Klassekampen 50 år – en selvangivelse

4
En enkel klasseanalyse av de inviterte gratulantene ved Klassekampens femtiårsjubileum.

Avisa Klassekampen fylte 50 år 7. februar 2019. Selve jubileet har vi omtalt her:

Femti år siden intiativet til Klassekampen ble tatt

Fortellingen om hvordan avisa Klassekampen ble skapt – og bevegelsen som gjorde det mulig

Her har vi sett på avisas egen liste over gratulanter i anledning dagen. (Klassekampen 7. februar 2019.) Dette er folk som er blitt bedt av redaksjonen om å uttale seg. Det er altså ikke mulig å si at de representerer et snitt av leserne. Det de representerer er dem som Klassekampens redaksjon ønsker å bli speilt av i anledning jubileet. Lista representerer dermed en slags selvangivelse eller egenerklæring fra redaksjonen. En klasseanalyse av den er svært interessant. Den ser slik ut:

Borgerskap7
Medietopper18
Partitopper og orgledere34
Kunstnere / forfattere17
Intellektuelle22
Veteraner2
Arbeidere0

Blant borgerskapet har vi stort sett bare tatt med folk som er typiske kapitaleiere, slik som Petter Stordalen, Jens Ulltveit-Moe og Johan H. Andresen. Vi har regnet Trygve Hegnar til borgerskapet på grunn av at han er vel så mye kapitaleier som mediemann, til gjengjeld har vi regnet Trine Eilertsen som medietopp, enda hun må regnes som kooptert i kapitalistklassen. Vi har også regnet Jonas Gahr Støre som partitopp enda han tilhører storborgerskapet i kraft av sin posisjon som kapitaleier. Noen veteraner har vi klassifisert etter deres yrke, mens vi fant å registrere Erling Folkvord og Wenche Blomberg som først og fremst veteraner i denne sammenhengen.

Som man vil se inneholder lista ingen arbeidere, småbrukere, fiskere eller faglige tillitsvalgte under forbundstoppnivå. Det er heller ingen fra de tre nordligste fylkene eller Sørlandet.

Oppsummert kan man se at Klassekampens redaksjon regner seg som parti- og organisasjonstoppenes og de intellektuelles avis. Det er jo også det inntrykket man får i det daglige stofftilfanget.

Vil du bli en av støttespillerne? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. AnneBrit says:

    Jeg har et par KK-aksjer som jeg dro på meg i et annet liv. De skulle jeg gjerne blitt kvitt - noen som vil ha dem?

  2. aford says:

    Klasser & Klær

  3. To hundre spenn på hjørnet da? Reinvester i fond. Blir sånn ca 200 mill pløtslikj hvis Slyngstad fører regnskapet :writing_hand:

  4. Johnny says:

    Nei takk, jeg vil ikke ha aksjer i en avis som kjemper for eliten/overklassen!

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere