Skandalen er EØS

29
Kilde: NAV

Fra Politikus.

Det er politisk storm i Norge. Mediene er enige, og opposisjonspolitikerne er på regjeringsjakt. For noen er dømt til straff for å ha brutt vilkåret for å motta en trygdeytelse, men så viser det seg at EU har oppheva de norske lovene uten at NAV, politiet og domstolene har fått det med seg. De dømte skulle derfor ikke vært dømt. Men hvorfor skal EU-kommisjonen styre norsk velferds- og trygdepolitikk? Skandalen er EØS-avtalen.

Det som omtales som NAV-skandalen framstilles som et politisk overgrep mot uskyldig dømte og som kan brukes mot regjeringa. Også motstandene av både EØS-avtalen og EU-medlemskap mener dette. Men noen har brutt de vilkåra som de har fått skriftlig beskjed om for at de skulle kunne motta ytelsen.

2016 fikk 146 246 personer arbeidsavklaringspenger. På det vilkåret at de ikke skulle oppholde seg i utlandet, og om i så fall, skulle de søke om tillatelse til det. Noen av disse brøy seg ikke om dette vilkåret, eller satte sine egne interesser over dette vilkåret. 250 av de 146 246 personene blei anmeldt for å ha brutt vilkåret for ytelsen. Inntil 144 996 fulgte altså de pålagte reglene (eller blei ikke oppdaga), mens de rundt 220 dømte av de 250 som blei anmeldt for å bryte reglene, framstilles som uskyldig dømte.

Ja, NAV fikk ikke med seg at EU oppheva de norske lovene, slik at de som brøyt vilkåret for stønaden, enten de gjorde det bevisst eller ikke satte seg inn i vilkåret for å få stønaden, nå gjorde noe lovlig. Heller ikke politiet, advokatene og domstolene. Så kan en lage mye nummer av at NAV og de andre ikke fulgte med, og det må de sjølsagt gjøre når det er EU-kommisjonen som styrer i Norge. Men jeg får meg ikke til å se på dem som brøyt vilkåra for stønaden som helter, eller NAV, regjeringa, politiet og advokatene som de store skurkene tross sine forsømmelser. Skandalen er EØS-avtalen. I Norge skal det være norske myndigheter som bestemmer lovene, ikke EU-kommisjonen.

Så kan en si at straffene for å motta trygdeytelser på feil grunnlag, er urimelig strenge. De er det. Sammenlikna både med straffene for vold og annen økonomisk kriminalitet. Men det er en annen sak som ikke har noe med EUs styringsrett i Norge å gjøre.

Hvorfor EU lager slike lover som norske politikerne ikke vil ha, skyldes selvfølgelig at EU vil presse statene som har gode velferdsytelser til å gi de samme rettighetene til alle i hele EU i den felles unionen EU-entusiastene vil skape. Noe som er økonomisk og politisk umulig. Dermed håper superkapitalistene som styrer EU at velferdsordninger som den norske folketrygden skal kunne legges ned. De som taper på det er de fattigste og mest hjelpetrengende nordmenn, og dem er det få som tenker på i den etablerte velutdanna og moralistiske venstresida. Heller ingen i det nær enstemmig mediekorpset. Sånn legger de til rette for det økende opprøret mot de etablerte og styrende politiske kreftene.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. PRESSEMELDING og en veiledning for å finne "verten"
  “Det er politisk storm i Norge. Mediene er enige, og opposisjonspolitikerne er på regjeringsjakt.”

  Det er et mangehodet uhyre som dukker opp i NAV-saken. Oljefondets grandiose vekst skyldes i hovedsak investeringer utenfor norges landegrenser. Det har ikke vært mulig å posisjonere oljefondet uten EØS-avtalen. Derfor krever EU i denne sammenheng sin fulle rett - at Norge må føye seg etter EØS-avtalen, sjøl om dette utrolig nok har gått systemet hus forbi. Man kunne nesten tro det ble oversett av grådighet…

  I 2017 solgte Norge olje og gass til en “eksportverdi” av 426 mrd. NOK. Inntektene ble deretter reinvestert i aksjer og verdipapirer verden rundt. Uttaket fra oljefondet, benevnt som handlingsregelen var på ca. 225 mrd (4%). Dette var nødvendig for å dekke statsbudsjettets underbalanse av skatt og avgiftsinntekter her hjemme. Statens pensjonsfond utland fikk samme år en avkastning på hele 13,7 prosent - tilsvarende 1.028 milliarder kroner. Denne enorme profitten var og er avhengig av at oljefondets næringspolitikk (uten etikk), baserer seg på utbytting av arbeidskraft og produksjon i lavkostland.

  Ikke unaturlig krever EU at samme politikk må gjøres gjeldende her hjemme i Norge. For de svake, skrale og arbeidsløse, mye på grunn av ovennevnte, blir det vel i rettferdighetens navn vel forunt at de får lov til å reise utenlands hvor avgiftstrykket på “livskvalitet” fortsatt er noen hakk lavere.

  Det virker ikke som om politikere er i stand til å se baksiden av sin egen medalje. Støres fondsplasseringer i Egerton Capital som ble en hit under siste stortingsvalg, har vokst seg formidabelt - mye på bakgrunn av EØS-avtalen. At han representerer Arbeiderpartiet er i all beskjedenhet ikke mindre enn en grov vits. Hvor pengene kom fra ville han ikke vite, og ikke bryr han seg om det heller. Etter “slippet” av den noe umusikalske “hiten” flytta Støre fondsforvaltninga over til DnB og den Danske hvitvaskingsBanken - som om det skulle gjøre susen. Han var jo allerede blitt søkkrik.

  Den eneste politikeren som ser ut til å kunne berge noe av stumpene til velferdsstaten Norge i den floka vi har vikla oss inn i, er Bjørnar Moxnes - forhåpentligvis akkompagnert av Audun Lysbakken. Arbeiderpartiet i sin nåværende form kan havarikommisjonen etter hvert forsøke å sette sammen.

 2. I regnestykke ditt kan du jo pludre litt med hvor mange bullshitjobber - bl.a NAV, som vil forsvinne når borgerlønna innføres - og hvor mange hull den vil fylle når flere deltidsansatte i servicenæringa får solgt ei vaffel eller to til. Det som mangler i denne skandalen er kanskje at EU krever kompensasjon for manglende resirkulering av profitten vi fisker ut av lommene til andre lands forbrukere?

  I en omstillingsfase blir vi nødt til å bruke borgerlønn, før en ny “økonomi” ser dagens lys. Nå har finansnæringa (banxsters) blitt subsidiert og skjermet over lengre tid (QE), og klasseskillet har økt monumentalt. Den subsidierte vindkraftindustrien er blitt reneste klondyke og et muppetshow av dimensjoner. Der finner du akkurat de samme aktørene som eier finansindustrien.

  Toget gikk dessverre i 1994 da oljefondet skulle bli investor. EØS måtte komme først, og det skjedde før noen fikk sagt et kvekk. Kontrakter som inngås har ofte en varighet fra 12-25 år, og de er det mange av blant våre 10.000 selskaper. Skal Norges Bank kjøpe seg ut av dette, må landet først bli selvforsynt, og deretter sette seg på krona. Men vi må først sørge for å ha solgt ut hele valutabeholdningen før Wallstreet får nyss i det. Norge skulle aldri ha inngått EØS-avtalen. Til det var vi for verdifull.

 3. Jammen svar på spørsmålet om du eier en forklaring - hvorfor mener du oljefondet trenger EØS-avtalen? Kontrakter med varighet på 12-25 år?? Brorparten av oljefondet er aksjer i børsnoterte selskaper, hvor vi overalt er minsteaksjonærer pga. begrensningen om 10% eierskap i hvert selskap. Her feks. våre 10 største aksjeposter:

  image

  Jeg ser problemet med å selge seg helt ut av oljefondet, men dette er også lite hensiktsmessig. Og derfor ser jeg ikke problemet med det mer realistiske scenarioet hvor vi selger noen få prosenter av oljefondet, og kjøper gull, sølv, norsk våpenindustri, rettigheter til norske naturressurser, eller annet moro.

 4. Avatar for aford aford says:

  25-årsjubileum for elendigheten også, ja. Flott. I kølsvarte, det høres ut som om dette kan bli relativt dyrt for den norske stat. Men ja, helt logisk at det har vært sånn siden 1994. At man først skulle ha tolket jusen EU-riktig i noen år før NAV så gikk på trynet og endret tolkning og praksis er selvfølgelig ikke tilfelle. Også Norge da, som pleide å utmerke seg som EU-mester i hurtigimplementering, tross at vi bare har “VIP-medlemskap”, som jeg pleier å kalle det. Makan. Femogtjue år, du. Dette blir fint.

 5. Avatar for SHO SHO says:

  Det ser ut som norske myndigheter har drevet med et dobbeltspill i denne sak helt fra 2013 da norske myndigheter ble irettesatt av EFTA-domstolen. (Man skal heller ikke se bort fra at slikt dobbeltspill kan ha foregått helt siden 1994, dvs i 25 år). EFTA ved ESA har nå åpnet sak mot Norge.

 6. Avatar for aford aford says:

  Hah, narrespørsmål. Nice try.

  (De formelt ansvarlige straffes såklart ikke. Makan. De legger seg flate, tar ansvar – OG bløtkake – og blir på post.)

 7. Ja, særlig om man ikke har det klart for seg…?

  Være medlem for å kunne gjøre hva? Du gjentar deg sjøl uten å forklare noe. Du skriver litt om at oljefondet dels bruker amerikanske kapitalforvaltere, og dette har Pål Steigan allerede nevnt i sine artikler.

  Klart det vil bli mye juridisk arbeid, men Europa handler faktisk med mange andre land i verden som hverken er EU-medlemmer eller EØS-medlemmer, og derfor eksisterer det allerede internasjonale avtaler å falle tilbake på om vi kansellerer EØS-avtalen.

  Du uttrykker deg på en lettere filosofisk og pessimistisk måte, og dessverre har jeg ikke lært noe av det du skriver til nå, men er fortsatt genuint nysgjerrig om du har noe konkret å komme med. At EU-komplekset ønsker at Kongeriket skal åpnes for den frie flyt av ressurser og direktiver er å forvente, men du har ennå ikke forklart hvorfor oljefondets tilblivelse forutsatte at vi rodde med strømmen.


  Norges Bank har en fin oversikt her :soon: Slik er fondet investert
  image
  (Under Aksjeforvaltningen finner du topp 10-listen.)


  Har hatt en lignende refleksjon. Siden vi putter mer inn på oljefondet enn vi henter ut, og vil fortsette å gjøre det i overskuelig framtid, så er det i effekt bare fondets meglere som tjener på fondets eksistens. Den andre effekten er den på tilbud/etterspørsel av aksjer, eiendom og rentepapirer, noe som øker trykket til “storkapitalen” - som igjen viser seg uheldig for norsk sjølstyre og mannen i gata.

 8. Tusen takk for svar.Ha en fin helg : )

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

21 flere kommentarer

Deltakere