– Kriminelle grupper infiltrerer politiet i Nederland

0
Politifolk i den Haag. Dette er et illustrasjonsfoto fra Shutterstock

Fleire titals politifolk er suspenderte eller sparka frå stillingane sine den siste tida på grunn av samarbeid med kriminelle. Dette kan vere toppen av isfjellet, går det fram av ein hemmeleg rapport. Dette skriver NRK på basis av en artikkel i den nederlandske avisa Algemeen Dagblad. NRK fortsetter:

Avisa Algemeen Dagblad har fått tilgang på ein hemmelegstempla rapport som slår fast at politiet over heile Nederland er infiltrert av organiserte kriminelle grupper. Her heiter det blant anna at det er funne prov for at 19 politifolk, alle frå den sentrale delen av landet, har hatt kontaktar i kriminelle miljø.

Avisa fortel at fleire titals politifolk anten har fått sparken eller er suspenderte. Rapporten peiker på korrupsjon, misbruk av tenesta, brot på teieplikta, forsømming av pliktene som politi og misbruk av politiet sitt datasystem.

– På lønningslista til narkobaron
I byen Utrecht har ein høgare offiser i politiet mist jobben etter mistanke om at han stod på lønningslista til ein illgjeten narkobaron, som er tiltalt for ei rekkje svært alvorlege kriminelle forhold. Rettssaka mot han og 15 medhjelparar går føre seg i Utrecht denne veka.

Dei er tiltalte for å ha organisert og gjennomført fleire drap i det kriminelle miljøet i byen.

I fylket Limburg sør i landet er ein høgare politioffiser suspendert saman med tre underordna politifolk, mistenkte for «uprofesjonell framferd».

Avisa De Limburger skriver også om dette. NRK skriver videre:

Toppen av isfjellet
Den hemmelege rapporten konkluderer med at dei som er suspenderte og arresterte truleg berre er toppen av isfjellet, og at det for tida er så mange liknande saker i politiet at det ikkje er kapasitet til å etterforske alle.

Innvandrarbakgrunn
Ifølgje den britiske avisa The Guardian gjekk det fram av ein rapport frå det nederlandske justisdepartementet for to år sidan, at 40 prosent av dei som vart tekne for slike forhold hadde innvandrarbakgrunn. Berre sju prosent av nederlandske politifolk har slik bakgrunn.

Den nederlandske avisa de Volkskrant skriver om de problemene politiet står overfor når de skal håndtere store og velorganiserte kriminelle innvandrernettverk. Politiet prøver naturligvis å rekruttere folk med minoritetsbakgrunn, men risikerer at disse har bånd til kriminelle i sitt eget miljø og at de kan bli satt under press. Eller man risikerer at kriminelle utnytter denne muligheten til å komme seg inn i politistyrken. Avisa siterer en rapport som sier at «på grunn av den relativt høye andelen kriminelle i noen etniske grupper er sjansen for at tjenestemenn med en migantbakgrunn i sitt store nettverk vil kjenne noen fra kriminelle miljøer, større enn blant innfødte nederlandske tjenestemenn.»

Artiklene og rapportene sier foreløpig lite om hva nederlandske myndigheter tenker å gjøre for å løse disse problemene.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel– Den ubehagelige sannheten om Ursula von der Leyen
Neste artikkelHva er sannheten om Norges bistand til Syria?