BRICS-landa lager eget betalingssystem

1

Alliansen av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, de såkalte BRICS-landa, har bestemt seg for å utvikle sitt eget betalingssystem, foreløpig kalt BRICS Pay. Systemet skal fungere på samme måter som Apple Pay og Samsung Pay, som er online-systemer som er tilgjengelige i dag.

Systemet skal også kunne brukes av land og kunder utenfor de fem landa. Et pilotprosjekt for BRICS Pay skal bli lansert i Sør-Afrika i april 2019.

Det er flere interessante ting med dette. Det mest opplagte er at dette er enda et skritt bort fra de dollarbaserte og USA-kontrollerte betalingssystemene som blant annet VISA og Mastercard. Det er viktig, særlig for Russland, som rammes av stadig flere sanksjoner fra USA, men også for Kina, som helt tydelig har en strategi for å vri seg fri fra dollarimperialismens kontroll.

Men det er også interessant å se at Brasil tilsynelatende fortsetter å være med på BRICS-prosjektene til tross for at den USA-vennlige og mildt sagt høyreekstreme Jair Bolsonaro har tatt makta i Brasil. BRICS hadde en stigende stjerne da Dilma Rousseff fra Arbeiderpartiet var president i Brasil. Det er blitt spekulert på om Bolsonaro vil trekke landet ut av den løse alliansen.

Men det har også vært spekulert på om Brasil vil bli en trojansk hest for USA innad i BRICS.

BRICS er en nokså umake sammenslutning. For eksempel er det opplagt at Sør-Afrika ikke har en økonomi som på noen måte kan sammenliknes med Russlands eller Indias, for ikke å snakke om Kinas. Dessuten var Brasils rolle i gruppa basert på den raske veksten i brasiliansk økonomi for en del år tilbake. For Kina og Russland er Shanghai-gruppa SCO mye viktigere.

Men på den andre sida er Kina Brasils største handelspartner. Kina investerer fortsatt tungt i Brasil og de to landa har inngått en stor valutaavtale i kinesiske yuan og brasilianske real, som i praksis betyr å trekke en stor porsjon av denne samhandelen ut av dollarsystemet. Det er ikke gitt at Brasil verken vil eller kan bryte med Kina uansett hva som måtte tjene USAs interesser.

Vi har ikke lenger en unipolar verden med USA som hegemonisk makt. Det vokser fram en multipolar verden med et mye mer komplekst og sammensatt mønster av samarbeid og rivalisering.

Vil du være med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. ABC says:

    Betalingssystemer er en nisje i rask forendring. Teknikkutvikling samt USAs tilbakegang som dominerende stormakt gir nå mulighet for alternative betalingsmiddeler (big business). Det i en setting når vi har et kredittbasert betalingssystem som er en hinsides svindel. Men hva gjør vi den dag da vi ikke kan øke pengermengden med + 10% årlig…

    Siv vår finansminister hva er din plan? :persevere:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere