Landsmøte i Fellesforbundet: Når skal vi ta kampen mot markedsliberalismen og EUs føderale utvikling?

0

Av Olav Boye, tidligere generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon.

Om noen dager begynner landsmøte i Fellesforbundet. Det ser ut til at EØS-avtalen igjen skal bli den store saken på dagsorden. Det er ingen tvil om at i en faglig organisasjon med så splittende medlemsmasse som Fellesforbundet, kan en ha behov for kompromisser. Ledelsen har valgt den verste løsningen, – ennå en gang skal EØS-avtalen utredes. Nå skal det skje i regi av Solbergregjeringen og deres markedsstyrte politikk, alvorlig talt.

Det er grunn til å spørre hvor Fellesforbundet og deres tillitsvalgte har vær de siste 25 årene. Har de ingenting opplevd eller forstått i disse årene. Det har skjedd en gradvis utvikling hvor faglige rettigheter og arbeidsmiljø er redusert. Det er EUs erklærte politikk å svekke de faglige organisasjonene til fordel for større profitt i de private virksomhetene. Strategien til våre motkrefter er små skritt, ikke store jafs, så ingen blir skremt og starter aksjoner mot den markedsliberale utviklingen. Saken er at vi har en utrolig feig faglig organisasjon som ikke er i stand å lage en analyse av situasjonen og deretter ta avgjørelser til det beste for sine medlemmer. Hvem trenger en slik fagbevegelse?

EØS-avtalen er ikke verdens beste handelsavtale, som både statsminister Erna Solberg og enkelte tillitsvalgte i LO og Fellesforbundet hevder. EØS er forkortelse for EUs indre marked og derfor den viktigste delen av den markedsliberale og føderale EU. Gjennom EØS-avtalen har vårt land blitt påtvunget mer en 12000 rettsakter, det vil si direktiver og forordninger. Stortinget er plassert på sidelinja i den politiske utviklinga og for åtte år siden var mer en 70 prosent av alle saker på dagsorden i norske kommuner og fylkeskommuner styrt av EUs markedsliberale politikk. Er det mindre eller mer påvirkning fra EU i dag? Vi vet svaret.

Det er derfor gode grunner til å påpeke at EØS-avtalen, Schengen-avtalen, deltakelse i EUs militære oppbygging og et tjuetalls andre avtaler med EU, er vår vei til full deltakelse i det kommende Europas Forente Stater. Les Lisboa-traktaten som kom for snart ti år siden. Den ligger ute på nettet for oss alle.  DLisboa-traktaten er i realiteten EUs føderale grunnlov, hvor markedsliberalismen er den eneste politisk ideologi. Det er Lisboa-traktaten som er det politiske grunnlaget for EUs utvikling og derfor også for utviklingen i arbeidslivet, også i vårt land på grunn av EØS-avtalen. Fellesforbundets landsmøte må ha fokus på helheten, hvis de skal lykkes i sin kamp.

Det er ingen konspirasjonsteori at EU er på vei til å bli Europas Forente Stater (EFS), etter modell av USA. I Europa skal vi ikke ha delstater, men et stort antall regioner skal erstatter nasjonalstatene. Flertallet i Norge har to ganger sagt nei takk til EU, men det politiske lederskapet bryr seg ikke om folkeviljen og kjører sitt eget løp for å være en del av det gode selskap i Brussel. Bak planene om EFS står lobbyorganisasjoner med ubegrensede økonomiske midler fra de store flernasjonale selskapene og globale finansinstitusjoner.

Allerede i 1953 sa franskmannen Jean Monnet, at nå må vi få Europas Forente Stater, men det må skje raskt så folk ikke forstår hva som skjer. Han lykkes ikke den gang, men prosessen har pågått i alle år og noen snakker om at i 2022 er det meste på plass. Det skjer neppe, men la det ikke være noen tvil om at EU og deres bakmenn vil lykkes. Den politiske venstresiden og fagbevegelsen er ikke i stand til å stoppe eller sette sitt politisk preg på denne utviklingen. Fellesforbundet er dessverre et godt bevis for manglende handling som preger det faglige og politiske lederskap.

Mine kontakter i EU-kommisjonens administrasjon, hevder at Norge er mer kvalifisert til deltakelse i Europas Forente Stater, enn mange av dagens EU-land. Det skyldes EØS-avtalen og et særdeles EU-vennlig politisk lederskap som godtar alt som kommer fra Brussel, også politiske saker vi ikke er forpliktet til gjennom våre juridiske avtaler med EU. Staten Norge skal opphøre og erstattes av fire regioner. Vi er godt i gang, foreløpig skal fem tusen sentrale offentlige arbeidsplasser flyttes ut til regionene. Som i andre europeiske land er også vårt land i gang med regionalisering og sammenslåing av kommuner. Hensikten er å erstatte folkestyre med markedsstyring. Har dette vært en del av debatten i Fellesforbundet?

Ingen i Fellesforbundet har tydeligvis hørt om European Roundtable of Industrialist (ERT) eller NHOs moderorganisasjon, Business-Europe. De er de fremste kamporganisasjonene for å knuse de faglige organisasjonene i Europa, inkludert i Norge på grunn av EØS-avtalen. Så langt har de lykkes med sine kampsaker. Hvor er den europeiske fagbevegelsen i denne kampen? EFS får sytti prosent av sine økonomiske midler fra EU og de resterende er kontingent fra medlemsorganisasjonene, som LO i Norge. Det sier seg sjøl at en slik faglig organisasjon ser seg sjøl som en del av EU-prosjektet. EFS er ingen troverdig kamporganisasjon for faglige rettigheter og sosialisme. Har Fellesforbundet noen analyse av utviklingen i EU og ikke minst bevissthet om vår egen europeiske fagbevegelse, EFS?

Det er enkelte tillitsvalgte i Fellesforbundet som kun er opptatt av egne kollektive tariffavtaler og er ikke i stand til å se helheten i EUs utvikling. Det er viktig å ha solide kollektive avtaler som sikrer faglige og politiske rettigheter til arbeidsfolk. Fellesforbundet gjør en mega feil hvis de ikke klarer å løfte blikket å se hva som skjer utenfor egne tariffområder. EU vil fjerne kollektive avtaler og streikeretten. Den kampen må fagbevegelsen ta nå. Har Fellesforbundet ingen kontakter med faglige kamerater i andre land, så de er informert om hva som skjer, i Frankrike, i Tyskland, i Hellas.

Enkelte tillitsvalgte i Fellesforbundet hevder at deres arbeidsplasser blir nedlagt hvis de ikke har EØS-avtalen som garanti for adgang til EUs felles markeder. Det foreligger en solid rapport fra Menon om at EØS-avtalen ikke er avgjørende for adgang til EU for norske varer og tjenester. Denne rapporten foreligger neppe i saksmappene til landsmøtedelegatene. Hvordan kan synsing bli avgjørende og gå foran grundige rapporter?

Det er tydeligvis bedre å tro på bruk av handlingsrom, veto og reservasjonsrett i henhold til EØS-avtalen. Så kan de tillitsvalgte i Fellesforbundet leve videre med myten av om det er Erna Solberg som har skylden for sosial dumping og det kriminelle arbeidslivet. Sannheten er at Arbeiderpartiet har et stort ansvar for den negative utviklingen, se mine artikler på Derimot.no om Arbeiderpartiet og LOs svik mot de fagorganiserte.

Fagbevegelsen må alltid være en politisk kamporganisasjon som står sammen med den politiske venstresiden i kampen for velferd, solidaritet og faglige rettigheter. Hvis Fellesforbundet vedtar på sitt landsmøte at de ikke skal ta et oppgjør med den negative politiske utviklingen i vårt land, som i resten av Europa og veden, svikte de sine vesentlige oppgaver ennå engang. Som pensjonist, men medlem av Fellesforbundet, føler jeg direkte skam over egen faglige organisasjons udugelighet og manglende kampvilje mot EU, markedsliberalisme og våre motkrefter i høyrepartiene og deres samarbeid med flernasjonale selskaper og globale finansinstitusjoner.

Fellesforbundet må reise seg å ta kampen mot EU og EØS-avtalen på dette landsmøtet, om fire år kan det være for seint. EØS-avtalen må bli sagt opp snarest mulig, ingen kompromisser på Fellesforbundets landsmøte.


Olav Boye, tidligere tillitsvalgt i Norsk Grafisk Forbund og generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon med kontor i Brussel. olav.boye@gmail.com

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.