Pentagons plan for å svekke Russland

0
Nattfoto av Kreml. Shutterstock.

RAND Corporation er tenketanken til USAs væpnede styrker, altså Pentagon. Det betyr at det alltid er nyttig og viktig å følge med på hva som kommer derfra. RAND utreder strategier og forslag til handlingsplaner for de militære styrkene. Det betyr ikke at alt som kommer derfra blir satt ut i livet. Men det betyr at det som kommer fra RAND er politikk, tenkning og strategi som vurderes av de militære sjefene og som kan komme til å bli offisiell strategi.

I mai 2019 har RAND publisert et strategidokument med tittelen Overextending and Unbalancing Russia, altså om hvordan USA kan overbelaste Russland og bringe landet ut av balanse.

Ei gruppe forskere i RAND har fått i oppgave å se på hva USA kan gjøre for nettopp å bringe Russland ut av balanse og få landet til å oevranstrenge seg. En del av den politikken de vurderer er allerede i bruk, og noe av det de foreslår ligger i fortsettelsen av det som allerede bllir gjort. Men dokumentet er interessant og avslørende, og hvis ikke Russland har kvittet seg med illusjoner om USA ennå, så bør de gjøre det straks. Og naturligvis leser Kreml dette dokumentet med lupe. Hele rapporten kan lastes ned her. Men den kan også leses i et utførlig sammendrag på nettsidene til RAND.

RAND vurderer en rekke muligheter; alt fra å øke USAs energiproduksjon for å stresse Russland økonomi til å gjennomføre ytterligere handelssanksjoner til å gi mer støtte til væpnede militser som SDF i Syria.

USAs støtte til de kurdiskdominerte YPG-styrkene rubriseres som «kostnadsøkende tiltak» mot Russland. Faksimile fra RAND-rapporten.

Her er noen av de tiltakene som vurderes:

 • Øke USAs energiproduksjon
 • Øke sanksjoner på handel og finans
 • Øke Europas import av flytende naturgass fra USA
 • Oppmuntre til emigrasjon av fagfolk fra Russland
 • Gi dødelig hjelp til Ukraina
 • Øke støtten til syriske opprørere
 • Fremme liberalisering i Hviterussland
 • Styrke båndene til Sør-Kaukasus
 • Redusere Russlands rolle i Sentral-Asia
 • Svekke russernes tro på eget valgsystem
 • Oppmuntre til sosial og politisk uro i Russland
 • Svekke Russlands image i utlandet
 • Trappe opp utplassering av militære styrker nær Russlands grenser for å stresse landet
 • Utstasjonere taktiske atomvåpen nær Russland
 • Øke militariseringa i Svartehavet
 • Øke USAs styrker i Europa og antallet NATO-øvelser

Dette er bare noen av de tiltakene RAND drøfter. Forskerne er ikke like begeistret for alle sammen. De peker blant annet på at et nytt våpenkappløp med Russland riktignok vil kunne belaste Russland, men det vil også belaste USA sjøl.

Her må det skytes inn at USAs militære opptrapping ikke har ført til økte rustningsutgifter for Russland. Snarere tvert om har Russland redusert sine utgifter til de militære styrkene og våpensystemene skriver SIPRI.

Hva vil RAND satse på for å svekke Russland?

Etter å ha analysert ulike alternativer foreslår RAND åtte tiltak som de mener USA bør gjennomføre for å svekke Russland:

 • Utvide USAs energiproduksjon
 • Flere og større handelsmessige og finansielle sanksjoner
 • Øke styrkeoppbygginga til USA og deres allierte
 • Utplassere flere strategiske bombefly
 • Investere mer i droner og bruke dem mer aktivt
 • Investere mer i langdistansefly og -raketter
 • Investere mer i høyhastighetsmissiler
 • Investere mer i elektronisk krigføring

RAND mener at disse tiltakene er gjennomførbare og at det har en stor mulighet til å lykkes.

Slik oppsummerer RAND sine forslag til strategi mot Russland

I virkeligheten er noen av disse tiltakene bare gjenspeililnger av at Russland (og Kina) har gått forbi USA på noen områder og at Pentagon ønsker å ta tilbake forspranget de hadde. Dette gjelder for eksempel høyhastighetsmissiler og elektronisk krigføring. Legg også merke til at RAND betrakter risikoen med å bruke sanskjoner som våpen er høy.

Rapporten fra RAND argumenterer ikke for at Russland utgjør en større trussel mot USA eller deres allierte. Det er utelukkende et dokument som handler om hvordan USA skal svekke Russland. Dette er rettet mot det politiske og økonomiske systemet i Russland og er en form for krigføring uten å gå til virkelig krig.

Vår vurdering er at sjøl om intensjonene til Pentagons tenketank er dårlige nok, så er ikke strategien deres særlig imponerende. Vi kan heller ikke tenke oss at strategene i Kreml føler seg spesielt stresset av dette. Men ufrivillig sjølavslørende er den.


Blant dem som anbefaler steigan.no er:

Bli med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken. Klikk her!

Forrige artikkelTropper til Iran – berget som fødte ei mus
Neste artikkelForskningsrådet engasjerer seg for vindkraft i Norge
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).