Oljemilliarder flommer over kommunene

0
Kommune-Norge er helt avhengig av oljeinntektene. Foto: Shutterstock.

Norske politikere kappes om å være grønne og klimavennlige og entusiaster for det såkalte «grønne skiftet». Det de ikke sier så mye om er at de alle sammen er betalt av oljeinntektene, og det rikelig også. Avisa VG skriver at 42,7 milliarder kroner flommer årlig over kommunene. Det er analysebyrået Menon har på vegne av NHOs Norsk olje- og gass beregnet inntektene til kommunene som følge av olje- og gassvirksomheten.

Her er hovedtallene for Norge (2017-tall):

Oversikten viser at samtlige av landets kommuner får ta del i oljeeventyret. Samlet får kommunene 42,7 milliarder kroner gassende inn som oljesvart glede i budsjettarbeidet.

Lille Utsira med 201 innbyggere får minst, med syv millioner kroner. Det gir dog hele 34 872 kroner pr. innbygger.
Oslo får mest, samlet 4,065 milliarder kroner, etterfulgt av oljebyen Stavanger, hvor kommunens samlede oljeinntekter er 2,894 milliarder kroner.

Mange av landets kommuner har ikke noen stor oljeindustri, men de får uansett overføringer, i all hovedsak fra Statens pensjonsfond utland (SPU).

Av kommunenes samlede inntekter på 42,7 milliarder kroner som kommer fra oljeinntekter eller statlige oljeoverføringer, er 25 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond Utland.

Oslo kommune sier seg å være svært klimavennlig. Men verken MDG eller noen av de andre partiene vil gi avkall på fire milliarder i året i oljepenger. Det er bra med flere sykkelveier, men skapes det noen arbeidsplasser som kan gi Oslo nettoinntekter på fire milliarder i året?

– Grønn økonomisk vekst er umulig

Sannheten om «det grønne skiftet» er at det ikke finnes. Verden har aldri brukt mer fossil energi enn i dag. En omstilling til andre energiformer er nødvendig, ikke minst fordi de fossile reservene vil ta slutt. Men grønn økonomisk vekst er en umulighet.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.