Krymping av det lovlige diskusjonsvinduet

101
Illustrasjon: Shutterstock

«Den smarte måten å holde folk passive og lydige på er å innstramme kraftig spekteret av akseptable meninger, men tillate en livlig debatt innenfor dette spekteret – og til og med oppmuntre til mer kritiske og avvikende meninger der. Det gir folk et inntrykk av at det finnes fri tenkning, mes systemets oppfatninger hele tida forsterkes av de stramme grensene som er satt for debatten.» Dette skrev Noam Chomsky i boka The Common Good i 1998.

Wikipedia. Overton-vinduet. Hydrargyrum. CC BY-SA 2.0

Dette tillatte vinduet for den offentlige debatten er også kalt Overton-vinduet. Dette er oppkalt etter vitenskapsmannen Joseph P. Overton, som beskrev det «vinuet av meninger» som en politiker kan tillate seg å ha for å kunne beholde sine politiske posisjoner.

Caitlin Johnstone har tatt fatt i dette begrepet og skriver om hvor fort dette vinduet krymper i artikkelen The Incredible Shrinking Overton Window.

De plutokrat-eide narrativkontrollørene i den politiske / medieklassen jobber kontinuerlig med å krympe Overton-vinduet, spekteret av debatt som anses som sosialt akseptabelt. De gjør dette ved å snevre inn flere og flere debatter når det gjelder hvordan det oligarkiske imperiet skal opprettholdes og støttes, og styrer dem vekk fra diskusjoner om hvorvidt dette imperiet i det hele tatt skal få lov til å eksistere.

De får folk til å diskutere om det skal være noen moderate endringer eller ingen meningsfulle endringer i det hele tatt, snarere enn de massive, enorme endringene vi alle vet må gjøres i hele systemet.

De får folk til å diskutere om de skal velge en kjeltring i en rød hatt eller en kjeltring i en blå hatt, i stedet for om de skal tvinges til å velge kjeltringer eller ikke.

De får folk til å diskutere brudd på lovene om offentlige hemmeligheter, ikke om regjeringen har noen rett til å holde på disse hemmelighetene overfor borgerne i utgangspunktet.

De får folk til å diskutere hvordan internettsensur skal foregå og hvem som skal sensureres, i stedet for om det skal være noen sensur på internett i det hele tatt.

Og Johnstone har rett, og det gjelder ikke bare i USA. Vi ser det i praktisk talt alle saker, både hvordan de store mediene styrer utenom de store sakene og fremmer bagatellene, og vi ser det i hvordan portvokterne disiplinerer almuen gjennom å piske og stemple enhver som våger å trå utenfor de godkjente narrativene.

Det gjelder EØS, det gjelder vindkraft, det gjelder Syria, Libya, Ukraina, 11. september, innvandring, NATO, USA-baser i Norge, Pride, kjønnsskifte for barn – og naturligvis gjelder det medienes rolle. Så lenge du ikke utfordrer de fortellingene som maktapparatet trenger, kan du få spalteplass eller delta i TV-debatter. Utfordrer du disse grensene er du enten usynlig, eller du blir varg i veum, lyst fredløs.

Alle de store mediene deltar i krympinga av Overton-vinduet – uten unntak. Og de som jobber i disse mediene vet at dersom de ikke deltar i dette spillet, er det de sjøl som snart er utenfor Overton-vinduet – uten jobb.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Mari Mari says:

  Derfor vi trenger forum som denne Pål

 2. Frå ein fb-kommentar eg nyleg skreiv: “Orda “hat” og “konspirasjonsteori” har utvikla seg til å vera markørar for ein type definering av motargument ein ikkje vil ha - reine hersketeknikkar, brukt av dei som sit med makt og påverknadskraft. Desse orda markerer ein ny type totalitær-tenkning, og skadar ytringsrommet. Det å møte ein rein faktapåstand (av naturvitskapleg art, til dømes) med at “dette er hatretorikk”, er eit døme på denne måten å kverke motargumenta på. Orda er tømde for innhald og har endt opp som reine makt-ord.”

 3. Avatar for aford aford says:

  Det er derfor vi trenger at denne Pål plasserer penga der kjeften sitter, som amerikanerne sier, og lar runeulv slippe til på forumet selv om han er rasist eller whatever.

 4. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Slik som dette:

  Bakgrunnen for at PST gikk til pågripelse, var frykt for at amerikaneren kan påvirke andre til å utøve vold.

  De har tydeligvis ikke særlig høye tanker om sine landsmenn.

 5. Avatar for aford aford says:

  Her kommer et sitat fra en av dagens artikler, Sannhetsministeriet.no av Øyvind Andresen:

  Jeg vil påstå at også jakten på petimetersannhet forvrenger perspektivene og fornuften. Faktisk er så besatt av sitt eget kall at man har blitt enøyd, innskrenket og belærende. For Faktisk er verden enkel og uten gråsoner, menneskene er små og trenger rettledning. Hele tiden.

  Her kan vi i grunnen bare bytte ut “Faktisk” med “PST og den politisk korrekte offentlighet”, og “petimetersannhet” med “høyreekstreme” (og her kan det godt leses inn doble anførselstegn), og utsagnet forblir like gyldig.

 6. Avatar for tjatta tjatta says:

  Skriv at du syntes Tommy Robinson burde bli statsminister fordi han er en stor tenker. Da blir du slettet i løpet av 5 minutter

 7. Dette gjør at offentlige personer kun kan uttale seg om temaer innenfor kun meget snevre rammer for å være politisk korrekt. Tenk om ski-esset ***** ******* skulle si: “Nå må det bli slutt på ikke-integrerbar innvandring fra MENA-land, vi må få hit innvandrere fra Thailand, Filippinene, Øst-Asia, India og Nord-Amerikanere med europeisk opprinnelse som integreres”.

  Da hadde hun nok blitt straffet ved hun blir kalt rasist selvfølgelig, og anti-rasist organisasjoner hadde arrangert protester på idrettsarenaer hvor hun hadde deltatt, og sponsorer vill ha blitt skremt fra å bruke henne som reklamesøyle. Hun hadde blitt introdusert som “kontroversiell” av nyhetsankere og talkshow-verter, og etterhvert blitt en ikke-person i media.

  Etter idretts-karrieren hadde det blitt et liv utenfor media, og dermed utenfor alle engasjement. Dette gjelder ikke bare idretts-kjendiser, men også alle som lever i symbiose med media som feks såkalte tv-personligheter. De får store presseoppslag i ukepressen, og ukepressen får store opplag til gjengjeld.

  Det gjelder ikke bare de som underholder med idrettslige prestasjoner, men også forfattere, musikere, entertainere, skuespillere, komikere og alle offentlige personer. De må snart ligge på båre for å ha en gyldig unnskyldning for å ikke delta i en Pride-parade.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

93 flere kommentarer

Deltakere