 etasjer høye restene av WTC 4 i tiden etter 9/11. Mer skade menes mer enn skadene som oppstod da 2 stk 110 etasjer høye bygninger ble gjort om til støv (1,2 millioner tonn bygningsmasse, 9,6 sekunders nedrivingstid).

  WTC 1 & 2 gikk i bakken without a thud, uten et stort «dunk / drønn». Masse kameraopptak og i tillegg Seismografiske målinger på Manhattan bekrefter dette.

  Av 3000 toaletter i WTC 1& 2, ikke ett eneste ble funnet, ei heller ble det funnet noen rester av disse toalettene.

  Kun ett av 47000 arkivskap i stål ble funnet. Det tilhørte en butikk i the WTC mall i første underetasje under bakkenivå.

  Toglinjer, tunneler og mesteparten av undergrunns togene på kjellernivåene under WTC hadde kun lettere skader?

  Sylindriske hull ble kuttet inn vertikalt (ovenfra) i bygning 4, 5 og 6. Det var også observert og dokumentert sylindriske hull i Liberty Street. Hull med en diameter på inntil 6 meter.

  Scott Packs (portable oksygen tanker for brannmannskapene), eksploderte uten grunn i stort omfang. Hele brannbiler som stod parkert nær WTC komplekset eksploderte uten noen som helst grunn?

  Hele Lower Manhattan var dekket av et tykt lag med finkornet støv og kontor papir fra tårnene. Disse papirene hadde brent hadde det varme involvert i destruksjonen av tårnene.

  «Kollapsen» av tårnene forårsaket nesten ingen skade på nærliggende bygninger. Det var stort sett kun WTC 1-7 som fikk særlige skader. Tårnene WTC 1& 2 var 400 meter høye (110 etasjer).

  Tårnene mistet «form» underveis i «fallet» Stålbjelker blir synlig formløse og til slutt omgjort fullstendig til støv, i løpet av få sekunder i fritt fall.

  Tårnene ble omgjort til støv i en hastighet raskere enn fritt fall. Tårnene ble innvendig fullstendig omgjort til støv. Kun den ytre fasaden ble igjen på bakken i all hovedak.

  Destruksjonen skjedde ovenfra og nedover. En «mininuke under bygningene» blir bare av dette faktum alene, helt latterlig påstand.

  Undergrunns kjøpesenteret (the WTC Mall) overlevde destruksjonen nesten helt. Kun noen deler av taket i enkelte områder falt ned på butikkene.

  Bygningsrestene (the rubble pile) gjelspeilet kun en 10-20 % av tårnenes bygningsmasse.

  Og masse, masse andre beviser som Dr Wood beskriver i sin bok på over 500 sider.

  Jeg har kontaktet begge de mest «politisk alternative» kanalene i Norge.

  The Herland Report med Hanne Nabintu Hærland har fått ett eksemplar av Dr Judy Wood sin bok

  www.wheredidthetowersgo.com

  Jeg har flere bøker og kjører gjerne ut til Mot Dag AS (steigan.no) sine lokaler og avleverer ett eksemplar personlig. Dette er viktigere enn alt vi påføres av kognitiv dissonans, lik klimabløffen om at CO2 er farlig (gudemolekylet som alt liv på jorden er avhengig av). Boken til Dr Wood er fri for «konspirasjonsteorier, klimabløff uttalelser og annet. Hun er kun opptatt av følgende:

  Hva skjedde? Hvordan skjedde det – hun stopper der og sier det rett ut. Hvis bare 10% av menneskene på jorden visste hva som skjedde 9/11-2001 og at vi har tilgang til fri og ren energi, da ville hele jorden ha mulighet til å bli et bedre sted, WE CAN DO CHANGE.

  En annen interessant video om temaet 9/11 finner dere på Wolf clan media sine sider-

  De går veldig igjennom mye mer om fly som ikke hadde registrerte takeoff, og annet som direkte berører saken. God filmaften: https://twitter.com/WolfClanMedia/media

  https://www.youtube.com/watch?v=kHuKVObSAb0
 6. Ten years of deception . . . .

 7. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  I have written steigan.no is full of anti-semites

 8. ‘‘Anti semite’’ - Sorry to burst your bubble: that card has expired, long ago . . . . :smirk:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

5 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

14 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.