Politikerne folket sa nei til kaster Ukraina ut i oppløsning og krig

28
Petro Porosjenko led et knusende nederlag i det ukrainske valget, men han gjør sitt ytterste for å saboteren den nye presidenten Vladimir Zelenskijs arbeid. Shutterstock.
Bjørn Nistad

Av Bjørn Nistad.

Den 21. april vant Vladimir Zelenskij det ukrainske presidentvalget med over 70 prosent av de avgitte stemmene på et program som innebar en avvisning av den anti-russiske nasjonalismen og delingen av samfunnet i våre og ikke-våre dagens president Petro Porosjenko og den styrende eliten har stått for siden statskuppet i 2014. Bare fire dager etter valget, 25. april, vedtok Radaen med 270 mot 39 stemmer (og 4 avholdende) imidlertid en lov som går ut på full ukrainifisering og stempling av russisktalende ukrainere som annen rangs borgere. Følgene vil bli fortsatt oppløsning og krig. Og kanskje den ukrainske statens undergang.

Høsten 2018 stemte Radaen for en lov som hadde til hensikt å gjøre ukrainsk til det eneste språk i Ukraina, og denne språkloven har nå fått sin endelige utforming.

Ifølge den vedtatte loven skal alle offentlig ansatte, inkludert yrkesgrupper som lærere og helsepersonell, snakke utelukkende ukrainsk, både i tjenesten og når de opptrer offentlig. Massemedia skal ukrainifiseres. Ansatte i butikker og restauranter skal måtte svare på ukrainsk dersom de blir tilsnakket på ukrainsk. Det skal ansettes egne språkinspektører. Og for brudd på språkloven er det høye bøter.

Skole og utdanning skal ukrainifiseres. I en overgangsperiode skal undervisningen på lavere klassetrinn delvis kunne foregå på språkene til nasjonale minoriteter.

At politikere som har stått for en splittelsespolitikk som har kastet Ukraina ut i krig og borgerkrig, stemmer igjennom en lov som innebærer en ytterligere forsterkning av splittelsen i det ukrainske samfunnet, bare fire dager etter at over 70 prosent av befolkningen stemte på en presidentkandidat som gikk til valg på nasjonal forsoning og avvisning av splittelsespolitikken, er grotesk.

Personer som minner mer om politiske lik enn om mennesker, stemmer igjennom en lov som innebærer fortsatt oppløsning og krig. Det hele virker som et slags dødens karneval.

Se opptak fra avstemningen her.

Mange av dumarepresentantene som stemte for språkloven, var utvilsomt drevet av det innette russlandshatet som har gjennomsyret den politiske eliten siden statskuppet i 2014. Men vedtaket av språkloven kan også fortolkes ut fra et maktkampperspektiv. Hensikten med Dumaens vedtak er ifølge politiske kommentatorer å plassere Zelenskij i en vanskelig situasjon. Dersom han gir sin tilslutning til språkloven, vil løftene om nasjonal forsoning fremstå som løgn, og hans støtte i befolkningen vil bli drastisk redusert. Dersom han tar avstand fra språkloven, vil han komme i konflikt med nasjonalistiske elementer, inkludert bander av bevæpnede høyrenasjonalister.

Å oppløse Radaen og utskrive nyvalg slik at det kan velges en ny Rada som kan tilbakekalle språkloven, har Zelenskij knapt mulighet for. Planen fra Porosjenkos og radaflertallets side skal være å utsette den offisielle proklameringen av valgresultatet og innsettelsen av en ny president så lenge at Zelenskij ikke har mulighet til å utskrive nyvalg. Radaen kan ikke oppløses senere enn seks måneder før et ordinært valg. Dette betyr at dersom Zelenskij ikke er innsatt som president før 27. mai, har han ikke mulighet til å oppløse Radaen og utskrive nyvalg.

Zelenskij vil sannsynligvis inntil høsten 2019 bli tvunget til å leve med en Rada som ble valgt etter statskuppet i 2014, og som står for en helt annen politikk enn den nasjonale forsoningen han gikk til valg på.

Politikerne i Dumaen har et halvår på seg til å vedta lover som begrenser presidentens makt. Og når det ordinære dumavalget kommer i oktober 2019, vil Zelenskij trolig være langt mindre populær enn i dag.

At oppløsningen av Ukraina vil forsterkes som en følge av den vedtatte språk- og ukrainifiseringsloven er det ingen tvil om. Flertallet av ukrainere er russiskspråklige. At folk i byer som Kharkov og Odessa – eller for den saks skyld Kiev – ønsker å være borgere i en stat som sier at de snakker feil språk, er tvilsomt.

Ingen ansvarlige russiske myndigheter vil kunne tillate oppbyggingen av et Ukraina der russisk språk og kultur er utryddet. Vedtaket om full ukrainifisering aktualiserer derfor spørsmålet om en likvidering av den ukrainske staten. Eller i det minste en utskifting av dagens russiskfiendtlige regime.

For et par dager siden erklærte russiske myndigheter at det skal bli lettere å oppnå russisk statsborgerskap for folk bosatt i opprørsrepublikkene Donetsk og Lugansk. Vedtaket har selvfølgelig en humanitær dimensjon. Og det kan tolkes som et signal til Zelenskij om at han bør etterleve Minsk-avtalene om å gjøre slutt på borgerkrigen i Ukraina gjennom desentralisering og politiske reformer dersom han ønsker å holde på Donbass. Men det kan også oppfattes som et tegn på at man fra russisk side har til hensikt å annektere Donbass.  Og siden en annektering av Donbass som utleverte resten av det russiskspråklige Øst-Ukraina til ukrainifisering, ville være meningsløst, må vi anta at man i Kreml i det minste overveier en annektering av store deler av Øst-Ukraina.

Et mulig scenario er at Kiev som svar på en russisk annektering av Donbass setter i gang en militæroperasjon som gir Russland et påskudd til å besette og annektere store deler av Øst-Ukraina.

Eller man kan – og det er trolig mer sannsynlig – fra russisk side satse på å frembringe så mye misnøye og kaos i Ukraina at dagens russiskfiendtlige regime bryter sammen. Med en Rada og politisk elite som tilsynelatende gjør hva de kan for å ydmyke både Ukrainas nyvalgte president og flertallet av ukrainere, og med en ukrainsk økonomi i oppløsning burde ikke det være særlig vanskelig.

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Bjørn Ditlef Nistad.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Olaf Olaf says:

  Nok e gang kommer det sure oppgulp fra en Putin-lojalist med sine kopier fra Russiske medier - om angrep på språkloven og forsvar av Putins dekret om utstedelse av russisk pass for Ukrainere. Dette ble så dumt med sine grove forvrengninger av sannheten, at det egentlig ikke fortjener noe svar. Men det gir meg en anledning til informasjon overfor andre personer som leser Steigan.no.

  1. Språkloven: Herr Nistad. Først og fremst burde du lære deg Ukrainsk språk, slik at du selv kan lese det lovforslaget som ble fremmet i Verkhovna Rada. (Duma er det russiske parlamentet, ikke det Ukrainske. Det heter faktisk Verkhovna Rada). Lovens formål er å sikre Ukrainsk identitet, løsrevet fra imperialisten, på samme måte som i andre demokratiske land. I Norge må vi heller ikke ha Russisk-talende administrasjoner i staten, fordi det har flyttet Russere til Norge, eller svensk fordi vi en gang i tiden var underlagt Sverige. Det er hva loven handler om. Og hvis du hadde hadde fulgt med i Ukrainsk politikk, ville du visst at hovedelemetene i loven ble innført allerede i 2014. Og du (eller den russiske propaganda) lyver regelrett når du hevder at butikk- og restaurant-ansatte må svare på Ukrainsk. Dernest: loven gir minoriteter rett til opplæring i eget språk ved siden av Ukrainsk inntil 5. klasse. Deretter må familien (som i andre land) selv bekoste videre opplæring, hvis ønskelig. Til din uvitenhet: Selv under tsar-veldet, hadde Ukraina sitt eget språk, brukt i undervisning og i offentlig asministrasjon. Grunnet Stalins paranoia for den Ukrainsk nasjonalisme, beordret han at all undervisning og all offentlig administrasjon skulle holdes i russisk språk. Og du hevder at Russiske myndigheter ikke vil tillate at dette reverseres, når landet nå i mer enn 25 år har vært løsrevet fra den forhatte naboen? Da har du liten innsikt i kulturens betydning for folket. Og du burde vite at Ukrainsk er et meget gammelt språk.
   Så en praktisk orientering: Loven vil få marginal betydning for folket; språkforvaltningen vil ikke ha noen konsekvenser for daglig språk utover den offentlige sfæren. Og offentlige tjenestemenn og kvinner, som ikke behersker Ukrainsk (det er få), vil selvsagt få nødvendig opplæring. Myten om at dette er mange er totalt udokumentert. De alle fleste jeg kjenner (spesielt voksne) er 2 språklige, all den tid de var tviunget til å lære russisk på skolen.
   Videre har Zelenskyi (rett skrivemåte ihht. Ukrainsk transkripsjon) sagt at han vil gjøre en grundig konsekvensanalyse når han tiltrer for å minimere kostnader for samfunnet og tid for den enkelte som må lære seg Ukrainsk. Det interessante er også at president Orban har bevilget penger for at Magyarene bosatt i Zakarpaty skal lære seg Ukrainsk. Det tviler jeg på at Putin vil gjøre? Jeg er sikker på, Herr Nistad, at den motstand som også finnes i Ukraina (spesielt blant de som er tilhenger av Regionpartiet (Yanukovisj gamle parti), definitivt ikke vil lage mye støy omkring loven. Støyen lages i Kreml og i deres propaganda maskineri. Og siden din oppgave utelukkende er å sverte det Ukrainske samfunn, så er det jo naturlig at du også kommer med disse løgnene.
  2. Putins dekret om passutstedelse for ALLE Ukrainere. (hans siste utspill på Silkevei-møtet)
   Man skal være rimelig naiv, om man ikke innser at dette utspillet er Putins forsøk på å skape dårlig grunnlag for å gjennoppta dialogen om Minsk 2-avtalen, som Zelenskyi har invitert Russland til. Dessuten er en slik handling i seg selv av fiendtlig art, og brudd på internasjonal rett. (At Ungarn har tilbudt Magyarer Ungarsk pass, har helt andre årsaker. Men normal høflighet har jo aldri den blodsugende draculaen i Kreml brydd seg om. Videre, Herr Nistad: nå har Putin gjennom sitt dekret endelig stadfestet det vi har visst i 5 år, at det er Russerne som har angrepet og ført krig mot Ukraina. Så nå kan du legge “borgerkrigs”-begerpet på hylla. Du nevner at Kreml "i det minste overveier en annektering av store deler av øst-Ukraina. Ja, men det har vært kongstanken til Putin helt siden han overtok makten i 1999. Gjennom sin grå eminense Vladislav Surkov og den ultranasjonalistiske filosofen Alexander Dugin har Putin hele tiden hatt “Novo Rossia” i sitt planarbeid, og Surkov er i dag den som i realiteten administrerer terror-regimene i Donbas (skrives med 1 s i det Ukrainske språk, Herr Nistad).
   Så får Russland gå til full krig mot Ukraina og overta et sønderskutt og bombet land (slik du ønsker deg), men vel vitende om at den isolasjon Russland i dag har vil være blæbær i forhold til den isolasjon og fordømmelse Russland vil oppleve etter det. Og den konkursen som medførte Sovjetunionens fall, vil også være for lommerusk å regne. God fornøyelse!
   Og min anbefaling: Skaff deg et russisk pass og brenn ditt norske, Herr Nistad. Det er en skam for Norge å ha sånne løgnere som deg boende i Norge.
 2. Olaf. At du fortsatt får spalteplass her er meg en gåte. Greit å formidle synspunkter, komme med innspill eller påpeke feil. Men etter å ha lest innlegga dine fremstår du for meg som en usympatisk, ufordragelig drittsekk. Mulig du er diagnostisert for dette og da er det greit. Hvis ikke er det noe riv ruskende galt med pensumet til skoleverket.

 3. Avatar for Olaf Olaf says:

  Vel, jeg ønsker ikke å polemisere med deg på dette nivået. Det jeg ber deg om, er kun å forsøke å sette deg inn i hva som skjer i Ukraina, hvis vi skal få til en fruktbar dialog. Det er vel ikke for mye forlangt?

 4. Skal du få en “fruktbar dialog” må du kutte ut den nedlatende og trakaserende retorikken du presterer. Her fremstår du som en komplett idiot ved å fremheve deg sjøl, samtidig som du er påpasselig med å forlenge innlegga dine med personhets av artikkelforfatter. Og dette har da ingenting med din kunnskap omkring Ukraina å gjøre. Orden og oppførsel vurderes uavhengig av faglig nivå, om du trenger å få det inn med teskje.

 5. Avatar for Johnny Johnny says:

  Her er en ting som skjedde i Ukraina, hvordan forklarer du det som fremkommer i den lekkede telefonsamtalen mellom Estonian Foreign Minister Urmas Paet og Catherine Ashton?

  Telefonsamtalen bekrefter at snikskytterne på Maidan skjøt mot begge sider, og at skytterne kom fra den nye koalisjonen.

  https://www.youtube.com/watch?v=ZEgJ0oo3OA8
 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Du behøver ingen 3d modell og fancy ting, det var nok å bruke en laser på kulehullene i trærne for å finne ut hvor det ble skutt fra, men vinnerne tok bort disse.

  Ellers så er ikke Jew York Slimes noen troverdig kilde, og jeg forstår ikke hvorfor du bruker en avis som jobber for at hvite skal bli en minoritet i eget land som kilde?

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  Ei eller når alle kulehullene i trærne viser hvilket vindu det ble skutt fra?

  Hva jeg ikke forstår er hvorfor du er så opptatt av Ukraina, i steden for ditt eget folks fremtid? Det er og blir forræderisk å støtte NATO, all tid det er NATO-politikk å gjøre hvite til minoriteter i eget land.

 8. Avatar for runeulv runeulv says:

  Man kan kjøpe store trær for plantning, og det blir pokker meg for dumt når du nekter på at trærne fikk skuddskader.

  Første gang jeg hører det, og i prinspippet ingen ting, men det forklarer hvorfor du er som en ukrainsk propagandist.

  Hva jeg har problemer med er at du støtter vestlige styresmakter fordi Ukraina har blitt viktigere for deg, enn hvordan det går med med Vesten.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

20 flere kommentarer

Deltakere