«Fred, frihet og alt gratis»: Jeg skal bare ha, etter mine regler

11
Illustrasjon: Shutterstock

Fra Politikus.

Spørsmålet om straff for å ha brudd vilkåra for å motta offentlige stønader, har ført til en flodbølge av indignasjon på vegne av dem som ikke aksepterte eller brøy seg om vilkåra for de ytelsene de fikk. De — som 1,6 promille av dem nær 150 000 som i 2016 fikk arbeidsavklaringspenger — som brøyt vilkåra framstilles som forfulgte stakkarer som helt uskyldig er utsatt for et tilfeldig statlig økonomisk overgrep.  

Klassekampen holder seg med en skribent som heter Janniche Brustad. Lørdag 9. november skreiv hun, etter først å ha sagt at en sak har minst to sider, så har den, når hun får skrivi seg seg varm, likevel bare en side.  

Hvorfor klarte 98 prosent å følge vilkåra?

Det er mange hundre tusen som hvert år mottar midlertidige stønader fra den trehoda etaten NAV (pensjon, arbeidsløysestønad og sosialhjelp), enten stønad etter folketrygdloven, stønad for arbeidsledighet og sosialhjelp. Alle mottar de stønader på visse vilkår. Hva har alle disse hundretusener som har fått stønad og forholdt seg til vilkåra gjort galt? Er de bare idioter? Eller: Hvorfor kunne ikke de ytterst få klare å følge de vilkåra som alle de andre klarte? De kan da vel lese de og, og hvorfor kunne de ikke søkt om unntak fra vilkåra? For Brustad i Klassekampen blir stønadsmottakerne stilt overfor et valg mellom pest og kolera. Det er et litt annet refreng i den samme sangen som representantene for narkotikamisbrukerne stadig framfører: Ethvert overdosedødsfall er statens skyld: For den enkelte handler ikke som et sjølstendig vesen, men som en automat etter statlige vedtak. 

Historiker Finn Olstad har lagt ut følgende på sin Facebook-side:

«Når jeg leser så øyet blir stort og vått om NAV-skandalen, må jeg tenke på hva Thorbjørn Berntsen skriver i Klar tale. På Aker hadde de nemlig i rørleggerverkstedet i 1950-årene en hjelpekasse ved sykdom. Men det var et par mann som var mye sykmeldt, og det mest mistenkelige var at de nærmest jobbet på skift. Så klubben besluttet å spionere. Og ja, det viste seg at de hadde annen jobb mens de trakk penger både fra hjelpekassa og kretssykekassa. Den gangen var det ingen nåde. Klubben sørget for at begge fikk sparken. «Tanken var helt grei og i samsvar med den måten folks forhold til solidaritetsbegrepet var. Man aksepterte ikke at enkelte gjennom å misbruke de sosiale hjelpeordningene skulle hindre en forbedring av ytelsene til beste for alle som av en eller annen reell grunn ble sjukmeldte

Ny norsk «verdi»: Alt skal statsfinansieres, og vi får et velstående politisk sjikt

Nå er det andre tider. Mottoet som de skal ha hatt i Sovjet: «Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke få brød», er nå utenkelig. Nå skal det være en statlig oppgave å finansiere alle gode formål, og alt fra tenketanker til andre påvirkningsorganisasjoner skal betales av staten. I tillegg har vi fått oljepenga som kan brukes til å betale alle disse gode formåla. Det har spredd seg en aksept for at alle påståtte gode formål skal betales av fellesskapet, det har nærmest blitt en «norsk verdi». Sånn utvikles også et stort lydig høyt statsfinanisert politisk sjikt i symbiose med våre medier, også de statsfinansierte. Denne holdninga smitter over på alle, også dem som som trenger offentlig stønad for å overleve uten arbeid.

Når alt er gratis, blir det ingenting

Det blir en forutsetning det som Gatas parlament i 2004 sang om: Fred, frihet og alt gratis. I tillegg er det klarere hva dette betyr: Å få alt gratis så mye en vil — etter egne regler tilpassa sin egen posisjon. Det er det som mediene og de fleste politikerne nå hyller, er jo nettopp at både skal de få offentlige ytelser, og de skal sjøl kunne følge de reglene de vil, frikopla fra de forutsatte vilkåra. Dette er jo anarki i praksis. I et sånt samfunn blir det verken politisk støtte for velferdsordninger, eller noen produksjon som kan skaffe overskudd til velferdsytelser.

«Sakens kjerne heter EØS»

Det hadde kanskje ikke vært så ensidig omtale av dem som brøyt vilkåra, om ikke dette skjer for å tildekke det som Norges politiske elite anser som en søyle i «den eneste mulige politikken»; EØS-avtalen. At det er EU og dets nidkjære underorgan ESA som styrer i Norge, ikke norske folkevalgte politikere. For flertallet av norske politikere ønsker både vilkår for ytelsene og at norske skattebetaleres ytelser skal gå til nordmenn, ikke til andre europeere som er innom på kortvarige besøk for å ta med seg gode norske ytelser i andre EU-land. Som Raymond Johansen, og regjeringa i juni i år. Ikke bare er det omtalt på dette nettstedet i to innlegg, men også tidligere leder i Nei til EU, Henning Olaussen, som i Klassekampen 13. november skreiv at «Nav-skandalen er politisk — og sakens kjerne heter EØS: En klargjørende sak.» Olaussen skriver i denne artikkelen: «EØS-tilhengerne i det politiske Norge bør gjøre avbikt og tilstå».

EØS som kjernen i denne saka, ikke Senterpartiets sak

Interessant nok er Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum ikke opptatt av EØS-avtalens betydning for denne saka. Han er ute etter regjeringskritikk i stedet med ønske om sak i Stortingets kontrollkomite, sammen med Rødt. Kanskje Senterpartiet tenker at det er for utfordrende å bringe EØS inn i debatten, når det nå ligger an til en fellesregjering mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet?

Les også: NAV, EØS og klassejuss – hva handler det om?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Det er mulig at de fremstår som forfulgte stakkarer. Men det blekner i sammenlikning med de plagene som rammer de som ser på, virker det som. Er det “syden” som vekker harmen, tro? For det er i hverfall ikke økonomisk innsikt.

 2. Avatar for Dias Dias says:

  Jeg leste artikkkelen ett par ganger for å se om jeg kunne trekke ut noe som helt interessant. Jeg lyktes ikke.

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Dreier denne saken seg om (bevisst) feiltolkning av EØS-regler (og da av EØS-regler for trygd som den poltiske eliten misliker). Eller dreier saken seg om noe mer fundamentalt, slik som menneskerettigheter hvor også de som mottar ytelser fra NAV skal ha reisefrihet på lik linje med alle andre borgere? NAV-skandalen dreier seg ikke om at personer har jukset til seg mer penger enn hva de har krav på, saken dreier seg om at mottakere av visse trygder/beløp har reist til et annet sted i en lenger periode (feks på ferie) og da til et sted som ligger utenfor Norges grenser.

  Vi lever i en tid med fri flyt hvor det er helt akseptert at folk kjøper seg ferieleiligheter i utlandet, hvor man gifter seg med en ektefelle fra et annet land, hvor barna studerer i utlandet, hvor man har venner som bor i andre land etc. Kanskje har man bestilt en ferietur til Spania sammen med familien, og så blir man syk og får sykepenger fra NAV og da har man plutselig ikke lenger lov til å reise på den ferietur som allerede har blitt bestilt og betalt.

  Straffereaksjonene har vært veldig strenge. Kan man virkelig sette syke og fattige mennesker i fengsel og/eller ruinere dem økonomisk fordi at de reist til utlandet? Man snakker om å skatte etter evne, kanskje man også bør innføre et prinsipp om å straffe etter evne.

 4. Avatar for Dias Dias says:

  Jeg ser på “NAV skandalen” som er avledningmanøver slik at ingen skal se den virkelige skandalen, som er et politisk styrt rettsapparat. Norge har gjennom sitt politisk styrte rettsvesen redusert seg selv til å bli en banarepublik. Massemedia er mer enn villige til å hjelpe med å holde det “rette” fokuset. Vi leser opp og ned om NAV, klienter og en masse annet tull.

  At Lex superior https://jusleksikon.no/wiki/Lex_superior, lex posterior https://jusleksikon.no/wiki/Lex_posterior og legalitetprinsippet https://jusleksikon.no/wiki/Legalitetsprinsippet ikke er en del av fokuset på denne saken viser med klarhet to ting. Den ene er hvor styrt media er, den andre er hvor uhyggelig lett det er å lede og skape det fokuset en ønsker. Spesielt i en nasjon som norge hvor folk flest ikke tror at det regner ute før de har sett det på TV.

 5. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Det har du fullstendig rett i, selv om det nok alltid har vært tilfelle. Vi klarer rett og slett ikke å la være å påvirkes av vårt verdi-syn. Nå skinner det igjennom.

 6. Se, djevelens ånd får spalteplass på steigan.no, her kanalisert av statsviter Ove Bengt Berg! Og det overgår vel tradisjonen for å slippe til intesigende byråkrater med høye lønninger, langt ifra den nød eller “arbeidertilværelse” som venstreradikale tror de kategorisk representerer.

  Kanskje folk har lesevansker. Kanskje folk ikke forstår hvordan de skal sende en søknad på nav.no. Kanskje folk har gode grunner til å ikke orke forholde seg til NAV. Kanskje folk har spesielle plager, og hadde behov for å reise til varmere strøk (som folk “på arbeidsavklaring” gjerne kan ha). Kanskje var folk så fornuftige at de aktivt protesterte mot frihetsberøvelsen i byråkratiets syke vilkår. Kanskje de kjente til EU’s reglement.

  Du skal ikke dømme.


  Oi, oi, oi, en oversubsidiert statsviter henviser til en oversubsidiert historiker som indirekte kaller enkeltes begrensede støtte fra staten - sannsynligvis langt lavere beløp enn de sjøl har til vane å motta - for “misbruk av sosiale hjelpeordninger” fordi man oppholder seg på det geografiske stedet B isteden for på det geografiske stedet A. Og jo, det er reelle grunner til at folk “på arbeidsavklaring” er det.

  Det er trist at staten oversubsidierer byråkrater med så lite tankekraft at de ikke klarer å se ting i et fugleperspektiv. De fleste nordmenn har ingen nytte av at Finn Olstad skal få kalle seg historiker, eller at Ove Bengt Berg skal få kalle seg statsviter - de kunne brukt tiden sin på å anmelde filmer på Imdb.com, og jeg ville ha hatt like stor nytte av deres “arbeid”. Jeg forlanger at de ikke lenger mottar en halv million kroner hver for sine - for meg og de aller fleste andre - verdiløse skriblerier. Med 1 million kroner kan hele 10 mennesker få borgerlønn! Finn Olstad og Ove Bengt Berg har nok mottatt midler så det holder opp igjennom årene, og nå er det på tide at de 150.000 menneskene uten noen form for inntekt mottar sin legitime borgerlønn!


  Få brød…av hvem? Hvem er det egentlig som gir dette brødet? Maktsyke og kyniske byråkrater som ikke sjøl sådde og høstet korn, eller bakte brødet? Tror byråkraten Berg som ikke utfører noe praktisk arbeid at det er fra ham våre materielle goder kommer? Har usle byråkrater, som ikke utfører noe praktisk arbeid, en guddommelig rett til å bestemme hvilke personer som skal ha råd til å dekke sine grunnleggende materielle behov?

  Den som ikke vil arbeide…med hva? Det finnes ikke annet enn subjektive opplevelser, herunder subjektive behov, og ergo man kan kun skape verdi gjennom å dekke de subjektive behovene til noen. Men handlinger kan ha både positive og negative konsekvenser for folk. Å “utføre et arbeid” er ikke synonymt med å dekke subjektive behov. Man kan bruke ressurser på å bygge et cruiseskip som forsøpler havet, uten at man dekker folks behov mer enn en flytur til Syden ville gjort (eller å vandre i naturen med noen man er glad i, for den saks skyld). Man kan som statsviter drive desinformasjon om en aktuell sak i nyhetene, og slik drive “opplysning” med negativ verdi for folks evne til å forstå samfunnet. En tegning fra min niese er mer verdt for meg enn Munch-museet, trass alt “arbeidet” som ligger i sistnevnte.

  Og synd for Ove Bengt Berg at han hentet frem den talmudiske marxismen…hvor man ignorerer den kristne, eller i det hele tatt menneskelige, grunntanke om likeverd og egenverd, og hvor man fra eget ego kan basere sine utregninger på valgfritt pseudovitenskapelig oppgulp…for da legger han jo opp til at jeg kan drive å regne ut hans egen nytteverdi vilkårlig:

  image

  En god kritikk av marxistbefengte humanistiske fag, hvor mennesker som ignorerer naturvitenskapen når det passer dem får…hvor mange hundretusener hvert år for å skrive grammatisk korrekte setninger?


  Statens inntekter er 1.700 mrd kroner. Om man antar at halvparten av dette dekker nødvendig infrastruktur i samfunnet, så er det fortsatt igjen 160.000 kroner til hver nordmann - hver vår legitime brøkdel av statens inntekter. Dessverre er det ikke slik at politikere og det norske folk mener at statens midler tilhører det norske folk. Per mener at Pål bare skal motta sin brøkdel på Per sine betingelser, og Pål mener at Per bare skal motta sin brøkdel av statens inntekter på Pål sine betingelser. Og da får vi det systemet vi fortjener i vår åndssvakhet, der mellommenn i byråkratiet bruker penger på det de måtte synse og føle for, og jammen innfører fandens restriksjoner og vilkår - medfølgende frykt, forvirring, tryggling, blottlegging, søking, venting og papirmølle - for at fattige skal kunne få motta sin legitime brøkdel av statens inntekter.

  –Vår rikdom kommer fra sola og naturen rundt oss, og vi kan bare foredle denne naturen. Vi har feks. ikke skapt fjella og den potensielle energien i regnvatnet oppe i fjella, men ingeniører kan bygge og drive et vannkraftverk slik at vi kan bruke denne energien. For det fortjener ingeniørene nøkterne lønninger, men fortjener likevel ikke verdien av at den potensielle energien eksisterer, for hvem som helst kan hyre et kinesisk firma til å bygge og drive et vannkraftverk. Og det er slik “overskudd” oppstår for fellesskapet - ved bruk/uttak av den iboende verdien i naturen - ikke ved at Ove Bengt Berg betaler skatt av sin offentlige lønning, noe som bare er triksing med tall. Make no mistake about it - Ove Bengt Berg er 100% subsidiert utover størrelsen på en rimelig borgerlønn. Slutt å subsidiere Ove Oversubsidiert, pronto!

  –Ifølge mine utregninger kan bruken av naturressurser og infrastruktur i Norge alene finansiere betydelig infrastruktur pluss ei ubetinga borgerlønn til hver nordmann på ca. 10.000 kr i måneden - uten å skattlegge folks positive atferd. Og om vi ikke betaler inntektsskatt, så vil vi får mer igjen for pengene, der 120.000 kr i året vil være nærmere “200.000 kroner” målt i hva du får igjen for pengene i dag.

  Det moralske og demokratiske grunnlaget for ei ubetinga borgerlønn er dette: om nordmenn har likeverd, og statens inntekter tilhører det norske folk, så må staten også tilby hver nordmann lik makt/frihet i å kunne reflektere sine interesser. Da skal ikke jeg kunne bestemme om du mottar din brøkdel, eller du kunne bestemme om jeg kan motta min brøkdel.

  Fellesskapets inntekter må overføres ubetinga til alle og enhver!


  hilsen
  thormothr
  vismannen fra vestlandet

 7. Avatar for Mikkel Mikkel says:

  Staten har absolutt ansvar for alle overdosene i Norge. Vel 250 drepte i året. Fleste narkomane er veldig syke på mange måter og uten særlig kontroll over egne liv. Disse bør behandles og skjermes fra narko-industrien. Det ser heller ut til at det er narko-industrien som skjermes av staten. Det er i Norge fri flyt av narkotika. Alle kan ruse seg så mye en vil. En rus-industri som vestlige storkapitalen har tjent grovt på i århundrer og som er en integrert del av det ekstremistiske kapitalistiske regimet. Norske staten var forresten med på å gjenopprette Afghanistan som største leverandør-land av heroin, for overklassen. Det er spørsmål om vanvittig mye penger. Hundrevis av milliarder kroner, kanskje tusener av milliarder kroner årlig.

  Mange klarer ikke forholde seg til NAV, nettopp fordi de er syke. Mange klarer ikke å sende inn meldekort fordi det er i haugen av andre “enkle saker” som disse heller ikke klarer å gjennomføre. Det kan være renhold, skrive søknader, åpne posten, betale regninger og inkasso, skrive timelister slik at de får lønn. NAV, og samfunnet som helhet, pleier å straffe disse menneskene hardt. Fleste har heller ikke overskudd til å klage.

  Både individ og omgivelsene er selvfølgelig ansvarlige. Jo sykere folk er jo mer av ansvaret ligger på samfunnet. Ser ut som forfatter har tatt på seg den borgerlig-kapitalistiske byråkrat-hatten og snur dette forholdet opp ned. Skvis.

  Disse problemer bunner også i kontroll over kapitalen. Siden folket, arbeiderklassen, ikke har denne kontrollen blir folket tilsvarende avmektige. Svaret er ikke litt mer trygd slik andre her foreslår. Nei, kontroll kan folket bare få med innflytelse og eierskap over kapitalen og altså en rettmessig plass i økonomien.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere