Russland kommer EU i forkjøpet – innfører oljebørs i euro

4
Foto: Shutterstock

Russland har i praksis innført en oljebørs der det handles i euro, skriver Øystein Noreng i Teknisk Ukeblad. Dete kan få stor internasjonal betydning, ikke bare for Russland og EU, men for det globale oljemarkedet også. Noreng skriver:

«EU har i sin energiplan et mål om å kjøpe energi i euro, men lite gjøres for å følge opp i praksis. Nesten all import av energi til EU betales i dollar (unntaket er norsk gass som faktureres og betales i euro). Paradoksalt må EU anskaffe dollar for å kjøpe olje og gass fra tredjeland, også fra leverandører som er i politisk strid med USA, som for eksempel Russland.

Ordningen er av stor betydning for dollarens stilling som verdensvaluta, USAs mulighet til å kjøre vedvarende underskudd på statsbudsjettet og for USAs politiske makt i verden. Anslagsvis tilsvarte i 2017 EUs dollarkjøp av energi halvparten av USAs betalingsunderskudd.
Ved å betale energiimporten i euro fremfor dollar har EU et potensielt maktmiddel overfor USA, som det nøler med å bruke. Nå kommer imidlertid Russland EU i forkjøpet. Rosneft har erklært at alle salgskontrakter for råolje og raffinerte produkter vil bruke euro, ikke lenger dollar.

Tiltaket er et ledd i en russisk plan for avdollarisering. Landet har allerede kvittet seg meg amerikanske statsobligasjoner. En foranledning er at Rosneft er oppført på en amerikansk liste over potensielle sanksjoner, som straff for at selskapet bidrar til avsetning av olje fra Venezuela.»

Dermed er det altså opprettet en oljebørs i euro, uten at EU har vært på banen. Dette vil svekke dollarens hegemoni i internasjonal oljehandel, i tillegg til oljebørsen i Shanghai som handler i yuan. Dette vil naturligvis også få betydning for Norge, uten at norske politikere synes å være klar over det.

Når Rosneft har kuttet ut pljehandel i dollar og gått over til euro, skyldes det sanksjonene fra USA. Det sa selskapets toppleder Igor Sechinet møte i Verona i oktober 2019.

Igjen ser vi altså at det er USAs egen politikk som driver deres motstandere til å treffe tiltak som på lang sikt svekker USA.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Det er spekulasjoner om hvorfor USA produserer shell oil - uten at det gir noen fortjeneste -> vedlikeholde petrodollar?
  En dag kollapser hele korthuset.
  Trump må for all del holde økonomien oppe til valget er over. I det vinduet er USA farlig.

 2. Avatar for SHO SHO says:

  EU virker veldig handlingslammet når det er Russland og ikke EU som tar intiativet til å selge gass og olje til EU i euro. I en slik fremtidig situasjon kan både gass fra Russland og Norge bli kjøpt i euro. Hva sier så USA til dette, vil USA kreve at gass fra Norge nå isteden blir solgt i dollar? (Samtidig med at EU kanskje presser på for at olje fra Norge heller skal bli solgt i euro fremfor i dollar).

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Alle veit at et rovdyr som er skadet, er mye farligere enn et friskt et.

 4. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  De vet hva som har skjedd med andre, som har prøvd seg. Forskjellen er at dagens amerikanske ledelse er altfor opptatt med interne konflikter, til å kunne gjøre noe effektivt.
  Jeg er nå helt sikker på at hele energi-knappheten er kunstig, og at måten å holde den begrenset på har vært gjennom dollar-tilknyningen - like mye som omvendt.


  Å knytte dollaren til olja, var en geni-strek, som også førte til at den amerikanske befolkningen tilsynelatende fikk det bedre, uten at det egentlig er tilfelle- en må bedrive mye “hedonistisk” regning, for å skape den illusjonen.
  Så kom åtti-tallet, og da ble det plutselig mer enn nok av stoffet, for prisen falt, slik at Sovjet gikk kjonkurs.
  Da måtte de stramme inn igjen, og vi fikk tildelt det endelige kortet.
  “Det er mulig det er nok energi, men det er ikke plass til avfallet fra det!”

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere