Sanders: – Kan ikke sidestille anti-semittisme med legitim kritikk av Israel

53
Ilhan Omar på talerstolen i januar 2019. Foto: Shutterstock.

Det har vært en opphetet debatt i USA etter at den nyvalgte kongressrepresentanten Ilhan Omar i en Twittermelding kritiserte den pro-israelske lobbyen i USA for å for å være «lojale mot en annen stat», altså Israel. Og hun beskylte dem for å være bestukket til å gjøre dette. Da hun så ble utfordret på hvem som eventuelt bestikker dem, svarte hun AIPAC!, altså den mektige pro-Israellobbyen American Israel Public Affairs Committee.

Dette førte naturligvis til stor ståhei, og Omar ble naturligvis beskyldt for å være «anti-semittisk» og for å drive med «hatprat», men oppsiktsvekkende nok har denne kampanjen ikke virket slik den var tenkt.

Etter lange diskusjoner og mye tautrekking kom Representantenes hus 7. mars 2019 fram til en utvannet resolusjon som fordømmer anti-semittisme og anti-muslimske holdninger, men som ikke kritiserer Omar direkte. Hun har tvert om fått støtte fra en del ledende kongressmedlemmer, og debtatten har ført til at det er blitt trukket et skille mellom anti-semittisme og legitim kritikk av Israel. Bernie Sanders sa det slik:

Anti-semittisme er en hatefull og farlig ideologi som må bekjempes kraftig i USA og i resten av verden. Vi må imidlertid ikke sidestille anti-semittisme med legitim kritikk av den høyreorienterte Netanyahu-regjeringa i Israel. Vi må tvert om ha en balansert Midtøsten-politikk som bringer israelere og palestinere sammen for en varig fred.

Sanders er den første jødiske politikeren som har vunnet et primærvalg i en delstat i USA, så overfor mange har hans ord stor vekt i denne saka.

Omars partifelle Nancy Pelosi, som er speaker i Representantenes hus, og den første i rang etter visepresidenten i USA, forsvarte Omar og sa at den unge representantens uttalelser ikke var basert på anti-semittiske holdninger.

Hele dette sirkuset ble et tilbakeslag for AIPAC og sionistene. Som kjent prøver Israel nå, med ganske sterk framgang, å få til vedtak i land etter land som setter likhetstegn mellom antisemittisme og antisionisme. President Emmanuel Macron vil som kjent lovfeste i Frankrike at antisionisme er på linje med antisemittisme.

Debatten etter Omars uttalelse har til og med fått New York Times til å spørre om AIPAC er blitt for mektig.

«Antisemittisme» er et av de verste stemplene du kan sette på et menneske i dagens verden. Benjamin Netanyahu skjønner dette godt, så han bruker dette til å få all kritikk av Israel stemplet på samme måte. Slik sett har debatten i USA etter Ilhan Omars twittermelding utviklet seg til å bli et tilbakeslag for sionistene. Og Omar har satt et eksempel ved at hun har våget å stå opp mot den mektige Israel-lobbyen.

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Neturei karta- representanten, sa på denne videoen, at under “Cast Lead attack” , Gaza war, ( 2008-2009 ) ble de israelske ambassadørene ( 158 stykker ) av Netanjahu bedt om å rekruttere 1000 studenter og aktivister hver, " to counter all the anti-Israel critisism , that you find on the internet and in newspapers…
  video ref. 6.35
  Neturei Karta video

  Fra twittersiden deres :
  “A delegation of Orthodox Jewish Rabbi and their constituents, organized by Neturei Karta International, visited yesterday on Capital Hill in Washington DC, to show support for Congresswoman Ilhan Omar who is recently unjustly accused by AIPAC as anti-Semitic”

 2. Avatar for paal paal says:

  Huff Steigan. Dette er ikke et tilbakeslag for sionistene, dette er en SEIER for dem. Dere må prøve å se dette som et sjakkspill. Man kan ikke stirre seg blind på nåværende trekk, men heller forsøke å forutse de neste 3 - 5 trekkene.

  Jeg får gjenta det jeg tidligere skreiv som kommentar til din artikkel “Frankrike vil sidestille antisionisme med antisemittisme

  Renspikket Hegelian Dialectic modus operandi.

  Problem/Reaction/Solution - Tese/Antitese/Syntese (for å sementere oppsvulmet antisemittisme-definisjoner, lovgiving etc.)

  Nåværende rasismelovgiving, antisemittisme-definisjoner etc. ( Tese )

  Hvordan få terrorisert verdens politikere, lovgivere og media til å argumentere for og innføre strengere antisemittismelovgivning, innbake “hatkriminalitet” med frie tolkningsrammer, osv? ( Syntese - Den ønskede løsning)

  Enkelt: Introduser fullstendig galskap inn i mixen ( Antitese - kriminalisere antisionisme).

  Resultat: Politikere og lovgivende forsamlinger blir så stresset, presset, utpresset og utmattet at de til sist aksepter syntesen som et “kompromiss” for “fred”.

  Hele dette sirkuset har til formål å ETABLERE sionistenes nye 3-D antisemittismedefinisjoner, helst som LOV og gjerne inntatt i de ulike nasjoners GRUNNLOV (er hva de håper på). Poenget er å sørge for at det aller meste kan tolkes som “antisemittisme”, så de får KNEBLET ABSOLUTT ALL KRITIKK, KNEBLET OG STOPPET ALL HISTORIEREVISJONISME. At de i siste ende antakelig fortsatt må tåle litt “kritikk” for sitt blodrasistiske apartheidregime i Israel, er en veldig liten pris for dem å betale i forhold til hva de vinner i andre enden - nemlig å GLOBALISERE SIN KONTROLL MED, OG DEFINISJONSMAKT OVER, YTRINGSFRIHETEN.

  De får det akkurat som de vil!

  Anbefaler alle å lytte til dette intervjuet med Alison Weir, så forstår en at dette handler om noe mer:

  Her er Alison Weirs essay/rapport, som diskutteres i soundcloudklippet over:

  Og så er det vel å tide på begynne å undersøke dette med Noahidelovene som ble innført ved lov i USA i 1991. Hodekapperregimet i Saudi-Arabia blir bare rene barnehagen i forhold til hva disse Chabad-Lubavich rabbiene har på tegnebrettet.

  I tillegg til at Noahidelovene ble innført som lov i USA i 1991, har de i ettertid blitt positivt omtalt både av EU, FN, Vatikanet, Australske og Israelske myndigheter. Internettet bobler nå over med diskusjoner om Noahidelovene og chabad-lubavich rabbienes arbeide for å gjøre Noahidelovene til internasjonal lov. (Det vil jo passe som hånd i hanske til FN’s “Earth Charter”). Stakkars folk som ikke våkner opp til denne galskapen.

  Her er en veldig god nettside, som ikke inneholder annet en ATTEN STYKKER knallgode dedikerte artikler om nettopp Noahidelovene og hva som skjer i verden i forhold til disse:

  https://stopnoahidelaw.blogspot.com/

 3. Avatar for paal paal says:

  Dette må dere se.

  UNIVERSAL Noahide Code - noahide.org

  Keynote Address by Rabbi Yaakov Cohen (Director, UN NGO The Institute for Noahide Code) - “BINDING for ALL HUMANITY”, sier han.

  https://www.youtube.com/watch?v=lHgMcf3vEeY

  MOBILIZING CULTURAL AND RELIGIOUS ETHICS FOR AGENDA 2030

  Det er FULL RULLE med FN’s Agenda 21/2030 (verdensregjeringsagendaen) og Chabad-Lubavich rabbienes Noahidelover. Disse lovene kommer fra TALMUD, og straffen for å bryte dem er hodekapping.

  Et viktig poeng, svært viktig poeng, er at Noahidelovene er for goyim, ikke for jøder. Jødene skal reguleres av de 10 bud i Torah, mens Goyim skal reguleres av de 7 Noahidelover fra “Oral Torah”, altså den muntlige overleveringen “Moses fikk” på siden av steintavlene med de 10 bud. “Oral Torah” = TALMUD.

  Så jødene skal være religiøse og juridiske overdommere over menneskeheten.

  En jøde som bryter loven kan straffes med halshugging dersom, OG KUN DERSOM, retten er satt med 23 stk jødiske dommere, og at denne jøden har MINIMUM TRE VITNER i mot seg.

  En goyim derimot, kan dømmes av én jødisk dommer, og trenger KUN ETT VITNE i mot seg for å kunne dømmes til halshugging.

  Jødene skal altså reguleres og leve etter TORAH (Bibelen)
  Goyim skal reguleres og leve etter påbud og tolkninger i TALMUD, og da alltid med en talmudkvalifisert jødisk rabbi med makt til å “tolke skriften”.

 4. Avatar for paal paal says:

  @Gatekeeper, ja jeg formulerte meg ikke presist.

  Det man må huske på, er at Torah (GT/bibelen) og Talmud (den muntlige bibel, som etterhvert også ble utgitt på skrift) tolkes slik RABBIENE mener de skal tolkes. Disse rabbiene (det står også i Talmud) sier at det kun er jødene som er mennesker. Goyim (gentiles) er skitne dyr, våre sjeler har tre sataniske komponenter osv.

  Her er det helt essensielt og viktig å forstå, at denne rabbien Schneerson er Noahidelovenes “far”, det er denne vedkommende og hans lære som ligger i bunn for bestræbelsene med å innføre Noahidelovene som universell lov, som ALLE SKAL underkaste seg: Les f.eks også dette FN-dokumentet publisert på FN’s nettsider i 2016

  Siterer siste paragraf i FN-dokumentet:

  “The Institute of Noahide Code is a UN-accredited NGO dedicated to spreading awareness of the Seven Noahide Laws, which ALL PEOPLES ARE OBLIGATED TO FOLLOW. It takes its guidance from the inspiring vision of the Lubavitcher Rebbe, who understood the inherent power of these laws to unite the nations of the world.”

  Så til Alison Weirs artikkel som hjelper en i gang med å forstå hvordan de tenker:

  https://ifamericaknew.org/about_us/educationday.html

  Sitat fra artikkelen (jeg uthever noe av det viktige med bold skrift):

  Non-Jewish souls ‘satanic’

  While Chabad sometimes openly teaches that “the soul of the Jew is different than the soul of the non-Jew,” Schneerson’s specific teachings on this subject are largely unknown.

  Quite likely very few Americans, both Jews and non-Jews, are aware of Schneerson’s teachings about the alleged deep differences between them – and about how these teachings are applied in the West Bank and Gaza.

  Let us look at Schneerson’s words, as quoted by two respected Jewish professors, Israel Shahak and Norton Mezvinsky, in their book Jewish Fundamentalism in Israel (text available online here). This book, praised by Noam Chomsky, Edward Said, and many others is essential reading for anyone who truly wishes to understand modern day Israel-Palestine. (Brackets in the quotes below are in the translations by Shahak and Mezvinsky.)

  Some of Schneerson’s rarely reported teachings:

  “The difference between a Jewish and a non-Jewish person stems from the common expression: ‘Let us differentiate.’ Thus, we do not have a case of profound change in which a person is merely on a superior level. Rather, we have a case of ‘let us differentiate’ between totally different species.”

  “This is what needs to be said about the body: the body of a Jewish person is of a totally different quality from the body of [members] of all nations of the world … The difference in the inner quality between Jews and non-Jews is so great that the bodies should be considered as completely different species.

  “An even greater difference exists in regard to the soul. Two contrary types of soul exist, a non-Jewish soul comes from three satanic spheres, while the Jewish soul stems from holiness.”

  “As has been explained, an embryo is called a human being, because it has both body and soul. Thus, the difference between a Jewish and a non-Jewish embryo can be understood.”

  “…the general difference between Jews and non-Jews: A Jew was not created as a means for some [other] purpose; he himself is the purpose, since the substance of all [divine] emanations was created only to serve the Jews.”

  “The important things are the Jews, because they do not exist for any [other] aim; they themselves are [the divine] aim.”

  “The entire creation [of a non-Jew] exists only for the sake of the Jews.”
  >

  Most people don’t know about this aspect of Schneerson’s teaching because, according to Shahak and Mezvinsky, such teachings are intentionally minimized, mistranslated, or hidden entirely.

  For example, the quotes above were translated by the authors from a book of Schneerson’s recorded messages to followers that was published in Israel in 1965. Despite Schneerson’s global importance and the fact that his world headquarters is in the U.S., there has never been an English translation of this volume.

  Shahak, an Israeli professor who was a survivor of the Nazi holocaust, writes that this lack of translation of an important work is not unusual, explaining that much critical information about Israel and some forms of Judaism is available only in Hebrew.

  He and co-author Mezvinsky, who was a Connecticut Distinguished University Professor who taught at Central Connecticut State University, write, “The great majority of the books on Judaism and Israel, published in English especially, falsify their subject matter.”

  According to Shahak and Mezvinsky, “Almost every moderately sophisticated Israeli Jew knows the facts about Israeli Jewish society that are described in this book. These facts, however, are unknown to most interested Jews and non-Jews outside Israel who do not know Hebrew and thus cannot read most of what Israeli Jews write about themselves in Hebrew.”

  In Shahak’s earlier book, Jewish History, Jewish Religion , he provides a number of examples. In one, he describes a 1962 book published in Israel in a bilingual edition. The Hebrew text was on one page, with the English translation on the facing page.

  Shahak describes one set of facing pages in which the Hebrew text of a major Jewish code of laws contained a command to exterminate Jewish infidels: “It is a duty to exterminate them with one’s own hands.” The English version on the facing page softened it to “It is a duty to take active measures to destroy them.’”

  The Hebrew page then went on to name which “infidels” must be exterminated, adding “may the name of the wicked rot.” Among them was Jesus of Nazareth. The facing page with the English translation failed to tell any of this.

  “Even more significant,” Shahak reports, “in spite of the wide circulation of this book among scholars in the English-speaking countries, not one of them has, as far as I know, protested against this glaring deception.”

  Ovenstående sitat er bare en brøkdel av materiale som dokumenterer at i jødenes øyne er det kun dem som er mennesker, vi goyim/gentiles er så lavtstående at vi knapt kan regnes som mennesker, vi er dyr, og skal være jødenes slaver.

  Her en video med en god innledning, den viser at selv den “vanlige jøde” i Israel går rundt med oppfattelsen at goyim skal være jødenes slaver:

  https://www.youtube.com/watch?v=f8grxuBn1jM

  Så da kan vi bedre forstå bakgrunnen for at jøder og goyims skal dømmes forskjellig, og underlegges to forskjellige tolkninger/rettssystemer.

  @Gatekeeper Det er altså riktig som du sier, at bibelen forbyr å bruke bare ett vitnes utsagn, men dette gjelder kun for jødene.

  Noahidelovene er kun for goyims (gentiles), og goyims (gentiles) er - som overfor demonstrert - ikke mennesker, vi er laverestående vesener med sataniske sjelskomponenter og helt annen type DNA enn jødene (hevder dem). Derfor kan en goyim (gentile) dømmes ved hjelp av kun én dommmer, og basert på kun ett vitne.

 5. Avatar for paal paal says:

  Det er jo også av største viktighet å i det minste prøve å forstå, at beskyldninger om “antisemittisme” hovedsakelig er en hersketeknikk. Og da tjener det dem som utøver denne hersketeknikken at “vi ser en økning i antisemittisme”. Det tjener dem også at de får politikere og media - og lettlurte folk flest - med på å utvide antisemittismedefinisjoner og samtidig gjøre disse definisjoner så ulne og altomfattende som mulig, slik at man kan beskylde hvem som helst for å være antisemitt, nærmest uansett hva vedkommende ytrer seg om, hvordan man formulerer seg, hva man gjør, og til og med for hva en unnlater å gjøre.

  Her et utmerket eksempel:
  Screenshot_2019-03-09%20Obama%E2%80%99s%20refusal%20to%20veto%20anti-Israel%20U%20N%20vote%20ranked%20most%20anti-Semitic%20incident%20of%202016

  Her en god video som belyser noen av mekanismene som taes i bruk for å FABRIKERE så mye antisemittisme som mulig:

  https://www.youtube.com/watch?v=ToaUnTqKmRc

  Her er et par andre historier som ytterligere illustrerer problemet:

  Her passer det å sitere @steigan fra en annen av hans artikler:

  Vi er noen fordømte amatører

  Men det behøver aldeles ikke å fortsette slik. Vi kan IKKE fortsette som amatører, for amatører blir utslettet i dette spillet.

 6. Avatar for paal paal says:

  @Johnny Det er ikke vedtatt noe som helst om Noahidelover i Norge. Ikke en gang “education day”, såvidt jeg vet. Så da har vi i allefall ingen grunn til å undersøke dette nærmere, det slik du tenker?

  Det er heller ingen norske politiske partier som på sitt valgprogram har fortalt det norske folk at ved å stemme på dem, så stemmer man samtidig for avvikling av Norge som selvstendig nasjon, og for innførelse og etablering av en “FN-styrt” verdensregjering. Selv om dette aldri har stått i noe valgprogram, så har samtlige partier på stortinget, med AP i spissen, hatt dette som hovedmål siden minst 1962, hvor AP var vert for Socialist International Counsil Conference.
  10-10-38-25

  Vi vet at Norge (eller norske politikere) er det land i verden som er mest ivrig på å implementere alt som kommer fra FN og EU, ja norske politikere har gjennom hele historien vært de mest aktive pådrivere, OG ARKITEKTER, spesielt for skapelsen og utviklinga av FN.

  Nå med Erna Solberg som leder av FN’s “Millenium Developement Goals Advocacy Group”, hvor Erna daglig må konfrontere seg selv med den skrikende motsetningen som ligger i å ha to roller(hatter), en hatt hvor hun er “norsk statsminister” med oppgave å ivareta landets og folkets beste kortsiktige og langsiktige interesser, samtidig som hun er leder for et internasjonalt organ som har som kortsiktig og langsiktig mål å motarbeide og underminere de samme norske interesser i det hun med FN-hatten på har som hovedoppgave å tilrettelegge for avvikling av selvstendige suverene nasjonalstater og underlegge dem en FN-styrt verdensregjering.

  http://www.un.org/millenniumgoals/advocates/

  Og dette er hva som skjer i FN, og som du ignorerer.

  https://www.youtube.com/watch?v=lHgMcf3vEeY

  @Johnny, det jeg frykter mest i denne verden, er ikke diktatorer, konspiratører, jødiske rabbier eller væpnede armeer. Det jeg frykter mest er de store masser naive, ignorante, fragmenterte, A4, “never-think-outside-the-box” orderfollowers som vifter med knyttnevesymboler.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

45 flere kommentarer

Deltakere