Infrastruktur i fritt fall

0
Brukollaps i Minneapolis. Situasjonen i USA er kanskje verre enn i Europa. Nesten 70.000 bruer trenger umiddelbart til vedlikehold.

En gang var USA verdensledende på nesten alle områder. Landet hadde den mest avanserte industrien i verden og på de fleste felter den mest avanserte infrastrukturen. Det var en gang. Men det er lenge siden nå. Ikke bare er den stolte bilindustribyen Detroit langt på vei redusert til en ruinby og store deler av industrien flagget ut. Men infrastrukturen forfaller i rekordtempo.

Brukollaps i Minneapolis
Brukollaps i Minneapolis

Sandy og privatisering

Ødeleggelsene etter orkanen Sandy viste hva privatiseringa har gjort med det amerikanske samfunnet. De private selskapene som eier mye av infrastrukturen har gitt fullstendig f i å investere langsiktig. For dem har det eneste målet vært kortsiktig profitt. Derfor er så mye av strømnettet så dårlig at det svært lett blir overbelastet og konker ut. Det samme gjelder veier, broer, diker, vannledninger og kommunikasjon. En del av pumpesystemet i New York, som byen er avhengig av for å fungere, er over hundre år gammelt.

American Society of Civil Engineers ga nylig den amerikanske infrastrukturen karakteren D, altså ganske nær stryk. Sandy har demonstrert at rapporten ikke var noen svartmaling, men en dyster beskrivelse av virkeligheten.

Gammel infrastruktur

Mesteparten av USAs infrastruktur ble bygd rett etter annen verdenskrig. Dette bidro til en voldsom vekst og til å gjøre USA til verdens ledende supermakt. I dag bruker USA bare 0,6% av sine offentlige budsjetter på investeringer i infrastruktur. Det er langt under Canada som bruker 2,9% av BNP. Og langt bak Tyskland, som har vedtatt en femårsplan for infrastrukturinvesteringer som tilsvarer 52 milliarder dollar.

infrastruktu2-usa

Forfallet foregår på alle områder: veier, bruer, tunneller, strømnett, telefonnett, kollektivtransport…

I sin State of the Union-tale i 2013 gikk Obama sterkt inn for umiddelbar reparasjon av nesten 70.000 forfalne bruer over hele landet i en plan han kalte Fix it First. Det ville ha kostet 50 milliarder dollar for hele transportsektoren. I stedet vedtok Kongressen et kutt på 1,9 milliarder $.

The American Society of Civil Engineers sier at hvis det nåværende forfallet fortsetter fram til 2020 vil det føre til følgende etterslep:

    • 3100 milliarder dollar i BNP-tap, eller et tap på størrelse med hele Tysklands BNP
    • 1100 milliarder dollar i handelstap, tilsvarende Mexicos BNP
    • 3,5 millioner jobber
    • 2400 milliarder dollar i forbrukeromsetning, på linje med Brasils BNP
    • 3100 dollar i personlig inntektstap for hver eneste amerikaner.

Men sjøl om eliten er klar over at supermakta forfaller raskere enn Romerriket i sine siste dager, og sjøl om de store selskapene sitter med enorme kapitaloverskudd, skjer det motsatte av det som trengs. Staten og kommunene lar infrastrukturen forfalle enda mer. BCA Research gjorde en oppsummering av utviklinga i offentlige infrastrukturinvesteringer, både føderale og lokale, og det ser sånn ut:

infrastruktur-3-usa

Skal vi være enige om at USAs gullalder er over?

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.