– Du skal betale for vindkraft vi ikke har bruk for

3
Spekulanter og storkapital raserer norsk natur – og du skal betale. Foto: Shutterstock.

– Vindkraftcowboyer reiser landet rundt for å opprette anlegg som subsidieres av husholdningene og selges til utenlandske investorer. Dette skriver ABC Nyheter. Nettavisa har intervjuet forfatteren Hogne Hongset, som er en kjent aktivist innen energipolitisk debatt. Han sier:

– Vindkraftbransjen har en rekke prosjektcowboyer.
– De reiser rundt i landet og får grunneiere til å frigi områder. Så søker de konsesjon hos NVE. Når de får det, inngår de avtaler med kraftkjøpere. Deretter selger de prosjektene til internasjonale pensjonsfond eller andre investorer.

– Midlene til vindkraft hentes inn ved en ekstra el-avgift, grønne sertifikater, som husholdningene betaler. Mange tror disse subsidiene tar slutt i 2020. Men alle vindkraftverk som er i drift innen utgangen av 2021, vil få disse subsidiene til 2035, forteller Hongset.

Ifølge ham vil norske husholdninger betale inn minimum 20 milliarder kroner, trolig langt mer, i perioden 2012-2035.
– Husholdningene skal betale for vindkraft vi ikke har bruk for i Norge. Det pågår et stort spill om særdeles store pengemengder som sluses fra norske forbrukere til internasjonale investorer, framholder Hongset.
– Landet vil bli pepret med vindturbiner i en skala ingen ennå skjønner konsekvensen av, advarer Hogne Hongset.

Lenge har opinionen vært villedet av den uhellige alliansen mellom kraftkapitalen og «grønne» politikere, men opinionen begynner å våkne. Spørsmålet er om hvor langt vindkraftbaronene og deres politiske marionetter kommer i å plyndre og ødelegge landet før opposisjon blir sterk nok til å stoppe dem.

Les mer om vindkraft på steigan.no.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. Hvem er dert egentlig som finansierer Zero eller Bellona? Da jeg var ung ble det diskutert om slike organisasjoner fortjente en stemme i det hele tatt. Nå er de etablerte sannhetsvitner.

  2. SHO says:

    Det kan høres ut som det er en slags tidsfrist som går ut i løpet av 2020. Kun vindkraftanlegg som er ferdigstilt innen utgangen av 2021 kan få subsidier. Dette betyr at vi kan regne med et råkjør av nye påbegynte vindkraftanlegg i løpet av 2019 og 2020. Det er i disse årene det store slaget står (og altså før neste stortingsvalg).

    To ny utenlandskabler kommer til i løpet av de nærmeste årene.
    Og kanskje kommer også NorthConnect kabelen til Skottland, mulig at den blir vedtatt av Stortinget rett før stortingsvalget i 2021. (NorthConnect kabelen er tilnærmet en ren eksportkabel).

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere