President Assad: – Syria hadde ingen rolle i aksjonen mot al-Baghdadi

0
Bashar al-Assad i intervju med Al Masdar News. Foto: AMN

I sin erklæring om aksjonen for å drepe IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi takket Donald Trump både Russland og Syria for samarbeidet som gjorde dette mulig. Tidligere har det russiske forsvarsdepartementet sagt at de ikke kjente til dette. I et intervju med nyhetskanalen al Masdar News, sier Syrias president Bashar al-Assad det samme for Syrias vedkommende.

Trump: – Vi tok al-Baghdadi ved hjelp av Russland

Journalisten spør Assad om Syria virkelig tok del i denne aksjonen, og Assad svarer:

Absolutt ikke, vi hørte om dette bare gjennom media. Kanskje grunnen til å inkludere et antall land som deltakere i denne operasjonen er å gi den troverdighet, slik at disse landene ikke vil føle seg flaue, og har ønsket å være at de er en del av en «flott» operasjon, slik amerikanerne har prøvd å skildre det. Og på denne måten får de kreditert bekjempelse av terrorisme. Vi trenger ikke slik kreditt. Det er vi som kjemper mot terrorisme. Vi har ingen relasjoner til og har ikke hatt noen kontakt med noen amerikanske institusjoner.

Enda viktigere er at vi egentlig ikke vet om operasjonen faktisk skjedde eller ikke. Ingen fly ble påvist på radarskjermer. Hvorfor ble ikke levningene av Baghdadi vist? Dette er det samme scenariet som ble fulgt med Bin Laden. Når det kommer til å bruke forskjellige påskudd for ikke å vise levningene, så la oss huske hvordan president Saddam Hussain ble tatt til fange og hvordan hele operasjonen ble vist fra A til Å; de viste bilder og videoklipp etter at de fanget ham. Det samme skjedde da de drepte sønnene hans flere måneder senere; de viste likene. Så, hvorfor skjulte de alt om Bin Laden-operasjonen og nå også Baghdadi-operasjonen? Dette er en del av triksene som amerikanerne har spilt. Det er grunnen til at vi ikke skal tro alt de sier med mindre de kommer med bevis. Amerikanske politikere er faktisk skyldige til de er bevist uskyldige, ikke omvendt.

Al Masdar News: Hr. President, hvis Baghdadi faktisk er blitt drept, betyr det det slutten på organisasjonen hans, eller er det som vanlig at det kommer nye ledere og nye organisasjoner som blir forberedt for øyeblikket når kortene til deres forgjenger har blitt utbrent?

President Assad: For det første representerer Baghdadi ISIS, og ISIS representerer en type doktrine, som er den ekstremistiske Wahhabi-doktrinen. Denne typen tanker er mer enn to århundrer gammel. Så lenge denne tanken er i live og ikke er trukket tilbake, betyr dette at Baghdadis død, eller til og med døden til ISIS som helhet, ikke vil ha noen innvirkning på denne ekstremistiske tenkemåten.

Når det gjelder Baghdadi som individ, er det velkjent at han var i amerikanske fengsler i Irak, og at de slapp ham ut for å spille denne rollen. Så han er noen som kan erstattes når som helst. Ble han virkelig drept? Ble han drept, men på en annen måte, på en helt annen måte? Ble han kidnappet? Ble han gjemt? Eller ble han fjernet og gitt en ansiktsløftning? Bare Gud vet. Amerikansk politikk er ikke forskjellig fra Hollywood; den er avhengig av fantasien. Ikke engang science fiction, bare ren fantasi. Så du kan ta amerikansk politikk og se den i Hollywood, ellers kan du ta med Hollywood og se den gjennom amerikansk politikk.

Jeg tror at hele saken med denne operasjonen er et triks. Baghdadi vil bli gjenskapt under et annet navn, et annet individ, eller ISIS i sin helhet kan reproduseres etter behov under et annet navn, men med samme tanke og samme formål. Regissøren for hele scenariet er den samme, amerikanerne.

Assad har opplagt rett i at det er mye som lukter råtten fisk i tilknytning til aksjonen mot al-Baghdadi. At Donald Trump sier at den skjedde på en bestemt måte er ikke noe avgjørende bevis for noe som helst. Trump juger rutinemessig, så han og hans folk kan godt ha diktet opp mye av dette. Men det er interessant at verken Russland eller Syra vil kjennes ved det som er sagt om deres rolle. Og sant nok: om Baghdadi er drept eller ei: han var bare et redskap. Washington bytter redskaper når det passer dem. Baghdadi har utspilt sin rolle, på tide å bli kvitt ham og finne en annen. Amerikansk politikk er som en evigvarende såpeopera. Man skriver en karakter ut av serien og skriver inn en annen. Tilskuerne godtar det hver gang.

Intervjuet med Assad inneholder også en del andre punkter av interesse, slik som hans vurdering av forholdet til kurderne i Syria. Vi kommer tilbake til dette.

Forrige artikkelBerlinmurens fall blev vänsterns ras
Neste artikkelEkslusivt intervju med Syrias president Dr. Bashar al-Assad