Se verden, Rødt!

11
Det folkelige opprøret ulmer i Europa. I Frankrike har det slått ut i åpne flammer. Shutterstock.
Halvor Fjermeros

Av Halvor Fjermeros.

Rødt samles til landsmøte denne helga som Norges tydeligste arbeiderklassesparti med røtter i fagbevegelsen. I debatten om nytt prinsipprogram har det vært sterke tendenser til å ville dreie partiet i reformistisk retning og å «modernisere språket». Utfordringa er heller å oppgradere analysen av dagens globale kapitalisme for å bli partiet for den nye internasjonale klassekampen i vår tid.

Av Halvor Fjermeros

Globaliseringa har gjenreist de gamle citadellene – de befestede middelalderbyene, skriver Christophe Guilluy i en skarp og skremmende analyse av den moderne kapitalismen (Twilight of the Elites, 2019). I forordet skriver han om «det høyere Frankrike» som er i dyp fare for å miste kontroll til «det lavere». Han konkluderer:

«Den rådende orden vil til slutt bryte sammen, ikke av en avgjørende hendelse, men som følge av en sakte prosess av sosial og kulturell oppsplitting innen arbeiderklassen. Den politiske klassen i brei forstand – ikke bare politikere, men kulturelle ledere, intellektuelle og journalister – begynner nå å frykte utsiktene til et nytt slaveopprør. For en ny form for klassekonflikt, som lenge har blitt antatt ikke å eksistere, er nå åpenbar for alle å få øye på.»

Stormen på Bastillen under den franske revolusjonen i 1789. All historie fram til nå har vært en historie om klassekamp.

Guilluy er geograf, har lenge opptatt seg med by-land-konflikten og med den nye klassen av rike folk, borgerskapet som han kaller det, som forskanser seg i de 10-15 største franske byene og utnytter den nye arbeiderklassen for sitt formål, nemlig å omskape samfunnet i deres økonomiske anglo-amerikanske bilde. Men boka kom vel å merke ut på fransk to år før det nye opprøret fra de gule vestene, gilets jaunes, rystet landet. Frankrike er ikke Norge, og de gule vestene vil aldri bli et norsk fenomen, selv om det er enkelte anarkisters våte drøm. Det som derimot er universelt er fenomenet Guilluy peker på med en ny type klassekamp, basert på framveksten av et nytt arbeidsliv.

Det er dette som er appellen til Rødts landsmøte: Se verden! Se hvordan internasjonal kapital og den gamle Manchester-kapitalismen framtrer i ny forkledning, «moderne», men akk så gammel, monstrøs og monopolstyrt. Amazon-kapitalismen har satt en ny standard for arbeidsliv og utbytting som verken konservative eller sosialdemokratiske regjeringer vil eller kan vingeklippe. Det er her utfordringa til de som vil skape et parti som et effektivt anti-kapitalistisk instrument kommer inn. 

Fra et Amazon-lager. Innfelt prinsippskisse av hvordan Amazon-armbåndet virker for å styre arbeiderne.

Debatten om Rødts prinsipprogram har avdekket en iver blant enkelte til å ville «modernisere språket» som etter min mening fjerner seg fra en marxistisk forståelse av verden og de nye klassekreftene hjemme og ute. Det er ikke først og fremst språket, men analysene som må oppgraderes. Og til det trengs en forståelse av hva slags organisasjon som trengs for å drive fram en nye kollektiv erkjennelse, etterfulgt av ditto handling.

Vi trenger ikke et nytt «folkeparti», ei heller et reformistisk parti når vi alt har Ap og SV. Etter at Audun Lysbakken avskrev marxismen for å bli partileder, er denne teigen ledig for dyrking. Og Rødt må ikke gi slipp på dette: Sammen med den gode kontakten med fagbevegelsen og forståelsen av arbeiderklassens rolle som aktør er dette fundamentet for å forstå hvordan dype samfunnsendringer kommer i stand. Partier til venstre for sosialdemokratiet som ikke klarer å skille seg fra dem politisk duger ikke. Podemos i Spania er det det siste eksemplet som – tross særspanske forhold – har tillatt Gahr Støres søsterparti PSOE å komme tilbake. Podemos har vært dyrket, også i Rødt, for en «venstrepopulisme» som nå er bankerott, ikke minst pga svak tilknytning til arbeiderklassen.

PTB har stått sentralt i mobileringen mot de overnasjonale handelsavtalene TTIP, TISA og CETA i Belgia. Sistnevnte avtale (mellom Canada og EU) ble midlertidig stoppet i EU på grunn av stor motstand i delstaten Vallonia hvor PTB står sterkt. Her fra en demonstrasjon i Brussel høsten 2016. (Foto: Halvor Fjermeros)

En annen ubrukelig modell er britiske Labour som samler opp det meste av venstresida, og som framstår som handlingslammet i brexit-saken. På motsatt side har vi et parti jeg ofte har holdt fram, det belgiske PTB som tross sin revolusjonære plattform nå ligger an til et stort sprang i valget i mai.

Jean-Luc Mélenchon i La France Insoumise har stilt seg utvetydig på de gule vestenes side.

En annen variant er det «opprørske Frankrike», La France Insoumise, som har en høyst ulik form, men som har fingrene på pulsen til de gule vestene og bidrar til å styrke den systemkritiske tendensen som vokser fra blant de gule. Det fins ingen ferdig oppskrift på hva slags modell et nytt revolusjonært parti bør velge. Men det som forener det beste av de kontinentale erfaringene er tre ord: Organisering, skolering, aktivisering. Bare slik vil vi kunne ta del i «det nye slaveopprøret»!

Andre artikler av Halvor Fjermeros på steigan.no.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Jeg studerte soiologi for femten år siden, og da møtte jeg begrepet ny-føydalisme. Alex Jones beskrev på samme tid planer om et USA -som liknet veldig på dette. Du kan se konturene i “the fly-over states”, som så skal bli drive by states, fylt av toll-stasjoner av ulike støpninger.
  En metode som alt er veldig populær, er å stoppe alle kjøretøy på gjennomfart, for å beslaglegge det de kan klare å karre til seg. Rause lover gjør dette omtrent like sikkert som banken.
  Et annet moment er at , når alt du eier er belånt til pipa, er det ikke ditt lenger enn banken synes det er hensiktsmessig. I Norge kan du ikke en gang bli kvitt gjelda, ved å si i fra deg eierskapet. Det kan du i det minste i noen stater i USA - se begrepet jingle mail.
  Det hjalp å lese Toqueville, også.

 2. Rødt har en del gode enkeltsaker, men en sak som ikke gagner arbeiderklassen er at Rødt ønsker seg 20 000 migranter fra MENA land hvert år, flyktningestatus får de av UDI, og som med familiegjenforening og henteekteskap kan bli mange flere enn det. Steigan.no har bedt Rødt om et regnskap om dette to ganger uten å få svar. Det sier sitt.

  20 000 migranter fra Afrika og Midt Østen hvert år, hvor de fleste ikke lar seg integrere som vi ser, er det arbeiderklassen og lavere middelklasse som får betale dyrt for i en situasjon hvor de som står for skattegrunnlaget, vertbefolkningen, er i stadig tilbakegang.

 3. Avatar for Johnny Johnny says:

  På noen få tiår gikk Norge fra å være et sosialdemokratisk land til å bli et superkapitalistisk samfunn, med voldsomme forskjeller på fattig og rik. Husker veldig godt når Jens Stoltenberg begynte å snakke om å konkurranseutsette sykehjem og gamlehjem. Ordet privatisere hadde plutselig blitt slettet fra sosialdemokratiske håndboka.

  Norge var et av de fredeligste land i verden, noen få tiår senere hadde vi blitt en aggressiv krigsmakt. Krig eksisterte ikke lengre, det nye ordet var stabiliserings-oppdrag.

  Hvordan kunne alt dette skje, med en sosialistisk/sosialdemokratisk regjering i førersetet nesten hele perioden?

  Rødt burde først oppdage Norge, før de springer rundt i verden som hodeløse høns!

 4. Brundtland, Stoltenberg-klanen, Støre, Jagland og Barth Eide med flere, som tok over AP etter Nordli har ingenting med arbeiderbevegelsen å gjøre. De er agenter for global storkapital som hadde og har som oppdrag å dreie AP til høyre, og først og fremst få Norge inn i EU.

  Det samme så en i resten av Vest-Europa, de store arbeiderpartiene og landsorganisasjonene ble infiltrert for å få Europa inn i EU. EU er en ide fra Amerikansk basert storkapital for å lure europeiske land til å åpne sine økonomier for privatisering, og deres politikeres oppdrag er å selge landressursene til storkapitalen, avskaffe blandingøkonomiene og implementere nyliberal markedsøkonomi og demontere velferdsstatene.

  Akkurat det Stoltenberg satte i gang med når han ble Statsminister. Liberaliserte energiloven så strømproduksjon og nett ble privatisert, og konkurranseutsetting. Noe en mett og trett norsk befolkning ikke så faren i, nå er det en del som forstår hva det innebærer, nå norsk selvråderett over vannkraft er overlatt til ACER, Europas energiunion, for et navn.

  AP har beholdt arbeiderparti-retorikken og det har gjort at mange gamle, som husker AP under Gerhardsen og Nordli, stemmer på AP av gammel vane. De har ikke fått med seg at AP nå er og har vært etter Brundtland et borgerlig parti som skal, hvis politikk og ikke retorikk bestemte, høre til den blå blokken på parti-barometerne sammen med H, Frp, Krf og V.

  Når vi har regjeringer som består av agenter for den globale storkapitalen, må en regne med at den stiller den militære kapasiteten til rådighet for storkapitalen. For krig er er en av storkapitalens måter å ta over landressurser, tvinge handel på alle markeder til å skje til deres fordel og for å få profitt.

  Skal Rødt tas alvorlig som et sosialistisk parti som representerer arbeidstagere under øvre middelklasse, spesielt arbeiderklassen, må det bli langt tydeligere på det enn det er nå, og distansere seg og kritisere AP for deres borgerlige politikk og EU politikk mer klart enn nå.

 5. Avatar for INK INK says:

  Rødt må vel gå rimelig mange skritt til høyre før de eventuelt blir mindre sosialistiske enn det SV har vist seg å være i praksis.

 6. Har du ikke skjønt hvordan opplegget er, ennå? Har du ikke lagt merke til hvordan de borgelige har oppgaven å begrense borgernes frihet, mens de såkalt sosialistiske har jobben med å passivisere arbeidstokken.

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  Når man øker arbeidstilbudet gjennom innvandring, så faller lønninger mens kapitalavkastningen går opp, og vi som samfunn sitter igjen med økte forskjeller.

  Jeg vet at sosialister også vet dette, så når de er for innvandring, så handler det egentlig om å skape flere fattige som stemmer sosialistisk, da man da kan snakke om hvor urettferdig alt er.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere