Mot folkeviljen: Ber staten sikre vindkraft-utbygging på Frøya

0
Norge skal kles med vindmøller. Sett fra det norske folkets synspunkt er investeringene meningsløse, naturødeleggende og kostnadsdrivende. Alt gjøres for å tekkes kapitalen og EU, mens norske forbrukere får regninga. Grafikk: Shutterstock.

«Staten bør sikre at Trønderenergi får bygge ut vindkraft på Frøya slik de har fått konsesjon til, mener flere aktører i kraftbransjen og miljøorganisasjonen Zero.» Dette skriver E24, som fortsetter:

Trønderenergi har bedt staten gripe inn i saken, og får nå støtte fra en rekke aktører.
Støtten kommer i form av et brev som disse aktørene sender til Olje- og energidepartementet tirsdag, der de ber om forutsigbarhet for selskaper som har fått konsesjon til å bygge ut fornybar energi i Norge.
Brevet er skrevet under av NHO, NHO-foreningene Energi Norge og Norsk Industri, fornybarbransjens organisasjon Norwea, Distriktsenergi, Småkraftforeninga, miljøorganisasjonen Zero og Nelfo, som blant annet organiserer elektrobedrifter.
– Vi kan ikke risikere at store verdier settes i spill når det foreligger en lovlig konsesjon. Derfor ber vi departementet benytte statlig arealplan, slik det er brukt i tilsvarende saker tidligere, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge til E24.

– Vindkraft – lobbyen skal ikke definere norsk politikk

Hans Anton Grønskag kommenterer dette i en artikkel i Hitra-Frøya og skriver:

Hvem er disse som både får spalteplass og landets beste megafoner for å sette dagsorden for regjeringer?

Her er noen av dem:

Civita, Agenda, Fremskrittspartiet Utredningsinstitutt, Human Rights Service, Ludwig von Mises-institutt i Norge, og mange flere. Så har vi lobbygruppene og interesseorganisasjonene som påberoper seg rett til å prege samfunnsdebatten, og når man kommer til vindkraft er utvalget rikholdig:

Energi Norge-sjef Knut Kroepelien, Norsk Industri-sjef Stein Lier Hansen,

Zero-leder Marius Holm, NHOs direktør for myndighetskontakt Gjermund Løyning, Norwea-sjef Øyvind Isachsen, Distriktsenergis leder Knut Lockert

Småkraftforeningas leder Knut Olav Tveit, Direktør for næringspolitikk Tore Strandskog i NHO-foreningen Nelfo, som organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene.

Dette er pengevokterne! Andre verdimål enn penger kjenner de ikke til, og de instruerer regjeringa om hva de skal foreta seg med en uskikkelig kommune, som ikke vil ha tysk storkapital vasende innover sine kystlyngheier:

«Vi kan ikke risikere at store verdier settes i spill når det foreligger en lovlig konsesjon. Derfor ber vi departementet benytte statlig arealplan, slik det er brukt i tilsvarende saker tidligere, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge til E24.»

Disse grupperingene har vært med på å, som Attac nevner «prege statsforvaltning, massemedier og domstoler» i mange år når det gjelder klimaprofitørenes gjøren og laden. NVE er langt på vei, omdannet fra et demokratisk forvaltningsledd til et direktorat i ubalanse med demokratiske verdier.

Frøyas kommunestyre advarer ministeren mot å gripe inn

2. mai var det ekstraordinært kommmunestyremøte i Frøya kommune. Eneste sak på dagsordenen var kommunens høringsuttalelse.

For meg handler det om den lokale sjølråderetten. Kommunen har opptrådt ryddig i denne saken, og nå er det slik at slik at Trøndereenergi ikke lenger har dispensasjon, sa ordfører Berit Flåmo.

Kommunestyret vedtok med 21 mot 2 stemmer at det ikke er grunnlag for å ta anmodningen fra Trønderenergi til følge. Et slikt inngrep fra statens side vil bli sett på som et drastisk inngrep i det lokale selvstyret.

Folkeopprøret mot vindkraftmafiaen fortsetter altså og folket på Frøya har ikke tenkt å gi seg.

Les også– Folkeopprør mot vindkraft på gang

Les mer om vindkraft, vindkraftprofitørene og energipolitikk på steigan.no.

I vår tid trengs medier som er uavhengige av stat og kapital, og som driver en faktabasert og kritisk journalistikk. Vil du bli en av støttespillerne? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelNorske statsborgere i Syria som har deltatt i IS: Hva venter dem?
Neste artikkelForsøket på militærkupp i Venezuela mislyktes totalt