Green New Deal er bare det nye varemerket for milliardærenes prosjekt

4
Skjermdump fra intervju.

«Green New Deal» blir solgt inn som veien framover for planeten og for menneskeheten. Men om en ser bak de flotte formuleringene, hva går dette egentlig ut på og hva innebærer dette for hver og en av oss?

Kari Jaquesson fra steigan.no intervjuet sjefredaktør Pål Steigan om dette 14. desember 2019 og intervjuet ble streamet på direkten. Det kan sees her:

Intervjuet er en oppfølging av og kommentar til denne artikkelen:

Milliardærenes masterplan – The Green New Deal

Les også: Milliardærenes fire skrekkscenarier

Intervjuet var også et eksperiment for steigan.no, og det falt så heldig ut at vi tar sikte på å følge opp med nye intervjuer på direkten. Statistikken til Facebook sier at det nådde 17.276 personer innen klokka 5.00 dagen etter, og det må vi si oss fornøyd med.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Banner-Steigan-1024x546.png
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Mitt-innlegg-7-1024x1024.png
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Vi lærer at opposisjonen mot milliardærene [deep state i mine termer] er gule vester og fagforeninger.
  TRUMP nevnes ikke. Heller ikke nevnes US Army, Putin eller etterretning som NSA (de som oppdaget det pedofile nettverket). Den kommende “krigen” vil formodentlig bli generalsstreiker og gateprotester mot alle “Macron’ene”.
  Steigan ser det ikke som noen løsning at deep state og deres Liberalere i USA blir sultet til døde? Lenin ville ha promotert det siste.

  Historisk er det å eksterminere motstanderen a la Syria løsningen
  “Why Did The Reds Defeat The Whites In the Russian Civil War of 1917-1922?”
  0:00-2:00

  Det mønsteret er blitt gjentatt i Central-Amerika, Chile +++
  I det øyeblikket deep state kollapser i USA, vil modellen for å ta ned deep state spre seg til Europa, liksom kommunismens fall spredte seg til hele Øst-Europa

 2. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Hvordan latterliggjøre deep state og nutty NRK
  Hannity: Ratings and polls tank for impeachment

  Som vi skjønner her går Sen. Lindsey Graham [nå mer radikal en Rødt] inn for å dra inn FBI ansatte for en summarisk rettergang og fengsel [Lindsey Graham har tidligere snakket om de juridiske betingelsene for å henrette politikere (som Obama / Hillary) i USA]
  Graham sends warning to FBI officials responsible for FISA abuse
  Idag er Lindsey Graham et uoffisielt talerør for Trump -> les han uttrykker hva Trump planlegger.
  En brakseier for Trump 2020, med påfølgende Antifa i gatene, vil gi Trump like frie hender som Boris Johnson har idag. Trump kan “nazifisere” USA til det ugjenkjennelig for oss.

  For ett år siden planla Trump en økonomisk union mellom USA og UK (nå går det i oppfyllelse). Trump planlegger også å ta ned NATO.

 3. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Dette var en god start på noe det bør gjøres mer av, selv om det til tider ble litt heseblesende og springende.

  Jeg synes ikke man skal være redd for å bruke begrepet fascisme om WEF Masterplan. Kall det gjerne ny-fascisme for å bryte med de historiske eksemplene, fordi meningsinnholdet er noe endret nå i forhold til den gang. Poenget er at politikk, bank/finans og den multi-nasjonale storindustri har dannet en allianse som vi etterhvert har fått kartlagt ganske detaljert. Det er ingen konspirasjonsteori, og vi behøver ikke en gang kalle det en konspirasjon. Det er rett og slett en allianse mellom pengemakt, industri makt og politisk makt. Pengemakten og industri makten representerer private eiere, og et forbausende lite antall personer. Den politiske makten representerer regjeringssjefer og toppene i de ledende/største partiene. Heller ikke de er egentlig så mange.

  Hvordan motstand skal organiseres er en nøkkel, og der blir den tradisjonelle klassekampen helt utilstrekkelig. Det tror jeg endog Pål Steigan er enig i. Vi behøver å få med bredden i folket, og da må vi bli fri fra splittende parti-rivalisering. De gule vester ble nevnt, og jeg hører til dem, og er godt kjent med gule vesters visjon og strategi for å samle bredden i folket. Det er ved å være en anti-partisan og anti-voldelig bevegelse, som på nasjonalt nivå er nasjonal-patrioter, men som samtidig viser solidaritet med gule vester i andre land. Derfor dukker det opp gule vester i de fleste land.

  Fascisme kan ikke bekjempes med våpen, dødelig vold og krig. Det vokser bare fascismen på. Vi har kjempet flere verdenskriger for å bli kvitt fascismen, men den ble i realiteten bare sterkere og det føler vi på i samtiden. Det er demokratiet som er folkets beste våpen mot fascismen, såfremt folket klarer å samle seg om å stemme fascismens politiske lakeier ut av kommuner, fylker og Stortinget - for Norge sin del - og tilsvarende i andre land. Det er en mye enklere oppgave, enn å først stemme på politikere, og bygge opp partier til å bli store nok til å overta makten. Det har vi rett og slett ikke tid til, og det er ikke nødvendig. Vi vet hvilke partier fascismens politiske lakeier i Norge holder til i. Det er EU/EØS tilhengernes partier. Så lenge gule vester vet det, behøver de ikke stemme på de partiene, og heller velge å stemme på partiene som er i EU/EØS opposisjon.

  Får vi fjernet fascismens politiske lakeier fra styre og stell, så rakner det for fascismen. De er avhengig av den alliansen for å lykkes. Dette behøver vi bare demokratiet for å gjøre, og enda har vi såpass igjen av det i Norge til at det kan vi lykkes med for Norges del.

  Dernest må det legges en strategi for neste steg, fordi enhver nasjon behøver en administrasjon som kan tjene folkets primærbehov og mere til i den grad det er økonomi til det. Det vi må sikre oss er et nytt system for å nominere de beste kvinner og menn fra folket, uten at de vi får å velge mellom allerede er nominert via partier, og således allerede er forhånds-nominert av fascismens politiske lakeier. Gule vester har allerede en plan og strategi for hvordan det kan gjøres.

  De partiene som per idag ligger nærmest å samarbeide med for gule vester er Sp, SV og Rødt. Ingen av dem er helt som de burde være, men de er i EU/EØS opposisjon, og det er nok for å oppnå første del av planen. Det å fri oss fra EU/EØS avtalens politiske binding til fascismens maktsenter. Britene er nå på vei ut, og det må også nordmenn snarest mulig. Dette forutsetter at Sp, SV og Rødt klarer å opptre non-partisant, og legge bort den interne splittende parti-rivaliseringen. Fordi ingen av disse partiene kan klare denne oppgaven alene. Men de kan klare det om de samarbeider, og blir enig om en regjerings-plattform som ikke inkluderer Ap og/eller Høyre, eller noen av deres øvrige EU/EØS politiske støttehjul.

  Fascismen er imidlertid ikke den eneste sak som må bekjempes, fordi miljø- og klima utfordringen er reell. Og den er en konsekvens av en teknologi og økonomi som alt for lenge har vært avhengig av fossilt brennstoff og råvarer. Fascismens lakeier vet meget godt at deres økonomi er fossil, og den vil ikke vare evig. Reservene er i ferd med å ta slutt. Slik at når de snakker om en Green New Deal, så mener de alvor. De vet at en omstilling av både økonomi og teknologi er tvingende nødvendig i løpet av kommende tiår. Men deres plan går selvsagt ut på å monopolisere den, slik de har gjort med den fossile økonomien.

  Gule vester er av den grunn også grønne. Fordi omstillingen fra fossilt til grønne alternativ innebærer muligheten til å bryte de store monopolistenes hegemoni. De beste grønne teknologiske alternativ er løsninger som folket kan realisere i ethvert lokalsamfunn, distribuert og ikke sentralisert. Derfor er det så viktig å få slutt på stor-skala industrialiserte vindparker og tilhørende distribusjons-nettverk (ref. f.eks. NorthConnect). Monopoliseringen av vindkraften, og andre alternative grønne løsninger er allerede igang, og det må vi få slutt på. Energien er ett av folkets primærbehov, og den må eies og forvaltes av fellesskapet. Den må ikke enda en gang monopoliseres og kontrolleres av fascismens allianse.

  Av den grunn er det ønskelig at også de grønne (MDG) klarer å samarbeide og finne en felles plattform med Sp, SV og Rødt. Man må bare tenke nytt, progressivt og non-partisant. Jeg tror at de store linjene i denne kampen kan samle alle røde og grønne, og en god del av både gule og blå. Fordi det er to store utfordringer som nå konvergerer, og det skjer i og med behovet for å omstille både den fossile økonomien, og den fossile teknologien.

 4. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Jeg er enig med det som kommer før dette.
  I VK2 hadde vi deep state på den vestlige siden, deep state på den østlige siden, og deep state i midten. Deep state vant, og nazistene ble integrert i USA, og også i Tyskland, nå som “amerikanere”.
  Fascistene begikk folkemord på tyskerne (millioner, derav 1+ mill på tyske krigsfanger). Russerne ble utsatt for et folkemord mange ganger det igjen -> 20% av befolkningen. Og det allerede før nazistene hadde noe bombefly de kunne bruke mot Moskva. De bare døde av en eller annen grunn.
  Fascistene ble aldri stilt for noen Nuremberg-domstol. Verden ble fascistisk

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere