Persiabukta: USA har dårlige kort

0
Det går trått for USA med å få på plass "de villiges koalisjon" i Persiabukta. Foto: Shutterstock

Av Knut Lindtner.

Det blir stadig tydeligere at USA ikke er i en posisjon til å kunne angripe Iran. De risikerer ikke bare en utvidet krig umiddelbart, f.eks. gjennom iransk-sympatiserende grupper angriper USAs styrker i Irak eller Hezbollah åpner en front mot Israel. Motsetningen mellom Saudi-Arabia og Quatar svekker også USAs posisjon i regionen og ikke minst Tyrkias trusler om invasjon i nord-øst-Syria som USA allerede har okkupert, svekker USA posisjon vesentlig.


Denne artikkelen ble først publisert på Derimot.no.


Men Iran har også missil-våpen som kan ramme sentrale USA-baser i regionen og landets luftforsvar-system er langt mer effektivt enn mange har forestilt seg. USA kan risikere store tap hvis de angriper landet med fly, noe nedskytingen av USA-dronen viste. Iran har mottatt effektive missil-systemer fra Russland og har også utviklet sine egne langtrekkende.

Noe av det mest alvorlig ved en Gulf-krig er faren for en eksplosiv økning av oljeprisene som følge av at transportruten blir stengt. Det vil kunne kaste verden inn i en økonomisk krise med helt uoversiktlige følger. Bare trusselen om krigshandlingen fører til prisøkning på forsikringen av oljetankerne i Gulf-frakten.

Regionen er en udetonert kruttønne og alle vil tape på en krig. Det er derfor USA-vasallene nøler med å delta med krigsfartøy i et område hvor de ikke har noe å gjøre. Det er i alles interesse å dempe konflikten for å sikre økonomien i verden – ikke minst EU-landene som er helt avhengig av oljeimport.

Naturligvis kan det tenkes at Norge vil bøye seg når USA kommanderer det. Men hva gjør vi hvis et norsk krigsfartøy blir senket i Persia-gulfen. Går til krig mot Iran? Har Norge noe der å gjøre i det hele tatt?

Knut Lindtner

De allierte nøler med å etterkomme USAs etterlysning av en anti-iransk marinestyrke. De frykter at det vil øke spenningen.

Av Jason Ditz

Etter hvert som spenningen fortsetter å øke mellom USA og Iran, så fortsetter amerikanerne å fri til sine allierte for å få dem til å slutte seg til en marinestyrke som skal sikre de viktigste skipsleiene utenfor kysten av Iran. Men så langt har de ikke fått noen med seg.

Trump-administrasjonen har ivret for å få andre nasjoner til å stå for forsvaret av Hormuz-stredet. Trump har argumentert med at USA ikke skal dekke alle utgiftene til dette. Men det offisielle USA gjør det klart at det er de som skal ha total kontroll over den utenlandske skipsflåten de prøver å rekruttere.

Noen nasjoner sier det er okay å sende noen få skip for å eskortere sin egen skipstrafikk. Men diplomatene sier at det er en hel del motstand mot å bli betraktet som del av en USA-ledet flåte. De mener at dette vil øke spenningen ytterligere.

«Ingen ønsker å være med på denne konfrontasjons-kursen og å være en del av USAs press mot Iran». Dette er et sitat fra Reuters der de sier at ansatte i Pentagon argumenterer med at målet ikke er å oppmuntre til konfrontasjon. Men for enhver annen ser det ut som om dette er USAs virkelige mål i området. 

Og dette vil de ikke bli involvert i.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forrige artikkelStorkonsernene tar enda mer kontroll over FNs Agenda 2030
Neste artikkel– Jeg så barn ble gasset på Champs-Élysées