Alvorlig drikkevannskrise i Newark, New Jersey

0
En gutt drikker vann fra en fontene i Essex County Riverfront Park in the Ironbound neighborhood of Newark, N.J., on Sunday, June 24, 2018. CREDIT: Bryan Anselm for The Natural Resources Defense Council

Newark, som er den største byen i New Jersey, USA står overfor ei drikkevannskrise av historiske proporsjoner. Det gamle rørsystemet har begynt å lekke bly inn i drikkevannet til private og bedrifter. Blodprøver viser at en høy andel av barna i området har blitt utsatt for blyet. Bly er en sterk gift, og selv i små doser kan det skape alvorlige og varige skader.

WSWS skriver at 100.000 innbyggere og av dem 9.000 barn er blitt rammet av dette. Krisa har oppstått for Newark koplet seg av en sikker vannleveranse i 2014 og begynte å hente drikkevann fra den forurensede elva Flint via byens rørsystem, som inneholder bly.

Bak denne krisa ligger et lurvete spill av private kapitalinteresser og en offenlig infrastruktur i oppløsning.

På tross av at myndigheten har kjent til problemene lenge, er det ikke gjort noe effektivt for å løse dem. Blyforurensinga ligger skyhøyt over offisielt farenivå og i 2019 er det målt mye høyere verdier enn tidligere.

Drikkevannskrisa i Newark er også omtalt i avisa The Guardian. Det samme har Washington Post gjort.

Lokalbefolkninga i Newark har ført en langvarig kamp for reint drikkevann og har ikke tenkt å gi seg.

Vannkrisa i Newark er en blinkende varsellampe for et nasjonalt vannforsyningssystem som er i alvorlig krise. Mesteparten av infratrukturen er over 100 år gammel og har et alvorlig behov for utskifting. American Water Works Association anslår investeringsbehovet til 1000 milliarder dollar. Et land som ikke kan sørge for reint vann til sine innbyggere, men kan ha 800 militærbaser over hele verden og føre mange kostbare kriger, er et land som for lengst har passert høydepunktet og er på vei mot avgrunnen.

Det gjør vondt når imperier brister

Infrastruktur i fritt fall

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.