Miljøgifter kan forårsake og forverre ALS

0
Sprøyting med plantegifter kan gi skader på menneskers nervesystem. Foto: Shutterstock.

Av Ivar Austbø.

Forskjellige typer forurensning kan øke risikoen for ALS (amyotrofisk lateralsklerose), en svært alvorlig sykdom som rammer nervesystemet og fører til muskelsvinn. Kjemikaliene kan også øke tempoet i forverringen av sykdommen. Dette kommer fram i en ny forskningsstudie, publisert i BMI Journal of Neurology.

Det har vært mye usikkerhet rundt årsakene til ALS, men en studie har pekt mot kvikksølv i fisk og sjømat som noe som kan øke risikoen.

Plantevernmidler har også nylig blitt identifisert som en mulig risikofaktor. I 2016 ledet Dr. Eva L. Feldman en studie som viste at eksponering for som diklordifenyltrikloretan (DDT), metoksyklor, og benzenheksaklorid kan øke risikoen for at mennesker utvikler ALS.

Nå har det samme forskningsteamet funnet at en annen klasse med kjemikalier kan ha samme virkning på ALS-risikoen: Polyklorerte bifenyler, også kjent som PCB.

I tillegg fant forskerne at kjemikaliene ikke bare kan øke risikoen for å utvikle ALS, men også kan gjøre sykdomsprogresjonen hurtigere.

Dr. Feldman sier at Michigan har høy forekomst av ALS, og sier at dette kan ha sammenheng med at delstaten både er en landbruks- og en industristat.

Delstatens landbrukshistorie har medført langvarig bruk av forskjellige plantevernmidler og miljøgifter som kan finne veien til drikkevannskilder og jordsmonn.

PCB er industrielle kjemikalier brukt blant annet i elektriske apparater som TV-er og kjøleskap. USA forbød substansene i 1979, men siden kjemikaliene tar tid å bryte ned vil forurensningen kunne utgjøre et miljø- og helseproblem i mange år etter.  

Dr. Stephen Goutman, som er en av forfatterne av studien, sier at dersom disse kjemikaliene finner veien til vannkilder kan mange mennesker bli rammet av virkningene. Etter langvarig eksponering kan kjemikaliene hope seg opp i kroppen, og finne veien til fettvev og blodstrømmen.

Dr. Goutman uttrykker bekymring for hva som skjer i et lengre tidsperspektiv når vi utsettes for miljøgifter. Hans kollega Dr. Feldman deler bekymringen og sier at miljøgifter er en helserisiko som må tas på alvor.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelFlere tilfeller av sensur mot steigan.no på Facebook
Neste artikkelSagan om det statslösa kapitalet