«De sorte IS-brudene»

0
Kvinnene som har kommet ut av de IS-kontrollerte områdene i Syria går fortsatt kledd i heldekkende niqab. Foto: Afshin Ismaeli.

Av Eva Thomassen

De «sorte IS- brudene» skal hvitvaskes. Derfor ligger de i søla i interneringsleire i Syria. Uten «IS- bruder» hadde «Kalifatet» aldri blitt en realitet. «IS-bruder» er terrorister. Ingen av dem er «bare» husmor. Det finnes ikke «moderate IS-bruder». På samme måte som det ikke finnes «moderate» mannlige terrorister. De blir ikke mer moderate om Solberg omdøper dem til «IS-borgere» som har gjort «tjeneste i IS».

Uten disse brudene hadde ikke IS og de andre terrorgruppene kunnet overleve i nærmere 8 år. Det vet Solberg. For, dersom Solberg og de 70 landene virkelig hadde gjort det de sier de har gjort siden 2014 hadde det vært en smal sak å bekjempe disse damene. Når disse var blitt nøytralisert og uskadeliggjort ville hele kalifatet ramle sammen som et korthus.

Niqab-kledde IS-bruder. Skjermdump fra NRK.

Se: Norsk IS-kvinne i Syria: Vil ikke hjem

En Pappa

Denne pappaen er et av ofrene for IS. Byen Al almayadeen i Deir Ezoor ble okkupert av IS i 2014 fram til byen ble befridd av den syriske hæren i 2017.

Pappaen på bildet som Janice Kortkamp tok da hun var i Al almayadeen i Deir Ezoor 2017, fortalte at barna hans var på nippen til å sulte ihjel. Han stjal noen såkorn til barna, men ble tatt av IS. I syv måneder ble han holdt fanget med en plastpose over hodet og gitt saltvann å drikke. Etter disse syv måneden ble han fremstilt for en shariadomstol. Han ble dømt til å få kappet av høyre hånd og venstre fot. Et av barna hans ble drept. En ble utsatt for sultne hunder.

Foto: Janice Kortkamp


Massegraver med tusener av mennesker avdekkes nærmest daglig i og rundt Raqqa.

Bakteppet og narrativet til den norske deltakelsen i regimeskiftekrigen i Syria

2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019

I 2012 anerkjente den norske regjeringen «Nasjonalkoalisjonen» som Syrias legitime regjering. Altså de som skal overta Syria etter  Assad  hadde lidd samme skjebne som Gadaffi. Det blir valgt en «president» for Syria blant «Friends of Syria». Hele 6 «presidenter» er valgt hittil. Grunnen er at det er stridigheter innad i medlemslandene i «Friends of Syria» hvilken politikk denne presidenten skal omdanne Syria til. Saudi Arabia har ikke samme interesser i Syria som Norge f.eks.
I det øyeblikk Norges regjering anerkjenner denne opposisjonen har Norge også gitt norske terrorister legitimitet. For ved å støtte Nasjonalkoalisjonen så støtter også Norge terrorgruppa Free Syrian Army. Free Syrian Army har ingen kvaliteter ved seg som skiller dem fra andre terrorgrupper så som Al-Nusra, IS, Jaish Al-islam eller Al-Zinki. Alle er Al-Qaida affilierte grupper.

Utenriksminister Espen Barth Eide kommer med en liten formaning i 2012:

Vi oppfordrer Nasjonalkoalisjonen til å forplikte seg til at humanitært hjelpepersonell ikke blir mål i krigen og gis full adgang til å utføre sitt hjelpearbeid. Koalisjonens internasjonale legitimitet er avhengig av at de militære gruppene respekterer humanitærretten, sier Eide.

– Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria samler opposisjonen i kampen for et demokratisk styre. Norge anser i dagens situasjon Nasjonalkoalisjonen som den legitime representanten for det syriske folket, sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Altså allerede i 2012 var Norge  kjent med at opprørsgrupper begikk terror.

Sanksjoner

Helt tilbake til 2011 har Norge støttet sanksjonene mot Syria. Sanksjoner innført av USA og EU. I denne pressebriefingen Clinton holdt i 2011 er selve planen klar. Inn med sanksjoner – ut med Assad. Norge er lydige og følger opp. Mantraet «Assad must go» blir selve slagordet. Enkelt og greit. Lett for aviser å promotere, lett for folk å huske. Slem diktator og et folk som kjemper for demokrati og menneskerettigheter.  Samme oppskriften som i Libya, Irak, Somalia og nå i Venezuela. Iran står på ventelista.

I denne videoen fra 2011 hører vi Clinton har planen klar for regime-skifte. Det er som hun ikke kan vente.

‘It’s Time for Assad to Get out of the Way’

Søsterskap med krigsforbryter. Skjermdump fra Facebook.

Clinton har fått full støtte fra Norge fra dag én i regimeskiftekrigen mot Syria. Derfor er det heller ikke unaturlig at Clinton og sentrale AP politikere spiser torsk sammen i Oslo hjemme hos Støre på den internasjonale kvinnedagen 2019.

Bistandsorganisasjonene på plass i Syria

I 2012 er Norsk Folkehjelp på plass med UD midler til bistand til  Idlib, Hasaka (Raqqa), Øst-Aleppo og Øst-Ghouta. Det er disse områdene «IS- brudene» oppholder seg og bedriver «demokratibygging».

Oslo 2012

Skjermdump fra NRK-programmet Den norske islamisten.

Hvorfor aksepterte Norge at Ubaydullah Hussain og andre al-Qaida-tilhengere fikk demonstrere i Oslos gater med Al-Qaida flagget i 2012?
Flere av dem dro til Syria. Noen har kommet hjem andre er drept. Flere av dem har barn med «IS-bruder»

Hvorfor aksepterte Norge at det var greit at Al-Qaida flagget hang ut av et vindu på Grønland? På spørsmål om Al-Qaida flagget svarer Grøttum ved Oslo Politi:
– Det er ikke ulovlig å henge opp et Al-Qaida-flagg dersom det var det, og vi kunne ikke pålagt personen å ta det ned. Men når naboer følte slik ubehag ved at det hang der, ble flagget tatt ned velvillig, sier Grøttum.

2012 Fri flyt av terrorister, penger og legitimitet

I Oslo samler islamister åpenlyst  inn penger til sine «brødre og søstre» i Syria.

Hvorfor aksepterte Norge at muslimer fikk stå og samle inn penger til «Syria» på alle torg og i og utenfor moskeer? Hvorfor akseptert Norge at det var og er mulig å ta med så mye kontanter en bare vil ut av Norge i kofferter dersom man bare deklarerer for dem. Opp mot 25000 kroner trenger man ikke å deklarere for. Hvorfor reagerte ikke Norge da hundrevis av norske ekstremmuslimer reiste til Tyrkia? PST slo alarm, men de kunne ikke gjøre noe innenfor daværende lovverk.

Dette er noen av den millionene som ble tatt med i kofferter ut fra Norge i perioden 2011-2013. PST gjentok at de hadde klare indikasjoner på at disse pengene gikk til terror. Regjeringen og politikerne lukket øynene og lot det skje.  

Økt kontantstrøm fra Norge til Tyrkia i perioden 2011- 2013

PENGESTRØM: Mellom 2011 til 2013 har privatpersoner utført mer enn 59 millioner kroner i kontanter fra Norge til Tyrkia. PST frykter at penger fra innsamlinger i Norge går til å finansiere terror i Syria.

PST advarer

PST mener det foregår en åpenlys pengeinnsamling til al-Qaida i Norge. Ifølge PST sendes et sekssifret beløp til al-Qaida-grupperinger i Syria hver uke. Pengene samles i hovedsak inn på Grønland i Oslo. Både selve innsamlingen og utførselen er uregulert og det er veldig vanskelig å vite både hvem som samler inn pengene og hva det går til, sier Fitje. – Jeg skjønner godt at folk vil samle inn og gi penger til sivilbefolkningen som lider i Syria. Men det vi er bekymret for er at det her foregår pengeinnsamling fra personer som har kontakter med utlandet og som ønsker å finansiere terrorgrupper, sier analysesjef i PST, Jon Fitje til TV 2. 

Altså PST er kjent med at det samles inn penger til terror, at det fraktes ut millioner i kontanter til Tyrkia, til terrorgrupper og omkringliggende land og at ingen trenger å redegjøre for hva pengene skal brukes til.

Slik frakter norske kurerer penger til Al-Qaida-gruppe

Bistandspenger

Har 10 milliarder bistandskroner også funnet vegen til Syria i kofferter med kontanter? Ikke usannsynlig. Det er vanskelig å ta ut milliarder i lokale banker i Tyrkia. På spørsmål til bistandsorganisasjonene om hvordan de forvalter skattepengene våre i Syria, svarer samtlige at «av sikkerhetsgrunner» kan de ikke opplyse om dette…

Terrorisme

(også kalt en terroraksjon, et terrorangrep, en terrorhandling eller et terroranslag) kan beskrives som realiserte, målbevisste, voldelige handlinger rettet mot sivile (ikke-militære) mennesker eller mot myndigheter eller deres installasjoner til tider og steder som ellers ville vært fredelige. Handlinger av en slik art blir gjerne fulgt opp med trusler om nye hendinger. Handlingene utføres av personer eller grupper med en agenda som ikke faller sammen med de styrendes, og vil ofte ta sikte på å oppnå at noe skal endres i en bestemt retning.

Et viktig trekk ved terrorisme er at tilfeldige ofre brukes til å skape frykt hos andre for å påvirke en tredjepart. 

Straffeloven

I straffelovens §147d står det: Med fengsel inntil 6 år straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.

Ifølge gjeldende norsk lov er det straffbart å delta i militære grupper uansett om de bedriver eller ikke bedriver terrorvirksomhet. Dette betyr at det er ulovlig for norske statsborgere å delta i en væpnet konflikt i utlandet på vegne av en ikke-statlig styrke – uavhengig av hvilken militærgruppe man kjemper for. Mer spesifikt er «fremmedkriger- bestemmelsen» som trådte i kraft i 2016 nedfelt i § 145: Deltakelse i militær virksomhet i væpnet konflikt i utlandet; Den som på rettsstridig måte deltar i militær virksomhet i en væpnet konflikt i utlandet, straffes med fengsel inntil 6 år

Sikkerhetsloven §3 punkt 5, blir terrorhandlinger definert som: Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet forøvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål

Derfor straffes også personer som vurderes til å ha intensjon om å fullbyrde et lovbrudd ved å påbegynne sin reise til området eller foretar andre handlinger som legger til rette for og peker mot gjennomføringen. Forsøket straffes mildere enn fullbyrdet overtredelse. Men det gjøres blant annet straffbart både å forsøke å reise ut, å reise ut og å delta i eller rekruttere medlemmer til en terrororganisasjon som for eksempel den ‘Islamske stat’ .

Det er liten tvil om at Norge hadde mulighet allerede i 2013 å stanse norske jihadister å reise til Syria, men de benyttet den ikke.

Tur/retur Raqqa

Da har Norge gjort sin del av jobben, foreløpig: Bistand til terrorister. Sanksjoner mot befolkningen forkledd som «svar» på «Assad-regimets brutale angrep på egen befolkning».  Aksept for at millioner av kroner i kontanter og terrorister fraktes ut av Norge med Syria som destinasjon. Grensebyen Kilis og provinshovedstaden Gaziantep er første stopp på turen til Kalifatet. Der står egne hotell klare til å ta imot transittgjestene. Det er i Gaziantep en rekke NGOene har som base. Det gjelder blant annet Norsk Folkehjelp. Der White Helmets tar en pust i bakken mellom filminnspillingene.

Jussen hadde norske terrorister på sin side. Det sørget regjeringen for. Det var ikke forbudt å reise til Syria. Heller ikke å tilslutte seg IS eller andre terrorgrupper i utenfor Norge. Det samme gjaldt for alle EU land. Da ligger alt til rette for fri flyt av terrorister fra Norge forkledd som «fremmedkrigere», «Syria-farere»,  «frihetskjempere og  «IS-bruder». «Søstre og brødre». Kort sagt «IS-borgere» på veg til Kalifatet. Men, det er ikke bare bare å komme seg til Raqqa fra Drammen. Men, det synes som det har gått greit for flere hundretusen terrorister fra over 80 land. Transittlandet Tyrkia har vært hjørnesteinen i denne krigen. I trafikken av terrorister, penger, våpen, mat, medisiner.  

 Additionally, in the early years of the rise of the Islamic State not only was it not illegal to travel to Syria, but most EU countries had no laws prohibiting citizens from joining ISIS or any terrorist organization abroad.

«There was only legislation that you couldn’t join a terrorist group domestically,» he said. 

It wasn’t until 2015 or later that those laws were introduced throughout several EU nations, «but they cannot be retroactively applied,»

En «IS-bruds» hverdag i «Kalifatet»

Kvinner har vært helt sentrale byggesteiner i IS. Grunnene til at de reiste er i og for seg uinteressante. Mange var kanskje «bedroom-radicals» som satt og så på videoer av kjekke menn ridende på hvite hester i Kalifatet. Andre mye mer ekstreme enn de mannlige terroristene som dro til Syria. Som så på videoer og jubler over korsfestelser, halshugging, angrep mot vestlige lands osv.

Det er forsket på om det er noen forskjell på om de kvinnelige terroristene kommer fra muslimske land eller land som er såkalt sekulære, som Norge. Det er det ikke.

Hva de reiste for er viktigere. De fleste kvinnelige IS-terroristene reiste alene til Syria, ikke sammen med menn. Det betyr at de reiser av ideologiske årsaker. De reiser for å være med å bygge et verdensomspennende kalifat som skal endre verden totalt. De har hatt aktive roller som religiøst politi, drevet propagandavirksomhet og driftet organisasjonen. Født og oppdratt neste generasjons jihadister. IS propagandafilmer viser imidlertid nå at kvinner er direkte deltakere i kamper, drap, henrettelser og tortur. Blir selvmordsbombere. Det er uttrykk for en desperasjon  etter at antallet mannlige terrorister synker, flere blir drept. Kvinner gjør det som også er del av det å være et medlem i Kalifatet. Å fullføre sin plikt og om nødvendig ofre seg for Allah. Å sikre seg en plass i paradis. Jo flere du tar med deg i døden jo flere familiemedlemmer får du med deg i Paradis. Vi må også anta nå når mange fedre til disse barna er drept at mødrene også påtar seg rollen som farsfigur med den råskapen disse har stått for. Særlig rettet mot Vesten nå når Kalifatet er i ferd med å knele.

Neste generasjons jihadister

Hovedansvaret for kvinner har vært å lage barn, oppdra barn og indoktrinere dem til kjerneverdiene til den såkalte kalifatet: Sønner skulle ofre seg selv som martyrer og døtre skal gjenskape sin mors bærer av ideologien av hva kvinners rolle i IS. Det har vært viktig å føde så mange barn som mulig i dette kalifatet. En av grunnene er at neste generasjons jihadister da ikke må avlæres annen atferd eller ha referanser som de ellers ville hatt om de hadde vokst opp i et annet samfunn enn dette kalifatet. De blir oppdratt som rene rekrutter og indoktrinert i en tolkning av Koranen som raskt gjør andre til vantro og som derfor bør drepes. Nå fremkommer det at sønner av «IS- bruder» i interneringsleire kaster steiner på kvinner der som ikke dekker seg til etter ekstremvarianten av islamismen. Folk som jobber i disse leirene er angrepet på grunn av at deres bekledning er «haram». I Kalifatet ville disse blitt henrettet av moralpolitiet.

Barna skal oppdras til absolutt lojalitet til Kalifatet og å dø som en martyr overskygger alt annet her i livet. Innlæringen av denne lojalitet foregår via shariaundervisning og videoer hvor avkapping av hoder og ta fleste mulige i døden er ærefulle handlinger. Når disse barna er blitt store nok (9 år) og sosialisert inn i denne ideologien  får de oppgaver med å spionere på andre, opptre som informanter, angivere, også overfor egne mødre og fedre, rekruttere andre barn, undervise dem i ulike terrorhandlinger, nærmest bli predikanter og læremestere. Utøve vold og straff som del av hverdagen. Delta i henrettelser, begå grusom tortur, trenes i kampsport, våpenopplæring og utsettes for ekstrem ideologisk indoktrinering i egen leire. Alt dette for å sosialiseres inn i en statsdannelse, bli en del av en langsiktig plan om et verdensomspennende kalifat. Her fra en treningsleir for barn i Syria.

Jenter skal oppdras hjemme hos mødrene. Der skal de få religiøs indoktrinering i underkastelse etter shariaprinsipper. Ekstremt hat mot vantro og en voldstoleranse som er hinsides normal fatteevne. Å giftes ved 9 årsalderen skal være normen, senest i 16- 17. årsalderen.  

Kvinnelige IS-medlemmer har visst helt fra de dro til Syria at det er barn de skulle produsere, samt styre indoktrineringen, rekruttering og drifte IS. De visste også at de ville bli kommandert til å utøve terror, tortur, drap. Det fremkommer at svært få angrer på det de har vært med på i Syria. Det bekreftes av de svarene disse norske «IS-brudene» som sitter internert i interneringsleirene nord i Syria, gir journalister. De som er blitt intervjuet sier de ikke vil hjem eller forlate dette Kalifatet. I den grad de sier de vil hjem er det på grunn av barna. Vanskelig å vite om dette er et genuint ønske eller bare et salgbar bønn om returbillett.

I følge Independent var 31000 kvinner i dette Kalifatet gravide i 2016.

Kvinnelige IS- medlemmer er svært farlige

Selve deltakelsen i en ekstrem gruppe har avgjørende betydning for hvordan den enkelte utvikler en ideologisk orientert forståelses- og fortolkningsramme og endrer av hans/hennes refleksjonsgrunnlag, selvoppfattelse, syn på verden og samfunnets institusjoner og deres legitimitet, handlingsrepertoarer samt voldskapasitet (Christensen & Mørck 2017). Identiteten og handlingsrepertoar utvikles typiskbakgrunn av deltagelsen i gruppene, da deltagelse i sosiale miljøer alltid medfører en form for situert læring.

– De som har vært lengst inne i konflikten, og er blant de mest ideologisk overbeviste, har lav voldsterskel, er traumatisert, dels av vold de har sett eller vold de har utøvet, og er i den farligste kategorien IS-krigere.

Kvinnelige IS-medlemmer har blant annet begått selvmordsangrep i regionen, ifølge terrorforsker Ranstorp.

– De kan også være ideologiske pådrivere. Man bør ikke se på IS-kvinner som ofre, sier Ranstorp. Kvinnelige IS-medlemmer er svært farlige.

Hvilken tiltak er nødvendig for å beskytte samfunnet mot kvinnelige IS-jihadister?

Hvordan straffer man en kvinnelig terrorist som har vært del av terrorgruppa IS? Bør man straffe dem mildere enn deres mannlige kollegaer? Nei, mener flere. Man må ikke holde i en Kalashnikov for å være bærer av en ideologi, en overbevisning, en fanatisme, av en svært farlig religiøs ideologi. Det som er farlig er at drømmen om dette kalifatet tar ikke slutt fordi Raqqa og Mosul falt. Som en sier: Da vi startet byggingen av kalifatet var vi også få…
De ser for seg at Kalifatet skal gjenoppstå som en fugl Fønix av asken. Det som er nærmest en umulig oppgave er å  integrere jihadister hvis tankesett er knyttet til denne islamistiske fanatismen. Skal man gi noen en second chance? Og, i så fall hvorfor? Det blir vel et filosofisk spørsmål? Det blir Solbergs problem. Hun, og tidligere regjering, har hatt 8 år på seg til å planlegge for hjemkomsten av «IS- borgerne». Det problemet tar hun ikke på alvor.

Syria har advart Vesten

Det er ideologien de kommer med til Europa som er farlig. Derfor er det også uforståelig for syriske myndigheter at ikke vestlige land samarbeider med syriske myndigheter og etterretning. At ikke vestlige land åpner ambassadene i Damaskus. Alt dette vet Solberg. Men, hun bryr seg ikke. Hun gjør også jobben til PST umulig. PST vet at norsk sikkerhetstjeneste ikke kan ta seg ulovlig inn i Syria. Riktignok befinner Norge seg i Syria allerede og oppholder seg der ulovlig i landet. Men det gjør Norge fordi USA har bedt Norge om militær støtte. Nå ber imidlertid USA Norge og andre land å hente IS terrorister hjem. Hente hjem leiesoldatene. Både de som gjemmer seg bak sløret og de som det offisielle Norge fortsatt kaller «fremmedkrigere»

Det er ikke aktuelt for PST å forsøke å aktivt hente «IS-krigere» og «IS-bruder» hjem. Kun hvis de kommer til land som Norge kan samarbeide med, vil de bli hentet hit. Det skjedde blant annet med en norsk konvertitt. Han ble anholdt i Tyrkia. Det tankevekkende med den saken som med alle de andre tilsvarende sakene er at Tyrkia anholder aldri noen som er på veg inn i Syria, bare når de er på veg tilbake.

Solbergs univers

Det er hinsidig enhver logikk at Solberg som hevder de har invadert Syria for å bekjempe IS siden 2014, ikke tar ansvaret for tilfangetatte norske IS-terrorister. At hun ikke tar ansvaret for de norske terroristene som befinner seg i ingenmannsland.  At hun ikke respekterer ropene fra kurderne og den kurdiske militsen SDF, som holder flere titusener terrorister fanget, og som bønnfaller land komme å hente egne statsborgere. At hun tvert imot appellerer til norske terrorister å holde seg unna Norge. Hun hindrer de norske terrorister som ber om å få komme til Norge rent fysisk i å komme hjem og bli stilt for en norsk domstol.

For dersom Solberg var i Syria for å bekjempe IS sier enhver logikk at da samarbeider man med landets regjering. Ellers brister jo logikken. Solberg deltar i en regimeskiftekrig. Da hjelper man ikke den syriske regjeringen med å bekjempe samarbeidspartner sin i kampen om å nettopp å styrte det samme regimet. IS er nedkjempet i områder den syriske hæren har befridd. Det er derfor et tankekors at IS fortsatt befinner seg i områder USA okkuperer.

70 land i denne USA-ledede koalisjonen kunne ha nøytralisert disse «IS-brudene» uten problemer. Uten disse brudene hadde ikke IS og de andre terrorgruppene kunnet overleve i nærmere 8 år. Det vet også Solberg. Men, det er ikke derfor hun er i Syria. Som hun viser når hun sier: – Utfordringen (hvis USA trekker seg ut, red.anm.) er at de da står uten militær innflytelse, og det er de med slik innflytelse som kommer til å ha størst påvirkning på hvordan Syria skal bli i fremtiden. Trekker USA seg ut, vil Tyrkia, Russland og Iran ha størst innflytelse på Syrias utvikling, sier Solberg til NRK. Utfordringen er med andre ord å fortsette kampen for å styrte president Assad og faktisk gjøre Syria til et IS-Kalifat. Til Et regime som er avhengig av «bruder».

«Kjemisk rensing»

Uavhengig av hvilken side av det hinsidige man befinner seg er den norske befolkningen blitt hjernevasket. Islamistene har sine kanaler for hjernevasking. Det har vanlige folk også. Vi har TV-kanaler og medier som ikke hadde bestått en løgndetektortest. Men, vi hadde også statsautoriserte løgnere. Blant annet de med tilskudd fra UD til bistand. De norske bistandsorganisasjonene, Jan Egeland og Syria-ekspertene. Vi er blitt støvsuget og renset for enhver sunn fornuft i alle disse årene. Mediene har en stor del av skylda. Vi er blitt forskånet fra å få innblikk i hva den syriske befolkningen har å si. Vi har faktisk heller ikke fått høre et eneste intervju med president Assad. Men, løgner har funnet vegen helt inn i godstolen. Helt uten fnugg av bevis eller sunn fornuft er vi blitt fortalt at «Assad gasser egen befolkning», slipper tønnebomber over barn og kvinner, alltid over barn og kvinner.

Vi er blitt fortalt at «nå må verdenssamfunnet handle». Dette budskapet har kommet gjennom TV-ruta og aviser fra våre utsendte i Syria. Nei, ikke fra den norske ambassaden i Damaskus. Den er stengt. Nei, ikke fra medier. De er ikke der. Nei, ikke fra norske bistandsorganisasjoner i Syria. De er der, men bare med lokalansatte. Så hvem har kommet med fortellingene fra bakken i Syria? Hvem er kildene mediene bruker? Det er fra dem som står på lønninglista til alt fra CIA til norsk UD. De som er utsendte statsautoriserte løgnere. NGOer, Jan Egeland, Egenæs i Amnesty for å nevne noen.  De alltid stedsnærværende White Helmets. Der «Assad gasser egen befolkning» er White Helmets på plass. De som forteller oss at nå må «verdenssamfunnet reagere». I åtte år har de fått lønn for å delta i krigen mot Syria. De har drevet med kjemisk rensing av hjernene våre. De har til det kjedsommelige gnidd inn i huene våre at nå må snart Vesten se å invadere Syria. Som om  Syria ikke allerede  var invadert.

Du trenger den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her for å være med på å styrke den, eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.