Demonstrasjon mot vindkraft

2
Fra demonstrasjonen mot vindkraft utenfor Stortinget 8. september 2019. Foto: enerWE.no

50 organisasjoner og motstandsgrupper støttet demonstrasjonen mot vindkraft foran Stortinget 8. september 2019. Dette skriver enerWE.no. De skriver også at arrangørene var fornøyde med oppmøtet. EnerWE.no skriver videre:

– Det er ganske mange på en søndag, og det er flott, sier Hans Anton Grønskag til enerWE.

Han er en kjent figur for alle som har fulgt med på kampen mot vindkraften på Frøya, og han er også påtroppende nestleder i den nystartede organisasjonen Motvind som nå er under etablering.
Motvind-leder Eivind Salen var også godt fornøyd.

– Det var veldig veldig kjekt å se. Særlig på slutten ble det mange politikere som hengte seg på. Jeg er fornøyd, det er kjekt å se, sier Eivind Salen i Motvind til enerWE.

NRK Trøndelag skriver at vindkraftmotstandere starter nasjonal aksjonsgruppe:

«En økende motstand mot vindkraft i hele landet har ført til at aksjonistene har blitt enige om å slå seg sammen til organisasjonen Motvind.
Lokale aksjonsgrupper skal bestå, men Motvind-organisasjonen skal gi vindkraftmotstanderne en klar stemme mot politikere og andre aktører.
– Vi har etterlyst dette alle vi som har vært fremst i disse aksjonene.
Det sier leder for Nei til vindkraft på Frøya, Hans Anton Grønskag. Han er oppført som nestleder i den nye organisasjonen.»

Mange begynner å ta inn over seg er at dette såkalte miljøtiltaket er et grovt angrep på norsk natur, noe man kan se av bilder som dette.

Motvind stiller følgende krav til politikerne:

 • Stans pågående konfliktfylte utbygginger nå!
 • Trekk alle gitte konsesjoner der anleggsarbeid ikke er påbegynt!
 • Stortinget må pålegge Riksrevisjonen forvaltningsrevisjon av Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) sin praksis

Organisasjonen skriver på sine nettsider:

«Befolkning og folkevalgte trodde norsk vindkraft skulle redde verden fra klimaendringer. I stedet ble vi lurt av smarte forretningsfolk som så sitt snitt til å gjøre raske penger på å selge fellesskapets naturressurser ut av landet. MOTVIND er folkeaksjonen som stopper vindindustrien, og gir naturen tilbake til folket!»

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Nå er det rett før byggingen av 50 nye vindkraftverk skal startes opp i Norge. Og denne utbygging må være sluttført innen utgangen av 2021 for at disse vindkraftverkene skal kunne motta subsidier. Det vil bli et voldsomt råkjør de neste to årene med mange nye og store konflikter. Og det vil kunne bli skapt mye ondt blod her til lands. Og på toppen av dette kan det komme vedtak om bygging av NorthConnect kabelen straks lokalvalget er over.

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen stilte på arrangementet til Motvind og holdt et innlegg. Han ble i praksis pepet ut av deltakerne og det ganske kraftig. Han har nok ingen lett oppgave foran seg de nærmeste årene når det gjelder spørsmål om vindkraft og rasering av natur. FN har også nettopp kommet med en rapport om naturmangfold, hvilket ikke vil gjøre jobben hans noe enklere. Mye av saksbehandlingen rundt vindkraftverkene har vært mangelfull og feilaktig, og flere av disse sakene bør prøves på nytt bla i lys av denne FN rapporten. Og riksrevisjonen bør også komme på banen for å se nærmere på sakbehandlingen av vindkraftsakene. Den nye organisasjonen Motvind kan nå sette økt press på politikerne i slike saker som dette.

  Spørsmålet er om Venstre som miljøparti vil klare å overleve dette bråket. Venstre har for tiden lav oppslutning og verre kan det bli framover. Kanskje vil Venstre til slutt gå ut av dagens regjering for å overleve?

  Også Krf kan komme i en vanskelig situasjon. Det er mulig at kirken vil engasjere seg sterkere i vindkraftsaken etter at FN la fra sin rapport om naturmangfold. Krf kan bli satt under press bla fra kirkelig hold og kan bli tvunget til å velge mellom å støtte mammon (spekulantene) eller skaperverket (naturen).

  Det er mulig at vindkraftsaken sammen med den nye organisasjonen Motvind vil kunne være med på å drive fram en spilltelse i dagens regjering.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere