Ull og tull fra MDG i energipolitikken

3
Fra NRKs utspørring av Unn Bastholm (MDG)
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Ingen av de norske partiene har akseptable synspunkter på norsk energipolitikk. Alle mener omtrent det samme, med litt ulik begrunnelse – men også begrunnelsene er blitt stadig mer identiske de siste årene: Vi skal angivelig redde klimaet på kloden, men ingen har foreslått effektive tiltak som kan bidra. Man kan både le og gråte av klimapolitikken i Norge og verden, som insisterer på at klimagassutslippene skal ned, mens produksjonen av fossil energi skal opprettholdes.

Nå finnes det selvfølgelig enkeltpersoner innen alle partier med fornuftige vurderinger, men av partiene er det bare Rødt og MDG som skiller seg litt ut – jeg understreker LITT. Rødt har et elendig partiprogram for energi og har derfor bare Bjørnar Moxnes å stole på, mens MDG har synspunkter på vindkraft og på krafteksport som for mange skurrer fra nokså lite til svært mye.

I den politiske utspørringen på NRK torsdag 15. august 2019 forsvarte «nasjonal talsperson» for MDG, Une Aina Bastholm, partiet, og jeg henviser til de to aller siste minuttene av programmet, der Bastholm forsøkte å forsvare MDGs litt spesielle variant av utbyggingsstrategi for vindkraft: Man skulle holde seg unna det meste av uberørt natur i Norge, og heller plassere turbinene i nærheten av områder som allerede har industriell virksomhet eller som skjemmes av digre motorveier (eller til havs). Realismen her kan være diskutabel, men enkelte turbiner kan kanskje plasseres slik, jeg vet ikke. Men det var det aller siste punktet, om krafteksport, der det virkelig raknet for Bastholm.

Programlederen (Fredrik Solvang) viste til at MDG har programfestet bygging av flere utenlandskabler, og spurte derfor hva slags strøm Norge skal eksportere når MDG også har programfestet redusert utbygging både av vannkraft og vindkraft? Her ble Bastholm svar skyldig. Hun viste bare til at Norge har et overskudd av energi vi kan eksportere selv om vi ikke bygger ut mer energi. De norske kraftmagasinene «bør bidra som et batteri for Europa når det blåser lite» osv.

Men dette henger selvfølgelig ikke på greip: Vårt kraftoverskudd er i gjennomsnitt bare på i underkant av 10 TWh årlig, og vi har de siste 15-20 årene hatt en tilstrekkelig kabelkapasitet til å frakte denne strømmen. Altså: Skivebom. MDG trenger derfor ikke bare å endre partiprogrammet sitt snarest – det er også nødvendig at partiets «nasjonale talsperson» får seg et minikurs i norsk energipolitikk, i alle fall om de tallene som inngår i de aller enkleste regnestykkene om norsk fornybar energi. Kanskje Arild Hermstad er en løsning?

Men skal vi egentlig stemme på MDG? Det er klart at vindkraftinteresserte bør stort sett holde seg langt unna Høyre, Venstre og Frp (men det finnes unntak også der), mens man bør kumulere frisk om man stemmer på noen av de andre partiene.


Odd Handegård har markert seg som en kunnskapsrik og kanskje den fremste kritikeren av norsk energipolitikk, inkludert vindkraft. Les hans artikler på steigan.no her.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Ett unntak, MDG Gjøvik, som står alene i sin kamp for Hovdetoppen. Der er det riktignok hotellbaroner og lokale entreprenører som er synderne, men katastrofen er naturligvis den samme som for alle vindkraftverkstoppene omkring i vårt land. MDG Gjøvik skriver:

  Det sentrale natur- og bylandskapet, og befolkningens sentrale friluftsområde, Hovdetoppen, ble forrige sommer, høst snauhogget og skamfert, som om dette var en privat, liten skogteig, mens alle vet at det er et helt sentralt område i byen og kommunen med klare offentlige interesser og hensynskrav knyttet til seg. Hvorfor er det bare MDG, av kommunens partier, som bryr seg om denne saken? Hvorfor er det totalt øredøvende taushet fra alle andre partier, også f eks Venstre, SV, KRF, som påberoper seg å være miljøpartier? Miljøpartiet De Grønne gir seg ikke og står på for naturhensyn og mot å bygge ned viktige natur- og friluftsområder, som Mjøsstranda og Hovdetoppen.

  Så jeg hyller MDG Gjøvik, hvor det hverken er ull eller tull i kampen for Hovdetoppen:-)

 2. Avatar for SHO SHO says:

  Det man kan spørre MDG om er hvor stor klimaeffekt partiet tror at norsk strømeksport til EU i praksis vil få. Vil det føre til at de totale CO2 utslippene i EU reduseres med en tusendel (altså en promille) eller er det heller snakk om to tusendeler reduksjon eller noe slikt? Hvis strømmen da i det hele tatt kommer fram til EU og ikke blir brukt i datasentre i Norge (og evt i Sverige). Og om ikke eksport av norsk strøm bare fører til økt strømforbruk i EU istedenfor at et eller annet kullkraftverk i EU blir stengt ned (og i hvilket land?) når norsk strømeksport til EU øker mye nok. Norsk strømeksport utgjøre i dag kun 0,3% av EUs strømforbruk. Norge er altså ikke i nærheten av å kunne løse EUs klimaproblemer.

  Ønsket fra MDG er at norsk strømeksport skal bidra til nedstengning av kullkraftverk og gasskraftverk i EU, men i tillegg skal norsk strømeksport også brukes til nedstegning av atomkraftverk i bla Tyskland. Opphører norsk gasseksport må EU feks bygge 135.000 store vindmøller for å kompensere for bortfallet av denne energi. Og skal EU slutte med all gassimport må det bygges noe slikt som hele 500.000 slike vindmøller. (Til orientering har Tyskland i dag ca 30.000 vindmøller). I tillegg skal bensin/diesel erstattes med feks EL eller hydrogen. Man kan virkelig lure på realismen i dette.

  https://enerwe.no/nyheter/eu-ma-installere-135-000-vindturbiner-som-er-210-meter-hoye-for-a-erstatte-norsk-gass/

 3. Avatar for INK INK says:

  Her er et svært interessant innlegg fra en fornuftig enkeltperson fra MDG:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere