Tulsi Gabbard: – Trump stjeler olje som tilhører folket i Syria

0
Tulsi Gabbard besøkte Syria våren 2017. Dette bildet er fra Damaskus.

I et intervju med Fox News sier den demokratiske presidentkandidaten Tulsi Gabbard fra Hawaii at Donald Trumps beslutning om å bruke USAs tropper til å kontrollere Syria oljekilder betyr å «stjele olje som tilhører folket i Syria.» Hun tilføyde:

«Det syriske folket blir fratatt en av sine viktigste ressurser og energi som de trenger for å overleve og begynne å bygge et nytt liv.»

Gabbard har foreslått en resolusjon for Representantenes hus som, dersom den blir vedtatt, vil pålegge presidenten å trekke tilbake alle USAs styrker fra Syria. Teksten sier eksplisitt at:

«Kongressen har ikke erklært krig og har ikke autorisert bruk av USAs militære styrker i noen form for aktivitet som går ut på å sikre, vokte, eie, profitere på eller utvikle oljefeltene i det nordlige Syria. Alle disse handlingene er ukonstitusjonelle.»

Resolusonsforslaget sier også at Trumps plan om å forbli i Syria for «sikre oljen» er uten forankring i Kongressen. Teksten sier:

«Olje, naturressurser og land i Syria tilhører det syriske folket, ikke USA.»

Midtøsten-eksperten Joshua Landis sier i et intervju at USAs okkupasjon av oljefeltene i Syria ikke handler om IS i det hele tatt. Det handler om å skade Syrias regjering og å sikre USA et verktøy for å beholde innflytelse i Syria.

Video fra Rumelan-feltet i det nordøstlige hjørnet av Syria viser at også YPG-soldater deltar i dette ulovlige ranet:

Denne soldaten bærer YPGs merke godt synlig.

Denne skjermdumpen er fra denne videoen:

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDen daglige manipulasjonen
Neste artikkelKrymping av det lovlige diskusjonsvinduet